Petr Janda: (A)VOID

Petr Janda: (A)VOID

(5. 10. 2011) Více informací o projektu, resp. místě konání pondělní akce Architekti na jedné lodi.

 
 
 
 

Petr Janda: (A)VOID

Více informací o projektu, resp. místě konání pondělní akce Architekti na jedné lodi.

(A)VOID Gallery:


Projekt v sobě koncentruje funkční a programové řešení nově vznikající galerie (A)VOID oživující soustavu tří až pěti prostor vklenutých do opěrné zdi náplavky Vltavy pod Rašínovým nábřežím. Řešení reaguje na kontext místa a pracuje s minimálními výtvarnými prostředky ve prospěch očištění stávajících tvarů a souvislostí. Za použití principů window gallery kombinuje podstatu kamenné galerie s public artovou strategií. 

 

Využívá násobného účinku několika podobných prostor, který umožňuje zapojit do programu rytmus, ať už formou periferní souvislosti, uplatnění potenciálu série, nebo programového popření či ignorace vzájemných vazeb jednotlivých částí.

 

 

 

 

Samotné provedení je postaveno na vybourání kamenných stěn uzavírajících v současnosti prostor výklenků ze strany náplavky a jejich nahrazení zasklenými kruhovými výkladci, otvíravými v celé své ploše. V ostění doplněném do kruhového průřezu bude vložen jediný jednoduchý prvek okna/dveří/výkladce tvořený odvodovým kruhovým rámem a transparentní výplní. Tento prvek bude otvíravý v celé své ploše a to buď vertikálním, horizontálním nebo šikmým pootočením s excentrickými závěsy mimo hlavní osy kruhu, každá část galerie bude používat jiný způsob komunikace s okolím. Zasklení otvíravého prvku bude tvořeno akrylátovým sklem o tl. 60mm.

 

 

 

 

 

 

(A)VOID Floating Gallery:

Foto Petr Janda Foto Michal Šeba Foto Petr Janda Foto Michal Šeba Foto Michal Šeba

Rozvinutím projektu je plovoucí pavilón, řešený jako konverze kolesového parníku zapůjčeného Pražskou paroplavební společností. Náplní je dle zadání občanského sdružení Dvojka sobě (Ivo Slavík) galerie a kavárna se zázemím, případně doplněná o koncertní prostor– tedy jakýsi melting pot aktuální kultury navazující na program kamenné (A)VOID Gallery a další akce na vltavském nábřeží. Záměr pracuje s principem cyklického přeplášťování cca každé 2 roky na nové výtvarně a designově autonomní řešení. Pilotní návrh je stavěný jako dematerializovaný semiexteriér sestavený z materiálu poskytnutého partnerem projektu (ocelové pruty bez povrchové úpravy, recyklovatelné).


 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Kultura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

6. 8. 2020 16:56:21

Re: Nový koncertní sál v Ostravě

Byť to bude vypadat trochu přízemně, ale nemohu najít investiční náklady. Mělo by to být 2 mld. Kč. Jistě díky dobrému rattingu, jak nám sděluje primátor, si město může dovolit dost vysoké půjčky, zejména když uvážíme, že mezi investice s účastní rozpočtu města patří i parkovací plochy P+R, nový kampus-dílčí sportovně vzdělávací areál Ostravské Univerzity na Černé louce, stavba Černé kostky (technická knihovna) naproti Domu kultury v podzemními parkovišti a postupná modernizace tramvajových tratí v celém obvodu města s dodávkou nových švýcarských tramvajových souprav (jsou skvělé). Zatím jsem nečetl souhrnný investiční plán na příští roky s tím, jak se budou tyto úvěry splácet, a jak jsou plánovány příjmy města. Jak se s tímto neúplným výčtem (chybí několik miliardových akcí pro sport a další společenské účely, např. v Krásném Poli nebo v bývalém areálu Ostravské rafinérie u Fifejd) velkých akcí porovná pokus prosadit tragické prodloužení tramvajové trati od Slovanu kolem Duhy až ke Globusu a s tratí kolidující projektově rozpracovaný Severní spoj od D1 do Poruby. To nemá veřejnost tušení. A má ho Magistrát, tedy ambiciózní primátor? Není už postaveno nebo nachystáno dost památníků, které nám budou jeho "Macurovskou éru "vlády nad městem navždy připomínat? Musí to vše snad i dobré, co napáchal, zhatit jednou zbytečnou investicí i proti potřebám města a proti zásadnímu nesouhlasu dotčených městských obvodů v Porubě? I za cenu obrovského zadlužení města na roky dopředu? Doufám, že ho okolnosti včas zastaví, aby přestal vyhazovat peníze města na předem ztracenou a jasně hloupou akci, jako je tato tramvajová trať ke Globusu skrz plně urbanizované a přírodně skvěle stabilizované prostředí 3 městských obvodů! Jediným motivem k rozjetí této monstrakce v roce 2017 byl dnes již propadlý příslib 1,5 mld. Kč z evropských fondů. Dnes to hodlá primátor financovat jinak, ale možná sám neví, jak. Osobně si myslím, že ten záměr bude nakonec zrušen. Investovaných 30 až 40 milionů Kč do přípravy stavby město hravě odepíše. To jsou přece drobné proti již výše uvedeným stavbám.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz