Po-nořit se Do-času

Po-nořit se Do-času

(9. 2. 2017) ARN STUDIO

   
 
 
 
 

Po-nořit se Do-času

Chloumek je přímo spojen s vojenským tažením polského knížete Boleslava III. Křivoústého v roce 1110 do Čech a s bitvou na Trotině, svedenou s vojskem českého knížete Vladislava I. K této bitvě se váže legenda o založení kaple na Chloumku zasvěcené sv. Václavu. Kapli zde měl údajně postavit jeden ze zemanů jako vděk za záchranu. Podle pověsti měl prchat zraněný z bitvy na Trotině, přičemž se před pronásledovateli ukryl v jezevčí noře na Chloumku.
Areál kostela sv. Václava na vrchu Chloumek u obce Habřina byl v minulosti vždy součástí duchovního a společenského života a historie místních obyvatel. V současné době však návrší není využíváno s takovou intenzitou, jak kdysi bývalo. Z historie můžeme číst, že se zde konaly velké bohoslužby, svatováclavské poutě, oslavovala se zde památka svatého Václava, patrona České země. Dnes je tu sporadicky využívaný kostel, obklopený zpustlým hřbitovem a jediným fungujícím prvkem je nový hřbitov z 30. let 20. století. V 60. letech byl areál kostela sv. Václava společně se zvonicí a s domkem hrobníka a ohradní zdí zapsán do Státního seznamu památek.

Cílem projektu nedávno ustaveného Spolku na obnovu areálu kostela sv. Václava na Chloumku je provést celkovou rekonstrukci kostela včetně přilehlých objektů a navrátit tomuto místu život, a to nejen duchovní, ale i světský. Aby se toto místo stalo znovu aktivní součástí regionu, místem setkávání, výletním místem a cílem procházek.
V našem návrhu obnovy areálu vycházíme z ideového odkazu legendy pojící se se vznikem náboženských staveb na tomto místě. Z ideje skrytí, noření a zahloubení, tak i s myšlenkou přítomnosti hřbitova a metafyzikou času, pomíjivosti a dočasnosti – „ponořit se do času“.
Do prostoru mezi areál kostela a novodobý hřbitov umísťujeme nový prvek – má prostý tvar kruhu a odkazuje se tak na prehistorické kruhové rondely, kterých je v archeologických nálezech v okolní krajině velké množství. Do země zahloubený kruhový objekt otevírá možnost uskutečnění různorodých kulturních událostí díky variabilní dispozici situované podle jeho obvodu. V otevřené a průchozí dispozici se může konat například jedna výstava. Ve variantě dispozice rozčleněné na jednotlivé místnosti se může konat hned několik akcí současně. Ve středovém atriu se může odehrát koncert, divadlo, letní výtvarná škola a podobné akce, může zde být i jednoduché občerstvení. Střední otevřené atrium je možné v případě deště zastřešit lehkou konstrukcí. V dispozici jsou také toalety, sklad a technické zázemí. Podzemní prostor je bezbariérově přístupný, po obvodu se nachází galerie venkovních soch. Vnitřní dispozice tohoto objektu a stejně tak i návrh vnitřního atria jsou rozvrženy podle světových stran tak, aby se nádvoří stalo velkými slunečními hodinami. Do tohoto podzemního kruhového ciferníku se bude propisovat čas.
Na vrcholu kopce vytváříme několik drobných krajinných úprav jako je zpevněná zatravněná plocha parkoviště za novým hřbitovem, zokruhování cest okolo vrcholu kopce s vyhlídkovým místem, propojení dvou výškově oddělených cest lesním dřevěným schodištěm, úprava dopravní obslužnosti a pěší a relaxační oblast vytvořená z fragmentu staré příjezdové cesty v aleji vzrostlých stromů.

Výjimečností tohoto projektu je i skutečnost, že se jedná o iniciativu soukromé osoby, která chce přispět ke zlepšení obrazu veřejného místa v lokalitě, ze které pochází. Nyní, po zpracování architektonické studie, začínáme návrh posouvat zase o něco blíže k realizaci. Jedná se o zajímavý počin pozvednutí poměrně opuštěného místa na úroveň republikového a snad i evropského významu.

Autorská zpráva
Foto: Ivan Němec, letecké snímky Michal Krejčík


Obnova areálu kostela svatého Václava na Chloumku
Autoři projektu: ARN STUDIO – Jiří Krejčík, Michal Krejčík; spolupráce Katuše Krejčíková, Michaela Dlouhá, Veronika Krčková

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz