Projektová příprava na Palmovce

Projektová příprava na Palmovce

(19. 1. 2022) Pražská developerská společnost startuje projektovou přípravu proměny městských pozemků

   
 
 
 
 

Projektová příprava na Palmovce

Na pozemcích hl. m. Prahy v proluce poblíž křížení ulic Zenklova a Libeňský most připravuje Pražská developerská společnost (PDS) výstavbu dvou polyfunkčních domů určených především pro městské nájemní bydlení. V přízemí a prvních dvou patrech se počítá s nebytovými (maloobchodními a administrativními) prostory. PDS hledá ve výběrovém řízení zpracovatele architektonického návrhu pro celý pozemek a projektové dokumentace pro první z budov. Investiční akci schválila Rada hl. m. Prahy a Investiční expertní výbor PDS. Kritérii výběrového řízení jsou kvalita návrhu budovy a přilehlých veřejných prostranství, dlouhodobá environmentální a ekonomická udržitelnost staveb a efektivita využití pozemku. Nabídky podle zadání zveřejněného v Tender aréně je možné podávat do 22. února 2022 do 12 hodin.           

Palmovka je nejcennějším rozvojovým územím v širším centru Prahy, které má město pod vlastnickou kontrolou a které na využití svého potenciálu stále čeká. Společně s Městskou částí Praha 8 a s Dopravním podnikem hl. m. Prahy hledáme optimální směr pro budoucí využití a rozvoj celé lokality. Přípravu projektové dokumentace pro polyfunkční dům u křižovatky ulic Libeňský most – Zenklova však lze spustit již nyní jako jeden z prvních kroků k nové a pulsující Palmovce,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.  

Všechna výběrová řízení vypisovaná PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020). Kritérii výběrových řešení pro chystanou municipální výstavbu jsou kvalita návrhu budov a veřejného prostoru, dlouhodobá environmentální a ekonomická udržitelnost, hospodárnost a efektivita využití daného pozemku.

Polyfunkční bytový dům se chystá poblíž křižovatky ulic Libeňský most a Zenklova, na pozemcích 3636, 3637/1, 3637/2, 3952/6, 3952/7, 3952/8 a 3952/25 v katastrálním území Praha-Libeň. Na nebytové prostory v přízemí a v prvních dvou patrech navážou patra s cca 24 městskými nájemními byty.     

Projekty, které chystáme, budou sloužit obyvatelům Prahy dalších 100 let. V rámci výběrového řízení preferujeme řešení a typologii kladoucí důraz na efektivitu stavby, minimalizaci provozních nákladů, nákladů na údržbu a opotřebení použitých materiálů. Jedním z požadavků výběrového řízení je minimální spotřeba energie v průběhu výstavby a následného provozu budovy, jež vyplývá ze současných legislativních požadavků kladených na novou výstavbu. Budeme upřednostňovat stavební materiály, u nichž bude možné doložit jejich šetrnost k životnímu prostředí v podobě certifikátů a environmentálního prohlášení produktu. Městská výstavba reprezentuje obec, a proto musí být architektonicky kvalitní a spoluvytvářet městské prostředí,“ doplňuje Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti.    

Tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz