Požárně bezpečné střechy s kamennou vlnou

Požárně bezpečné střechy s kamennou vlnou

(9. 10. 2019) Používání nehořlavých izolací je klíčové

   
 
 
 
 

Požárně bezpečné střechy s kamennou vlnou

Na izolace konstrukcí plochých střech jsou kladeny stále vyšší nároky jak z hlediska úspory energií, akustických a mechanických vlastností, tak i z hlediska požární bezpečnosti. Používání nehořlavých izolací je v tomto ohledu klíčové. Požární bezpečnost objektů je posuzována především podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810.

Výběr správných stavebních materiálů patří ke stěžejním rozhodnutím u nových i rekonstruovaných objektů. Budova musí být navržena tak, aby v případě požáru byla po stanovenou dobu zachována nosnost konstrukce a byl omezen vznik a šíření ohně i toxického kouře. Na rozsah a rychlost šíření požáru mají významný vliv stavební materiály, které jsou součástí stavebních systémů a technologií. Více hořlavých materiálů v budově znamená větší požární zatížení. Zvyšování požadavků na tepelnou ochranu vede i ke zvětšování tloušťky aplikovaných izolací. To přináší zvýšené nebezpečí požáru v případě použití hořlavých materiálů. Větší tloušťka nehořlavých izolací naopak může mít zásadní vliv na omezení rizika vzniku a šíření požáru.

Nehořlavé izolace jsou klíčové nejenom při zateplování výškových budov, měly by být rovněž přednostně používány pro izolaci budov typu nemocnice, mateřské školy, domy pro seniory, obchodní a sportovní centra. V případě požáru totiž nehořlavá izolace poskytne více času pro záchranné akce a evakuaci osob.

V dnešní době existuje mnoho moderních materiálů, výrobků a systémových řešení určených pro zateplování plochých střech. Na tyto materiály je třeba pohlížet komplexně a v souvislostech. Široké spektrum nabízených skladeb střech proto vyžaduje odpovídající orientaci v problematice. Nevhodný výběr a kombinace různorodých a hořlavých materiálů může zvyšovat riziko požáru. Čím komplikovanější je návrh střešního pláště, tím náročnější je pak i samotné provedení některých detailů. Požár se může snadno rozšířit z plochy střechy na fasádu, přes světlíky do podstřeší a na přiléhající objekty, čemuž je třeba zabránit. Jakékoliv nedořešené detaily a prostupy ve střeše mohou být zdrojem nekontrolovaného šíření požáru v konstrukci a po ploše střechy.

Toto je jen malý výčet mnoha důvodů, proč budovy zateplovat kvalitní nehořlavou kamennou vlnou ROCKWOOL, která odolává teplotám vyšším než 1000 °C. Izolace z kamenné vlny patří do kategorie nehořlavých stavebních izolačních materiálů s třídou reakce na oheň A1. Výborně odolávají teplotám požáru, nepřispívají k jeho šíření, nezpůsobují vznik hořících kapek ani částic a téměř nevytvářejí toxický kouř. Díky svým vlastnostem jsou používané pro zvyšování požární odolnosti konstrukcí a celkové bezpečnosti budov.

Požární odolnost plochých střech na trapézovém plechu v praxi
Lehké pláště plochých střech na trapézovém plechu jsou v současné době nejčastějším řešením pro logistické komplexy, průmyslové haly nebo nákupní centra. Tyto střešní konstrukce jsou ve většině případů navrhované jako požárně odolné střechy. 

Společnost ROCKWOOL provedla řadu požárních zkoušek plochých střech na trapézovém plechu. K dispozici jsou varianty zkoušených skladeb s požární odolností REI 30, REI 45 a REI 60. Bližší informace ke zkoušeným skladbám jsou uvedeny v jednotlivých zkušebních protokolech vydaných autorizovanou zkušebnou. Protokoly s klasifikací požární odolnosti jsou k dispozici projektantům pro potřeby správného návrhu střechy. Je nezbytné dodržet nejenom skladbu střešního pláště a vlastnosti jednotlivých vrstev, ale rovněž zatížení, detaily kotvení, statické podmínky nosného trapézového plechu a navazujících detailů dle příslušného klasifikačního protokolu apod.

Výhody střešního pláště s izolací z kamenné vlny HARDROCK MAX

– dosažení nejvyšší požární bezpečnosti staveb – požární odolnost konstrukce střechy REI 60 (platí pro zkoušenou systémovou skladbu střechy – podrobnosti v protokolu);
– vynikající akustické vlastnosti – vzduchová neprůzvučnost Rw = 50 dB (platí pro zkoušenou systémovou skladbu ploché střechy s izolací HARDROCK MAX 2x 130 mm);
– izolace HARDROCK MAX zajistí vynikající mechanické vlastnosti izolačního souvrství; konstrukce dvouvrstvé střešní desky HARDROCK MAX a její horní tuhá vrstva zabezpečuje vynikající mechanickou odolnost (bodové zatížení 800 N, napětí v tlaku při stlačení desky 70 kPa a při stlačení horní vrstvy desky 90 kPa).

Systémová řešení usnadňují navrhování i realizaci plochých střech. Střechy s izolacemi z kamenné vlny ROCKWOOL dosahují nejlepších parametrů a splňují přísné požadavky z hlediska požárních norem a předpisů. Podrobné informace k doporučeným systémovým skladbám jsou uvedeny v odborném katalogu Ploché střechy, který je určen především projektantům, prováděcím firmám, osobám provádějícím stavební dozor a investorům. 
Halina Kučerová, ROCKWOOL, a. s.

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

28. 2. 2020 08:15:31

Re: Rozhledna na vrchu Šibeník

Připadá mi to jako politizování situace kolem členství v EU, které cílí na lidi bez znalostí souvislostí a bez zájmu o politiku. Hurá, podívejte jak je EU dobrá! Všude i v autobusech nálepky, jak se EU spolupodílí na všem, málem i na výrobě betonových tvárnic na chodníky a sirky do krabiček. Samá podlost! My zatím platíme do fondů EU méně, než kolik čerpáme, ale proč čerpáme na takovéto téměř bezvýznamné stavbičky miliony, když nám kulhají investice i peníze do oprav všech typů silnic? Proč naši řidiči denně bourají po srážce se zvěří? Na I.třídách a dálnicích? Protože nemáme oplocení a podchodu i mosty pro zvěř, aby nemusela přes cestu pod kola aut! Toto má být smysluplná investice za stovky milionů!! Kdo to nezažil, neví, co to je za nezměrný děs, který někteří řidiči zaplatí životem nebo doživotním zmrzačením, a nejen oni. ale i jejich děti, partneři, rodiče. O likvidaci majetku a zruinování některých z nich nemluvě. Mně takto rozhledny připadají jako aktivity Kocourkovských občanů. Není těch stovek pitomostí v této zemi už moc? Celý den by na jejich výčet nestačil! Také pokus primátora Macury v Ostravě prosadit novou 3 km tramvajovou trať v Porubě tam, kde ji nikdo nepotřebuje a dokonce většina občanů odmítá, patří do této kategorie pomatenosti, protože zase jde o to, že nějaký spolek amatérů omylem zvolených ve volební euforii na Magistrátě odsouhlasil, že na to může Ostrava dostat víc než miliardu z dotací. Slabomyslnost lidiček bez významu hold v této zemi stále má podivnou váhu! Jak dlouho ještě bude blbost tolerována?

20. 2. 2020 18:50:35

Re: Re: Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje.

Polemika o výškových budovách nikdy neskončí. Dnes je to již otázka prestiže, nikoliv potřeby. Kdo výš, je geroj, je víc. Viz Arabský svět i dálný asijský východ. Blbost lidská vítězí. Ale žižkovská trojka od Evy Jiřičné nejsou mrakodrapy, to je úchvatný návrh, jak zaplnit místo po telekomunikační věži a kdo zná podrobně a detailně souvislosti, musí se paní Jiřičné poklonit. Věřím, že její kouzelný návrh bude realizován a rozhodně nemá pražádný vliv na panoráma Prahy, notabene historického centra. On tu někdo v této části Žižkova vidí historické centrum? Nákladové nádraží, konec jedné části Prahy, příliš vzdálené od toho centra, které obdivují miliony cizinců, i Čechů a Moravanů. A co Letná, tam blob Kaplického nebyl vedle panoráma staré Prahy? Tam byl, hned vedle. A kolik bojovníků ho prosazovalo, že? Proti nás bylo asi víc, tak to monstrum stát nebude. Ale návrh Jiříčné je naprosto něco jiného. Ve všech myslitelných hodnotitelných směrech. Skvěle zasazen do oblasti, i výškově, i polohově, i s ohledem na dopravní poměry. Pojďme ho podporovat proti hlupákům, kteří sice mají akademický titul, ale v hlavě něco zřejmě jiného, než lidské moudro. Postižení člověka se projevuje všelijak, je těžká doba, když podle expertů má 20% vysokoškolských absolventů duševní poruchu různého typu. Ono to možná i tady bude vidět. Nechť postižení prominou, ale léčení může být v Klecanech i zdarma, u profíků.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz