Olověný Dušan 2021

Olověný Dušan 2021

(8. 3. 2021) Mezinárodní porota soutěže vyzdvihla důraz na revitalizaci krajiny a recyklaci materiálů

   
 
 
 
 

Olověný Dušan 2021

Spolek posluchačů architektury při Fakultě architektury ČVUT v Praze letos uspořádal již 28. ročník soutěže Olověný Dušan o nejlepší architektonické a designérské projekty na fakultě. Téma letošního ročníku – bez hranic – vycházelo z přesunu soutěže do online prostředí a z toho plynoucí příležitosti oslovit porotce a porotkyně ze zahraničí. Mezinárodní porota své zkušenosti sdílela se studenty i širší veřejností v doprovodných přednáškách, které předcházely samotnému vyhlášení výsledků. To proběhlo 4. března 2021 v Centru architektury a městského plánování.

Cílem soutěže je zprostředkovat kritický pohled na fakultní výuku. Odborná nezávislá porota tak jako každý rok ocenila nejlepší projekty a ateliéry v kategoriích architektura, zahrnující studijní obory Architektura a urbanismus, Krajinářská architektura a Design. Soutěže se automaticky účastnil každý student fakulty, který odevzdal semestrální ateliérový projekt. 

S cílem umožnit větší provázanost mezi porotou a studenty se spolek rozhodl pozměnit koncept vyhlášení výsledků a upustit od elitního pojetí soutěže soustředěné na formální galavečer a zaměřil se na to, vytvořit z Olověného Dušana akci spíše přátelskou, poskytující prostor pro sdílení praktických zkušeností poroty prostřednictvím dne plného přednášek před slavnostním vyhlášením vítězů. 

„Doufali jsme, že nám situace umožní uspořádat tento přednáškový den ve fyzické podobě a na fakultní půdě, avšak covidová doba naší myšlence nepřála,“ říká pořadatelka soutěže a zároveň náčelnice spolku Emma Wald. „Přesun soutěže do online prostředí jsme pojali jako výzvu a příležitost pozvat do poroty architekty a designéry ze zahraničí, kteří tak nejsou limitovaní tím, že by se museli dostavit osobně do Prahy,“ dodává Emma Wald. Letošní Olověný Dušan byl online, byl bez hranic. Přednášky, které si pro studenty i širší veřejnost připravila mezinárodní porota, jsou ke zhlédnutí na facebookové stránce události akce. 

Zázemí pro pořádání závěrečného vyhlášení výsledků poskytlo stejně jako v roce 2019 Centrum architektury a městského plánování (CAMP) pražského Institutu plánování a rozvoje, odkud byla akce živě streamována. 

Výsledky soutěžní kategorie Architektura

Do poroty pro kategorii architektura přijali pozvání Filipa Dias (stu.dere / Portugalsko), Benjamin Iborra (Mesura / Španělsko), Rozálie Kašparová (IPR Praha), Marek Obtulovič, (ODDO architects / Vietnam) a Andrej Olah (Grau Architects / Slovensko). 

Porota do užšího výběru nominovala dokonce dva krajinářsky zaměřené ateliéry, cenu Olověného Dušana z této dvojice získal ateliér Salzmann-Bečvářová, který na škole působí teprve druhým rokem. Z desítky nominovaných individuálních projektů si sošku odnesl Jan Trpkoš se svým projektem troj.(o)ko.lí Krajina památná Stará Plaská cesta. Propojuje v něm významná místa v krajině pomocí nových, zaniklých nebo stávajících struktur a hledá dialog mezi duchovní a zemědělskou krajinou.

Výsledky soutěžní kategorie Design
V porotě pro kategorii design zasedli Simon Busse (Německo), Iza Rutkowska (Polsko) a dvojice Adam Tureček a Kristina Ambrozová (AAKK Forever). Společně nominovali dva ateliéry, z nichž vítězem se stal ateliér Fišer-Nezpěváková, který se tento semestr věnoval návrhu objektů tvořených technologií 3D tisku betonu a návrhu sedacího nábytku pro soutěž Andreu World International Design Contest 2020. 

Jako vítězný individuální projekt v kategorii design porota vybrala Rope_ky – boty z jednoho kusu lana, jejichž autorem je student Tadeáš Cienciala. „Jsou to boty, které si budete schopni sami vyrobit sobě na míru,“ uvádí Tadeáš Cienciala. Rope_ky mají odlehčenou podrážku elegantně napojenou ve čtyřech bodech. Jsou kompaktní a ohebné, u paty autor zvětšil styčnou plochu a pro palce je prostor díky koncům lana v okách. 

Nominovaní a vítězové přehledně

Nominované ateliéry – Architektura:
• ateliér Salzmann-Bečvářová (vítěz)
• ateliér Sitta-Chmelová

Nominovaní jednotlivci – Architektura:
• Jan Trpkoš – Troj.(o)ko.lí (ateliér Salzmann-Bečvářová) (vítěz)
• Kateřina Beránková, Anežka Vonášková – Re(vize) krajiny (ateliér Salzmann-Bečvářová)
• Filip Gjorgiev – Water, wine and contemplation (ateliér Hanson)
• Jan Holeček – Stará plaská cesta (ateliér Salzmann-Bečvářová)
• Jakub Hudeček – Vyšehradská stráň (ateliér Kolařík)
• Anna Laubová – Římskokatolický kostel v Praze-Holešovicích (ateliér Rothbauer)
• Diana Lučková – Vinořská promenáda (Ateliér Sitta-Chmelová)
• Daniela Pisingerová, David Lašek – Chebská nábřeží (Ateliér Redčenkov-Danda)
• Karolína Spálenská – Z Prahy do Staré Boleslavi (ateliér Sitta-Chmelová)
• Adam Zajaček – Rozšíření Supermarket WC (Ateliér Hájek)

Nominované ateliéry – Design:
• ateliér Fišer-Nezpěváková (Andreu World International Design Contest 2020: Návrh židle nebo stolu v udržitelném designu) (vítěz)
• ateliér Streit-Polák (Náramkové hodinky, Recyklovaná lana lezeckých stěn)

 Nominovaní jednotlivci – Design:
Tadeáš Cienciala – Rope_ky (ateliér Streit-Polák), vítěz
Bianka Hudáková – Groove (ateliér Fišer-Nezpěváková)
Karolína Petřeková – Veřejné WC (Ateliér Fišer-Nezpěváková)
Tereza Plšková – Disky Astron Martin Superleggera (Ateliér Jaroš-Bednář)
Klára Vinklárková – Smart Grow (Ateliér Jaroš-Bednář)

Záznam vyhlášení výsledků Olověného Dušana 2021 je k dispozici na tomto odkazu
Přednášky poroty, vítězné projekty a více informací o soutěži a Spolku posluchačů architektury naleznete na olovenydusan.cz

tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz