Regenerace panelových domů

Regenerace panelových domů

Jeseniova – Sabinova – Rokycanova – Českobratrská, Praha 3 - Žižkov

(10. 6. 2019) Architektonický atelier ABV

   
 
 
 
 

Regenerace panelových domů

Panelové domy zřetelně zasahují do prostředí starého Žižkova, terasovitě uspořádané lodžie ve vnitrobloku tu působí exoticky. Kompenzují však barierové průčelí do Rokycanovy ulice v kontrastu s navazujícím slepým štítem na pohledově exponovaném nároží Jeseniova - Rokycanova. Vnitroblok je otevřený do Jeseniovy ulice a uliční čára zde není vyjádřena jinak než průhledným plotem.
Kromě zlepšení tepelně technického standardu, estetické úrovně a celkové regenerace budov s navazujícím parterem bylo naším cílem alespoň částečná integrace vybraných domů do obrazu Žižkova s využitím dílčího potenciálu objektů.

Základem členění „na jednotlivé domy“ byla skladba stávajících sekcí. Použili jsme střídmé barevné odstíny, střídavé pojednání jednotlivých průčelí do ulice rastrem vždy s inverzní  barevností (plocha fasády vs. plochy meziokenních vložek). Tmavší odstín fasády s obkladem keramickými pásky na nároží do Komenského náměstí tvoří neutrální pozadí pro průčelí hudebního gymnazia. Stejný materiál se uplatňuje i na průčelí v Sabinově a Rokycanově ulici. Živější barevnost se uplatňuje uvnitř lodžií a na  meziokenních plochách.ve vnitrobloku.
Zkosené zdi terasovitě ustupujích lodžií byly doplněny do pravoúhlého tvaru vždy přes dvě podlaží s  částečnou perforací. U nástavby 9. NP jsou zrušeny zkosené partie, částečně tu byla vyrovnána průčelí na schodištích. Zábradelní výplně jsou řešeny jako kombinace plných v nižších podlažích a transparentních ve vyšších podlažích. Zde je pak místy zábradlí doplněno o vysazený segment pro truhlíky s květinami.
Bylo realizováno zateplení fasád  a  výměna všech oken a vstupních portálů. Nově jsou uspořádány vstupy – ve všech případech jsme sledovali řešení vycházející z rezervy vnitřního uspořádání vstupních ploch a souvisejících místností. Především se jednalo o redukci prostor pro stanoviště komunálního odpadu, která nebyla zcela využívána. V ulici Českobratrské jsou nová vstupní závětří z pohledového betonu.
Navržena, ale zatím nerealizována je drobná dostavba pro doplnění parteru v nároží Jeseniova - Rokycanova s přechodem do částečně transparentní ohradní zdi, která lépe vymezí uliční čáru. Dostavba mimo jiné vytvoří částečně skrytý prostor pro komunální odpad, dnes zcela nevhodně umístěný před štítem domu Rokycanova s orientací do prostoru křižovatky.
Koridor, přiléhající k jednotlivým domům, byl vyhrazen jako polosoukromý prostor pro jednotlivá SVJ včetně předzahrádek několika bytů v přízemí. V centru vnitrobloku je malý park pro veřejnost s hřištěm. Od polosoukromé zóny ho oddělují lehké oplocení a keře.
Nově jsme uspořádali plochy parteru navazující na vstupy do domů z Českobratrské ulice; především jsme je stavebně vymezili nízkými betonovými rabátky s odstupem od fasády domu. Osázena jsou půdopokryvnými rostlinami a doplněna sedáky s výřezem pro vyšší zeleň. V poměrně širokém koridoru mezi domem a vozovkou vznikla nová parkovací stání.

Autorská zpráva
Foto: Jan Vrabec


Autoři: Architektonický atelier ABV – Ing. arch. Petr Benda, Ing. arch. Eva Letovská, Ing. arch. Veronika Suchánková, Ing. Maxmillian Schmidt, Ing. Zoltan Burkuš ( stavební část, statika )
Klient: Městská část Praha 3
Zhotovitel stavby: Podzimek a synové, s.r.o ; Nepro stavební a.s.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz