Pavilon G operačních oborů okresní nemocnice v Jičíně

Pavilon G operačních oborů okresní nemocnice v Jičíně

(19. 7. 2009)

 
 
 
 

Pavilon G operačních oborů okresní nemocnice v Jičíně

Adresa: Bolzanova 512, 506 01 Jičín
Investor: Okresní Nemocnice Jičín
Architekt: HELIKA, a. s. — Vasil Sobota
Vedoucí projektu (HIP): Jiří Voslář
Stavební část: Karel Vácha, Pavel Brambora (lůžková a ambulantní část), Michal Dufek (dvorana, spoj. trakt)
Statika: Petr Grebeň, Miroslav Trnka
Zdravotní technika: Josef Čech
Dodavatel: BAK Trutnov, a. s.
Stavbyvedoucí: Josef Myška, Daniel Slovák
Studie: 07/96
Projekt pro SP: 10/99
Realizace: 11/99—05/2002
Plocha stavebního pozemku: cca 3500 m2
Zastavěná plocha celkem: 1700 m2
Základní obestavěný prostor: 26 663 m3
Pavilón operačních oborů část B
Zastavěná plocha: 1400 m2
Obestavěný prostor: 23 944 m3
Pavilon operačních oborů část C
Zastavěná plocha: 300 m2
Obestavěný prostor: 2271 m3
Pavilon operačních oborů — část D (spojovací most)
Obestavěný prostor: 448 m3
Komunikace a terénní úpravy plocha: 1260 m2
Sadovnické úpravy plocha: 3163 m2 (z toho 104 m2 střechy)
Základní kapacity:
10 ambulantních vyšetřoven 61 lůžek

STAVEBNÍ NÁKLADY
Celkové náklady stavby: 164 mil. Kč

URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Areál nemocnice v Jičíně vytváří ucelený, velkoryse založený komplex, jehož rozhodující část byla vybudována v meziválečném období (1923-1930). Součástí nové nemocnice se tehdy stal jičínský okresní chorobinec (pozdější gynekologický pavilon), stavba, pocházející z počátku minulého století. V 70. a 80. letech doplnily nemocnici pavilony radiodiagnostický a zubní, následovány rekonstrukcí budovy pro hematologicko-transfúzní oddělení.
Stavba pavilonu G je součástí širšího provozního celku, do kterého patří i pavilony H a CH, a které tvoří pavilon (centrum) operačních oborů. Nová výstavba respektuje dosavadní pravoúhlou urbanistickou osnovu areálu, dotváří klidnou uliční frontu v ulici Čsl. armády a svým celkovým pojetím je blízká blokové městské zástavbě. Provozní propojení pavilonů H, CH a G se uskutečnuje přes dvoupodlažní spojovací trakt, který je spolu se zastřešením akutního příjmu jedním ze stupňů vytvářejících gradaci hmot v nádvoří, kde pavilon G má tři a pavilon H, CH čtyři nadzemní podlaží.
Základním prvkem vnitřní komunikace centra je diagonální komunikační páteř vedená mezi komunikačními vertikálami v pavilonu H, CH a G ve třech úrovních: v suterénu a dvou nadzemních podlažích. Jeden hospodářský vstup je navržen i v úrovni suterénu (v části CH) a slouží spolu se vstupem o podlaží výš pro dopravu stravy z kuchyně, příjem a odvoz prádla, zdravotnického a všeobecného materiálu a odpadků. Pro příjem pacientů přivážených sanitkami je navržen vjezd z ulice Bolzanovy, na který navazuje vstup do chirurgické ambulance a pohotovosti. Pro přímý přístup pacientů a personálu do centrálního parkového prostoru a k dalším pavilonům nemocnice je určen vstup z přízemí spojovacího traktu mezi pavilony H a G. Zde rozšířením komunikačního koridoru vznikla dvorana — společenské centrum, sloužící pro odpočinek pacientů, konverzaci, přijímání návštěv a podobně. Ve dvoraně je prodejna občerstvení, novin, časopisů, hygienických a kosmetických potřeb.
Část B pavilonu G tvoří nový objekt navržený v místě původní budovy gynekologie. Nový objekt je z architektonického hlediska náznakovou rekonstrukcí původního stavu budovy před novodobými nevhodnými přístavbami. Projekt v zásadě respektuje původní obrys, tvarování střech a štítů. Také materiálové řešení vnějších povrchů je tradiční. Část C — spojovací trakt mezi částí B a pavilonem H a CH — je komunikačním a společenským těžištěm. Část Dje spojovací nadzemní chodba do pavilonu RTG. Byla navržena převážně jako lehká prosklená konstrukce.
Architektonické řešení části B včetně fasád vychází z principů, které respektují v rozhodujících parametrech charakter původního objektu z počátku století a podmínky daného prostředí, protože se objekt nalézá blízko městské památkové rezervace. Hmota pavilonu je kompaktní třítraktová do tvaru U, členěna zejména středovými a nárožními rizality se štíty.
Barevné řešení vychází ze záměru optimálního zapojení do dané lokality a vytvoření příznivého výrazu objektů při zachování „přírodního“ charakteru celkového řešení. Vliv má i zachovaná a navrhovaná bohatá zeleň v bezprostřední blízkosti budovy. Proporce a členění oken, architektonické detaily fasád jsme se snažili dát do souladu s charakterem ostatních budov nemocnice. V materiálovém řešení fasády se uplatňují klasické omítky, pískovcové obklady (zejména na sokly) a přírodní dřevo v rámech oken i velkých okenních panelů.

INTERIÉR

Motto řešení interiéru lze postihnout zkratkou „návrat k přírodě“, která znamená používání, pokud je to možné, přírodních materiálů, motivů a barevných odstínů inspirovaných přírodou. Komunikační prostory. Kvůli snadné orientaci mají chodby v lůžkových a řídících úsecích „svou“ barvu, stejně jako prostory ambulance. Na podlaze hal je dlažba v pískovém a modrém odstínu, na chodbách leží marmoleum. Vybavení chodeb dotváří dřevěné nárožníky a madla z přírodního dřeva kombinované s kovovými úchyty v stříbrném komaxitu.
Lůžkové pokoje. Na podlaze pokojů je marmoleum v přírodních barvách.

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Jedná se o dispoziční trojtrakt do tvaru písmene U. V jeho třetině se nachází výtahová vertikála s dvěma lůžkovými výtahy a schodištěm. Druhé schodiště je pouze požární únikové. V přízemí jsou ambulance: v jižní části chirurgická, urologická, ORL, a v severní části dětská. V 1. patře je chirurgická lůžková jednotka a řídící úsek chirurgického oddělení. V 2. patře se nachází druhá chirurgická lůžková jednotka.
Hlavní důraz je kladen na to, aby jednotlivé funkční celky (lůžková oddělení) nebyly průchozí, dále aby se co nejméně křížily cesty pacientů, čistého a použitého materiálu. Jednotlivé pokoje jsou převážně dvoulůžkové s vlastním hygienickým zázemím. Několik pokojů je jednolůžkových a třílůžkových také se zázemím. Všechna lůžka jsou umístěna kolmo na stěnu tak, aby k pacientovi byl přístup ze tří stran.
Nedílnou součástí každého lůžkového oddělení dále jsou pracoviště sester, vyšetřovna, jídelna s čajovou kuchyní, čistící místnost, lázeň s prostorem na podávání klyzmat. Součást oddělení tvoří i zázemí pro sestry — denní místnost a WC a sklady materiálu pro denní krátkodobou potřebu. Oddělení jsou propojená požárním únikovým schodištěm. Předpokládá se, že v budoucnu se přejde z nynějšího rozvozu termoportů se stravou na tabletový systém, čímž se výrazněji zjednoduší manipulace s jídlem na odděleních.
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Nová budova má 3 nadzemní, jedno podzemní podlaží a instalační prostor nad základovou deskou. Konstrukčně je řešena jako železobetonový monolitický skelet s podélnými průvlaky a vyzdívanou nosnou obvodovou stěnou. Budova je rozdělena na dva dilatační celky.
S ohledem na hladinu spodní vody a nízkou únosnost základové půdy je budova založena plošně na základovou desku. Obvodové stěny jsou vyzdívané z tepelně-izolačního keramického systému, nosné, s římsami, omítkou a náznakem historizujících štítů. Okna dřevěná z lepeného profilu s dvojsklem, vybraná okna s akustickým dvojsklem a průvětrníky. Zastřešení dřevěným krovem a tvrdou taškovou krytinou. Zastřešení nižších částí pultovou střechou s krytinou typu Lindab se světlíky a zčásti zelenou střechou. Hydroizolace spodní stavby je navržena proti tlakové vodě. Obklad soklu kámen.
Spojovací trakt mezi částí A a B pavilonu operačních oborů. Propojení je řešeno v podzemí, přízemí a 1. patře. Nosná konstrukce je zčásti železobetonová zateplená, zčásti ocelová s proskleným obvodovým pláštěm a nízkým vyzdívaným parapetem. Zastřešení zčásti krytinou LINDAB doplněnou světlíkem, zčásti „zelenou“ střechou.
Spojovací most — objekt propojuje v úrovni 1. patra pavilon operačních oborů s pavilonem RDG. Nosná konstrukce je železobetonová zateplená, sloupy založeny na patkách obvodový plášť prosklený tepelně-izolační, zastřešení krytinou LINDAB.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Zdravotnictví

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz