QUADRIO – spojení moderní architektury s pokrokovými materiály Knauf

QUADRIO – spojení moderní architektury s pokrokovými materiály Knauf

Spálená 2121/22, 110 00 Praha 1

(1. 6. 2015) Objekt Quadrio byl otevřen na konci loňského roku

   
 
 
 
 

QUADRIO – spojení moderní architektury s pokrokovými materiály Knauf

Objekt Quadrio, který byl otevřen na konci loňského roku, je typickou ukázkou toho, jak velkou roli hraje dnes v moderním stavitelství suchá výstavba. A to nejen z pohledu estetického, ale také funkčního. Významným aspektem staveb podobného charakteru je řešení požární odolnosti, které je v případě objektů s vysokou koncentrací lidí velmi přísné. K tomu přistupuje i otázka akustického komfortu, který přispívá k přirozené pohodě, jakou návštěvníci multifunkčního komplexu dnes ocení takřka na každém kroku. Řešení bývá obvykle více, firma Knauf tentokrát nabídla investorovi použití specializovaných materiálů, které díky své přidané hodnotě plní hned několik funkcí najednou.

Konstrukční řešení nosného systému
Nosný systém stavby tvoří masivní ocelová konstrukce skrytá v mnoha případech podhledy, anebo přiznaná tak, aby nerušila celkový dojem – například ve výlohách najdeme svislé nosné ocelové sloupy, na kterých stojí celá váha části domu z ulice Spálená, která „visí“ ve vzduchu nad chodníkem a je vykonzolována pomocí obrovské příhradové konstrukce, viditelné ve druhém NP. Tu podepírají právě tyto mohutné, avšak téměř neviditelné sloupy. Pod slovem mohutné si představme uzavřený čtvercový profil ocelového sloupu se sílou stěny 60 mm.  

Materiály Knauf  – nejlepší řešení požární odolnosti
Všechnu nosnou ocel bylo samozřejmě potřeba ochránit proti ohni. Dle návrhu technického řešení firmy Knauf byla požární ochrana ocelových konstrukcí navržena opláštěním sádrokartonovými deskami Knauf RED. Tyto desky se obvykle používají v interiérech s relativní vlhkostí menší než 65 % při 20 °C. Dodávají se v tloušťkách 12,5; 15 a 18 mm. V místech navazujících na prostory metra byla ze strany investora požadována požární odolnost dokonce 180 minut. Z toho důvodu bylo doporučeno použití sádrovláknitých protipožárních desek Knauf Fireboard, které mají klasifikaci reakce na oheň třídy A1. V případě požáru si tyto desky zachovávají tvarovou stálost a nepraskají ani po úplném odpaření vody, což prakticky znamená, že delší dobu chrání konstrukci. Jejich výhodou je rovněž poměrně nízká hmotnost – u desek 12,5 cm je to cca 10,5 kg/m2. Desky Fireboard se dodávají ve čtyřech tloušťkách od 12,5 do 30 mm.

Skvělá akustika s deskami Knauf Cleaneo
Pokud budeme objekt posuzovat z hlediska estetiky a zvukového komfortu, určitě každý návštěvník ocení, že se ocitl skutečně uprostřed pohody. Kam oko pohlédne, jsou na všech podhledech pasáží použity akustické děrované desky Knauf Cleaneo, které díky své konstrukci (včetně děrování) úspěšně absorbují hluk. A nejen to. Sádrokartonové desky Knauf Cleaneo obsahují navíc speciální složku Zeloit, která rozkládá škodlivé látky katalyticky na vodu a oxid uhličitý. Díky tomu dochází k samovolnému čistění vzduchu po celých 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Čisticí kapacita je prakticky neomezená. Pro čisticí efekt je pouze potřeba počítat minimálně 0,3 m2 děrovaných desek Cleaneo na 1 m3 vzduchu.  Což v případě Quadria nebyl vůbec žádný problém. Za zmínku ještě stojí, že sádrokartonové desky Cleaneo přispívají k regulaci vlhkosti ve vzduchu a pocitu tepla při dotyku.

Výsledkem použití akustických desek Knauf Cleaneo je, že žádný hluk se v prostoru nerozléhá a prostředí proto působí velice komfortně. Investor dbal na celkovou kvalitu, a tak jsou stejným způsobem provedena všechna čtyři obchodní podlaží. Perlou mezi prostory s děrovanými sádrokartonovými deskami je prodejna knih, kde se na podhledu nachází „hvězdná obloha“ v kombinaci s výškovými stupni všelijakých kastlíků a ramp. Jedná se o velmi vydařenou konstrukci, která stojí za zhlédnutí, i když si zrovna žádnou knihu koupit nepotřebujete.

Dodavatelé suché výstavby
Podrobnější informace o stavbě nám sdělí, že generálním dodavatelem stavby byl Metrostav, a. s., přičemž projekt prováděla firma Helika, a. s., jejíž zástupce, který navštěvoval stavbu, si pamatoval všechny plány s jejich čísly a detaily. Hlavním dodavatelem suché výstavby, tedy toho všeho, co je uvnitř vidět kromě podlah, byla firma Mobest, a. s. Ta si k sobě na pomoc přizvala ještě další zkušené a známé pražské firmy zabývající se suchou výstavbou – Komont, s. r. o., a Ekomont Praha, s. r. o. 
Milan Švůgr


publikováno v časopise Stavba č. 1/2015, str. 34-35

Polyfunkční budova Quadrio 
Místo: Spálená ulice, Praha 1 – Nové Město
Investor: CPI Property Group, Petr Beránek (project manager)
Autoři Authors: Jakub Cigler, AIA, Vincent Marani, AIA,Cigler Marani Architects
Technický ředitel CTO: Petr Kužela
Architekt projektu Project architect: Jan Hofman
Hlavní inženýři projektu Project engineers: Marie Mrázová,Martin Junek
Statika Statics: Václav Toman, Building, s. r. o.
Projektový tým Project team: Ondřej Hrozinka, Pavel Neuberg,Martin Vítek, Klára Poskočilová, Jan Zajíček, Lenka Špirudová,Pavel Hrubý, Daniel Schrade, Michal Nácovský, Josef Skála,Valerie Roubalová
Generální dodavatel General contractor : Metrostav, a. s.
Prováděcí dokumentace pro GD Execution documentation: Helika, a. s.
TDI Technical supervision: Betkon, Miroslav Kulda
Fasády Facades: Sipral, a. s.
Návrh Implementation: 2004 –2007
Realizace Design: 08/2012–10/2014
Plocha pozemku Site area: 6200 m2
Celková podlažní plocha Total floor area: 50 400 m2
Náklady Costs: 3,1 mld. Kč

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

  Výrobci/dodavatelé

Mladoboleslavská 949

190 00 Praha 9-Kbely

Telefon +420 272 110 112

info@knauf.cz

http://www.knauf.cz

 
 
 
 
50.0781958
14.4194932
QUADRIO – spojení moderní architektury s pokrokovými materiály Knauf

QUADRIO – spojení moderní architektury s pokrokovými materiály Knauf
Spálená 2121/22
110 00 Praha 1

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz