Praha otevřela inspirativní dialog s Vídní

Praha otevřela inspirativní dialog s Vídní

(28. 11. 2013) Na konferenci Středoevropská metropole v 21. století, která se konala 22. listopadu v prostorách velkého sálu Městské knihovny, vystoupila Maria Vassilakou, místostarostka města Vídeň odpovědná za rozvoj města. Ve svém příspěvku popsala deset tezí, které v posledních letech určují směřování rakouské metropole a kterými by se ve svém rozvoji Praha mohla inspirovat.

 
 
 
 

Praha otevřela inspirativní dialog s Vídní

Na konferenci Středoevropská metropole v 21. století, která se konala 22. listopadu v prostorách velkého sálu Městské knihovny, vystoupila Maria Vassilakou, místostarostka města Vídeň odpovědná za rozvoj města. Ve svém příspěvku popsala deset tezí, které v posledních letech určují směřování rakouské metropole a kterými by se ve svém rozvoji Praha mohla inspirovat.


Odborníci na urbanismus a územní plánování z Vídně i z Prahy diskutovali o výzvách současného středoevropského města. Velký sál Městské knihovny zaplnili účastníci z řad odborné i laické veřejnosti, včetně politiků a studentů.

Po úvodním přivítání primátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka poodhalila vídeňská místostarostka cíle, které reflektují při plánování města a které přispívají k tomu, že z hlediska kvality života obsazuje Vídeň dlouhodobě přední příčky. Kvalita života je důležitým parametrem, který má výrazný vliv nejen na výběr lokace pro investory, ale i na celkový rozvoj města.

„Od října 2012 do října letošního roku se Vídeň rozrostla o 30 tisíc nových obyvatel nejen z Rakouska, ale i ze zahraničí. Pokud bude počet obyvatel tímto tempem narůstat dál, město bude mít v roce 2030 až 2 miliony obyvatel. Na jednu stranu je to pro nás úspěch, protože se nám podařilo Vídeň zatraktivnit, ale zároveň je to pro nás obrovská výzva. Růstem a další výstavbou nesmíme přijít o kvalitní životní podmínky,“ uvedla paní Vassilakou.

Mezi desaterem pravidel úspěšného města nesmí chybět důraz na kompaktní a koncentrovaný rozvoj, podporu veřejné dopravy a pěší prostupnost města. Neméně důležitý je i důraz na veřejné prostory města, jejich atraktivitu a pravidla pro jejich užívání. Zásadní vliv na debatu o budoucí podobě města má v neposlední řadě odvaha politické reprezentace prosazovat i méně populární rozhodnutí a ochota naslouchat a reflektovat názory veřejnosti. Ve Vídni mají participativní procesy při navrhování města dlouhodobou tradici, přesto však i místostarostka přiznala, že jde o dlouhodobý a komplikovaný proces. Snahu o navázání užší spolupráce a zapojování stakeholderů do procesu plánování města vyjádřil za Institut plánování a rozvoje Tomáš Ctibor pověřený jeho řízením: „Snažíme se vést dialog na různých úrovních a platformách. Ve srovnání s Vídní jsme v tomto procesu teprve na začátku a máme co dohánět. Jde však o inovativní kroky, které považujeme za nedílnou součást nového pohledu na město. V Institutu plánování a rozvoje ve spolupráci s Magistrátem, městskými částmi a odborníky z různých oblastí vznikají nové mechanismy, nástroje a plány, kterými se snažíme posílit podobu Prahy jako středoevropské metropole 21. století. Do procesu tvorby Strategického plánu Prahy jsou zapojeny již stovky lidí a v současnosti začínáme formulovat vizi a cíle, které by měly určovat podobu města v budoucích letech. Chceme, aby se Praha stala spolehlivým partnerem Vídni i dalším evropským metropolím.“

Kromě stěžejního tématu, týkajícího se správy města z pohledu politiků, se na konferenci za účasti vedoucího strategického plánování města Vídně Thomase Madreitera diskutovalo kromě vznikajícího Strategického plánu hl. m. Prahy také o Metropolitním plánu a o Obecně technických požadavcích pro výstavbu. Program celého fóra uzavřela přednáška renomovaného vídeňského architektonického ateliéru Querkraft. „Upřímně doufám, že dnešní fórum se v Praze bude opakovat každoročně. Nejenže se můžeme inspirovat a lecčemu přiučit. Především bychom rádi založili stabilní základy intenzivnější spolupráce s Vídní. Budu velice rád, když v budoucnu bude naše spolupráce možná méně formální, ale o to intenzivnější,“ okomentoval první ročník Česko-rakouského fóra architektury primátor Prahy Tomáš Hudeček.

V diskuzi také zazněly dotazy týkající se rozdílu mezi systémy plánování ve Vídni a v Praze. Podle přítomných odborníků se metropole musí soustředit zejména na zpracování nového strategického a metropolitního plánu a dále dokumentů určujících podobu veřejného prostoru Prahy. Účastníci panelových diskuzí se shodli, že v mnoha parametrech si Praha vede dobře, nicméně je třeba udělat zásadní kroky k tomu, aby se posunula dále, zajistila životaschopnost svých plánů a tím i kvalitní životní podmínky pro své obyvatele. Je nutné klást důraz nejen na sociální a ekologickou udržitelnost, ale také na proveditelnost navrhovaných plánů, opatření a projektů. Je důležité neopomenout diskuzi o tom, čím se v Praze budeme živit. Velký potenciál je identifikován v oblasti výzkumu, vědy a spolupráce s byznysem. „Řada lidí stále poukazuje na to, že Praha na rozdíl od Vídně nemá dobře definovanou svoji strategii. Musíme si ale uvědomit, že proces tvorby nové strategie pro Prahu je teprve na začátku a i ve Vídni takový proces trval řadu let. Pro Prahu je nyní zásadní, že ve vedení města stojí lidé, kteří jsou inovativním změnám pro město otevřeni. Spolupráce s Vídní tak může být ideálním vodítkem k tomu, aby Praha touto cestou vydala úspěšně,“ doplnil Michal Volf, předseda pořádajícího občanského sdružení.

Pořadatelem fóra je občanské sdružení CZ|AT Česko-rakouské fórum architektury ve spolupráci s pražským Magistrátem a Institutem plánování a rozvoje hlavního města.
tisková zpráva

Maria Vassilakou Tomáš Ctibor
 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Ostatní

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz