Park a náměstí Krakov, Praha 8

Park a náměstí Krakov, Praha 8

Praha 8 – Bohnice, centrum Krakov

(22. 5. 2019) Rusina Frei Architekti

   
 
 
 
 

Park a náměstí Krakov, Praha 8

Sídliště se stavěla s vizí bydlení obklopeného přírodou, ale současná podoba jejich veřejných prostorů přináší nepřehlednost a neuchopitelnost. Revitalizace parku a náměstí Krakov se snaží vytvořit plnohodnotnou alternativu života v blokovém městě i do středu sídliště Bohnice. Řešení, vzniklé na základě soutěže a komunikace s místními obyvateli, nabízí prostor pro všechny generace.

Území kolem kulturního domu je pomyslně děleno do tří hlavních částí, označených podle převládající funkce jako „náměstí“, „městský park“ a „park“. Tyto tři prostory do sebe volně přecházejí, vzájemně jsou propojeny kruhovými „ostrovy“ a výsadbou stromů. Díky revitalizaci byly odstraněny bariéry – celé území tak tvoří jeden volně plynoucí, parkově upravený prostor. Přirozený sklon terénu sjednocuje červený asfalt. Rovná zpevněná plocha náměstí je připravena pro sezónní trhy, vánoční koncerty pod stromečkem nebo sousedská setkání. S terasou kulturního domu je náměstí propojeno pobytovými schody, které mohou sloužit k posezení pod vzrostlými borovicemi nebo jako hlediště při pořádání kulturních akcí. Díky dřevěnému schodišti a novému bezbariérovému vstupu vznikla krátká pěší trasa z parku do horní části území.
Na náměstí vznikl nový pavilon s kavárnou. Dřevostavbu přesahuje zelená eliptická střecha a vytváří tak zastínění a ochranu před deštěm.
V městském parku převládají travnaté a mlatové plochy určené k posezení, hře a odpočinku. Stávající stromy byly doplněny o suchomilnou výsadbu blízkou okolní krajině. Součástí realizace je i práce s dešťovou vodou a její zachytávání ve městě. K tomu slouží travnaté poldery a soustavy zasakovacích studní, které se vypořádávají s nemožností zasakovat vody povrchově.
Vzhledem k použití přírodě blízkých řešení, chytrému nakládání s dešťovou vodou a druhové skladbě prostor umožní ukázku ekologických přístupů, může sloužit i pro vzdělávání a jako ukázka revitalizace centrální plochy sídliště.

Autorská zpráva
Foto: Rusina Frei architekti, Tomáš Rasl


Architektonické řešení: Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Alena Hrabětová
Zahradní architekti: Jakub Finger, Miroslava Svorová - atelier Partero
Grafické řešení: COLMO
Statika: Vilém Silbrník, Michal Karásek - STA-NOC
Celková plocha: 2,1 ha
Investor: Městská část Praha 8
Náklady: 30 mil. Kč
Koncepční architektonická studie a projekt: 2016
Realizace I. a II. etapy: 2018

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2018

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz