Polyfunkční dům v Brně

Představou autorů a investora bylo realizovat objekt s univerzální typologií na úzké parcele v městské zástavbě. Vytvořit jasnou strukturu, použít materiály a detaily, které navozují atmosféru minimalistické architektury.

Řadový dům v brněnských Žabovřeskách byl postaven na parcele, která je typická pro zástavbu této čtvrti. Parcela orientovaná podélnou osou k rušné městské třídě je důsledně zastavěna přes hlukové limity dané městskou dopravou i problematickou šířku 4,80 m. Maximální míru zastavění umožnilo prostorové členění na dva objekty: uliční-čtyřpodlažní a vnitřní jednopodlažní. Obě části propojuje světelné a komunikační atrium.
Cílem bylo vytvoření univerzálního prostoru v přízemí objektu i ve třech nadzemních podlažích. Jasné geometrické schéma se propisuje do železobetonové montované struktury stavby. Proporce objemů, jejich členění, velikosti exteriérových i interiérových prostorů důsledně zohledňují lidské měřítko. Transparentnost objektu, architektura rovinných ploch vodorovných i svislých umožnila na protáhlé parcele vytvořit kontinuální prostor mezi ulicí a vnitřním objektem. Cíleně tak vznikl kontrast mezi nosnou, z exteriéru pohledovou železobetonovou strukturou obvodového pláště s příčnými zavětrovacími stěnami a interiérovými plochami vertikálními i horizontálními, dematerializovanými bílou barvou. Toto abstrahující pojetí vytváří atmosféru koncentrace a nezatěžuje lidskou psychiku detailem. Velké plochy průčelních stěn umožňují kontakt s rušnou ulicí i výhledy na město z vyšších podlaží.
Dispoziční řešení se odvíjí od prostorové skladby obou domů. Na hlavní vstup navazuje chodba, která ústí do atria. V něm je ocelové schodiště zpřístupňující druhé až čtvrté nadzemní podlaží, zároveň je zde vstup do jednopodlažního dvorního objektu – atelieru, jehož převýšený prostor osvětlují střešní světlíky a prosklená stěna do atria. Čtyřpodlažní uliční objekt má opakující se dispozici ve všech podlažích – dva prostory s výrazným prosklením, které jsou vzájemně odděleny jádrem s minimalistickou koupelnou a kuchyňkou.

Obtížné zakládání na parcele s podzemní vodou bylo řešeno mikropilotami. Montovaná konstrukce železobetonového obvodového pláště a zavětrovacích vnitřních stěn umožnila manipulaci na stísněném pozemku. Na zateplení vytvářející tepelnou kajutu bylo použito materiálu Multipor a to i z důvodů požární ochrany. Kancelář Makovský & partneři si ze stavby odnáší poznatek o obtížnosti a ekonomické problematice zástavby řadového pozemku v městské zástavbě. Stavba mohla být realizována jen díky pochopení a velkorysosti investora.

Autorská zpráva
Stavba byla zařazena mezi nominace České ceny za architekturu 2016

Autoři: Makovský & partneři. s.r.o. – doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský, Ing. arch. Daniel Makovský, Ing. arch. Adam Sirotek, Ph.D.; spolupráce Ing. Lukáš Poláček

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*