Park a náměstí Krakov, Praha 8

Park a náměstí Krakov, Praha 8

Praha 8 – Bohnice, centrum Krakov

(22. 5. 2019) Rusina Frei Architekti

   
 
 
 
 

Park a náměstí Krakov, Praha 8

Sídliště se stavěla s vizí bydlení obklopeného přírodou, ale současná podoba jejich veřejných prostorů přináší nepřehlednost a neuchopitelnost. Revitalizace parku a náměstí Krakov se snaží vytvořit plnohodnotnou alternativu života v blokovém městě i do středu sídliště Bohnice. Řešení, vzniklé na základě soutěže a komunikace s místními obyvateli, nabízí prostor pro všechny generace.

Území kolem kulturního domu je pomyslně děleno do tří hlavních částí, označených podle převládající funkce jako „náměstí“, „městský park“ a „park“. Tyto tři prostory do sebe volně přecházejí, vzájemně jsou propojeny kruhovými „ostrovy“ a výsadbou stromů. Díky revitalizaci byly odstraněny bariéry – celé území tak tvoří jeden volně plynoucí, parkově upravený prostor. Přirozený sklon terénu sjednocuje červený asfalt. Rovná zpevněná plocha náměstí je připravena pro sezónní trhy, vánoční koncerty pod stromečkem nebo sousedská setkání. S terasou kulturního domu je náměstí propojeno pobytovými schody, které mohou sloužit k posezení pod vzrostlými borovicemi nebo jako hlediště při pořádání kulturních akcí. Díky dřevěnému schodišti a novému bezbariérovému vstupu vznikla krátká pěší trasa z parku do horní části území.
Na náměstí vznikl nový pavilon s kavárnou. Dřevostavbu přesahuje zelená eliptická střecha a vytváří tak zastínění a ochranu před deštěm.
V městském parku převládají travnaté a mlatové plochy určené k posezení, hře a odpočinku. Stávající stromy byly doplněny o suchomilnou výsadbu blízkou okolní krajině. Součástí realizace je i práce s dešťovou vodou a její zachytávání ve městě. K tomu slouží travnaté poldery a soustavy zasakovacích studní, které se vypořádávají s nemožností zasakovat vody povrchově.
Vzhledem k použití přírodě blízkých řešení, chytrému nakládání s dešťovou vodou a druhové skladbě prostor umožní ukázku ekologických přístupů, může sloužit i pro vzdělávání a jako ukázka revitalizace centrální plochy sídliště.

Autorská zpráva
Foto: Rusina Frei architekti, Tomáš Rasl


Architektonické řešení: Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Alena Hrabětová
Zahradní architekti: Jakub Finger, Miroslava Svorová - atelier Partero
Grafické řešení: COLMO
Statika: Vilém Silbrník, Michal Karásek - STA-NOC
Celková plocha: 2,1 ha
Investor: Městská část Praha 8
Náklady: 30 mil. Kč
Koncepční architektonická studie a projekt: 2016
Realizace I. a II. etapy: 2018

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2018

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz