Park Na Špici

Park Na Špici

(20. 7. 2017) Atelier M1 Architekti

   
 
 
 
 

Park Na Špici

Území parku vymezuje soutok Labe a Chrudimky, z jihu Spojilský odpad a na východě zahrádkářská a chatová osada. Součástí řešení bylo také přemostění řeky Chrudimky. Park je tedy výjimečný svojí polohou na soutoku řek a přímou návazností na centrum města.
Prostorové uspořádání respektuje rozdělení parku do tří funkčních zón:
- Západní část na soutoku řek je společenskou zónou vázanou na dopravní napojení a pěší lávku přes Chrudimku.
- Střední část parku se stala klidovou zónou s vysokým podílem zeleně a vodní plochou.
- Východní část je zónou sportovně rekreační.
Jako ústřední motiv byly napříč územím řešeny prostory a prvky hřišť pro všechny věkové kategorie – park se tak stal „hřištěm“ celoměstského významu. Jedná se o herní a cvičební prvky, jež by měly být zároveň výtvarným dílem. Objekty dětských her i relaxační a pohybové objekty jsme se snažili integrovat do celé plochy parku tak, aby souzněly s jeho přírodním charakterem. Jako výtvarné téma jsme zvolili život tvorů, jimž je park domovem, mikrokosmos a makrokosmos. Měřítkové změny podněcující fantazii, využití zvětšených nebo vysloužilých předmětů reálného světa pro hru, vidění světa z nestandardní perspektivy, surreální prostor.

Témata herních s cvičebních prvků
- Zvětšení mikrokosmu, život v trávě - hmyz, obří plody
- Les a jeho obyvatelé

Rekonstrukce hřišť
Na hřištích se dnes hraje futsal, basketbal, volejbal, fotbal, a tenis.
Erodovaná a nerovná plocha asfaltobetonu byla vyrovnána novou vrstvou, finálním povrchem je barevný asfalt. Oplocení a dělící sítě tvoří ocelové pozinkované sloupy, kotvené do betonových patek s výplní bezpečnostními sítěmi na lanové konstrukci. Osvětlovací reflektory jsou připevněny na sloupu oplocení.
Dětské hřiště: Zpevněná plocha byla doplněna herními objekty a mobiliářem. Zachovali jsme několik stromů, nově byly vysazeny další. Hřiště je oploceno nízkým laťovým plůtkem se dvěma brankami. Na dětském hřišti je observatoř, dřevěná věž s pozorovatelnou, altánek ve tvaru houby, beruška (podsvícený výtvarný herní objekt), kinetické a doplňkové herní objekty (pro kotvení lan byly využity stromy). Kromě toho jsou tu čtyři ostrůvky herních a cvičících prvků.

Pavilon
Dřevěný pavilon na hraně jezera je tradičním typologickým druhem romantických parků. Má obdélníkový půdorys o rozměrech 24,2 x 8,2 m a valbovou střechu. Slouží jako zázemí sportovišť, dětského hřiště, je tu veřejné WC pro imobilní a místnost správce parku. Kromě toho pavilon slouží jako pozorovatelna ptactva na hladině a v okolí jezírka.
Stavba byla umístěna na hraně vodní plochy Čičák tak, aby nad vodní hladinou vznikla zastřešená terasa, volně napojená na zpevněnou plochu.
Konstrukce: dřevěná tesařská konstrukce z nehraněných hlazených dubových kmínků, skelet 4 x 4 m, valbový plochý krov s kovovými táhly. Pohledové konstrukce byly zhotoveny z dubových opracovaných kmenů, skryté konstrukce z řeziva.  Objekt je zateplený pro možnost celoročního využití, je tu elektrické vytápění.

U pavilonu je zpevněná pochozí plocha z hutněného kameniva, pražců a valounové dlažby. Doplněna je lavičkami, sezonními stoly, stojany na kola a dalším parkovým mobiliářem.

Cesty a pobytové plochy
Projekt zahrnoval rekonstrukci parkových cest a jejich doplnění. Zásah do jejich struktury jsme minimalizovali, nové stezky byly realizovány převážně zpevněním povrchů v místě již existujících protipovodňových hrází. Pro uvolnění travnatých ploch byly některé asfaltové stezky zrušeny.
V parku je nová okružní parková cesta pro pěší a cyklisty a zpevněná pochozí plocha u Loděnice v předpolí lávky přes Chrudimku. Břehy Labe, Chrudimky a jezera Čičák jsou upraveny pro přístup k hladině. U Labe vedou stupně po svahu hráze, zakončené jsou plovoucím molem. Lidé se tu mohou koupat, slunit, přistávají tu kánoe a menší lodě. Stupně byly realizovány z betonových prefabrikátů, pro snadnější pohyb jsou mezi nimi pochozí mezistupně. Plovoucí část je sestavena z modulových plastových dílců stavebnicového systému. Podobné stupně a molo jsou také u Loděnice Chrudimka, která se nachází 50 metrů od soutoku s Labem.
Na soutoku obou řek je další plocha, kterou jsme nazvali Mys. Má tvar špice (odtud název celého poloostrova Na Špici). Jsou tu lavičky, ohniště a prostor pro slunění a také vertikální výtvarný objekt, který je v noci osvětlen.

Autorská práva

Revitalizace parku Na špici pro město Pardubice
Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas; spolupráce Petr Venclovský, Zbyněk Kříž

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz