Polyfunkční dům v Brně

Polyfunkční dům v Brně

Minská 85, Brno

(17. 8. 2017) Makovský & partneři

   
 
 
 
 

Polyfunkční dům v Brně

Představou autorů a investora bylo realizovat objekt s univerzální typologií na úzké parcele v městské zástavbě. Vytvořit jasnou strukturu, použít materiály a detaily, které navozují atmosféru minimalistické architektury.

Řadový dům v brněnských Žabovřeskách byl postaven na parcele, která je typická pro zástavbu této čtvrti. Parcela orientovaná podélnou osou k rušné městské třídě je důsledně zastavěna přes hlukové limity dané městskou dopravou i problematickou šířku 4,80 m. Maximální míru zastavění umožnilo prostorové členění na dva objekty: uliční-čtyřpodlažní a vnitřní jednopodlažní. Obě části propojuje světelné a komunikační atrium.
Cílem bylo vytvoření univerzálního prostoru v přízemí objektu i ve třech nadzemních podlažích. Jasné geometrické schéma se propisuje do železobetonové montované struktury stavby. Proporce objemů, jejich členění, velikosti exteriérových i interiérových prostorů důsledně zohledňují lidské měřítko. Transparentnost objektu, architektura rovinných ploch vodorovných i svislých umožnila na protáhlé parcele vytvořit kontinuální prostor mezi ulicí a vnitřním objektem. Cíleně tak vznikl kontrast mezi nosnou, z exteriéru pohledovou železobetonovou strukturou obvodového pláště s příčnými zavětrovacími stěnami a interiérovými plochami vertikálními i horizontálními, dematerializovanými bílou barvou. Toto abstrahující pojetí vytváří atmosféru koncentrace a nezatěžuje lidskou psychiku detailem. Velké plochy průčelních stěn umožňují kontakt s rušnou ulicí i výhledy na město z vyšších podlaží.
Dispoziční řešení se odvíjí od prostorové skladby obou domů. Na hlavní vstup navazuje chodba, která ústí do atria. V něm je ocelové schodiště zpřístupňující druhé až čtvrté nadzemní podlaží, zároveň je zde vstup do jednopodlažního dvorního objektu - atelieru, jehož převýšený prostor osvětlují střešní světlíky a prosklená stěna do atria. Čtyřpodlažní uliční objekt má opakující se dispozici ve všech podlažích - dva prostory s výrazným prosklením, které jsou vzájemně odděleny jádrem s minimalistickou koupelnou a kuchyňkou.

Obtížné zakládání na parcele s podzemní vodou bylo řešeno mikropilotami. Montovaná konstrukce železobetonového obvodového pláště a zavětrovacích vnitřních stěn umožnila manipulaci na stísněném pozemku. Na zateplení vytvářející tepelnou kajutu bylo použito materiálu Multipor a to i z důvodů požární ochrany. Kancelář Makovský & partneři si ze stavby odnáší poznatek o obtížnosti a ekonomické problematice zástavby řadového pozemku v městské zástavbě. Stavba mohla být realizována jen díky pochopení a velkorysosti investora.

Autorská zpráva
Stavba byla zařazena mezi nominace České ceny za architekturu 2016

Autoři: Makovský & partneři. s.r.o. - doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský, Ing. arch. Daniel Makovský, Ing. arch. Adam Sirotek, Ph.D.; spolupráce Ing. Lukáš Poláček

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2014

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz