Regulační plán a urbanistická studie města Stráž pod Ralskem

Regulační plán a urbanistická studie města Stráž pod Ralskem

(1. 2. 2019) MS plan s.r.o. / Kateřina Holotová, Richard Labanc, Milan Ševčík, Michal Šourek

   
 
 
 
 

Regulační plán a urbanistická studie města Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem se rozrůstalo pod zámkem Vartenberk kolem tehdejšího centra – náměstí, dnes 5. května až do poloviny 20. Století. Po polovině 20. století byla ve Stráži zahájena těžba uranu; ta odstartovala bouřlivý rozmach města. Vyrostlo panelové sídliště a byla vybudovaná nová městská vybavenost jihovýchodně od původního centra. Náměstí zůstalo opuštěné a nevyužité. V reakci na neuspokojivou situaci město vyhlásilo začátkem roku 2017 výběrové řízení na návrh regulačního plánu a stavebního rozvoje – byl vybrán návrh atelieru MS plan s.r.o.

Východiskem naší urbanistické studie je kompaktní a vitální veřejný prostor – důstojná západní „brána“ do města propojená s novodobým centrem na východě. Prolomili jsme bariéru západní části náměstí, kde je vzhledem k potřebám města předimenzované, plně nevyužívané autobusové nádraží, bránící potenciálu stavebního rozvoje. Součástí regulačního plánu je jeho zredukování, nový adekvátní terminál a odlehčení prostoru mezi ním a náměstím, kde navrhujeme rezidenční strukturu protkanou polosoukromým a veřejným prostorem ústícím do jižní části náměstí, kde je důležitým momentem zapojení kostela sv. Zikmunda do nového městotvorného prostoru a řádu – kostel je dnes od náměstí a historického centra odtržen.

Kultivací východní části náměstí navazujeme na nové městské centrum. Funkční dopravní trasy v ulici Dubnická – Revoluční protínající náměstí jsme se rozhodli neměnit, ale přesněji definovat a vizuálně upravit. Komunikace rozděluje nově formovaný veřejný prostor na jižní část náměstí v čele s kostelem sv Zikmunda a severní část přizpůsobenou rezidenčním funkcím. Střed náměstí vymezuje travnatá plocha s menší parkovou úpravou včetně ošetřeného a obohaceného lípového stromořadí – zachovali jsme základní prostorové schéma včetně pozice morového sloupu i sochy sv. Valentina.

Nová reprezentativní forma severní části náměstí vyústí do ulice Bezručova – turisticky nejatraktivnější cesta k zámku Vartenberk a ke kapli sv. Jana Nepomuckého. Zrevitalizovaný veřejný prostor propojí historické a novodobé městské centrum i novou sídelní strukturu. Ambicí architektonického řešení rodinných domů, individuálních vil a bytových domů mezi náměstím a novým dopravním terminálem včetně objemů doplňujících náměstí je zdůraznění a obnovení historického i kulturního význam celé lokality.

AUTOR: MS plan s.r.o. / Kateřina Holotová, Richard Labanc, Milan Ševčík, Michal Šourek
Zadavatel: město Stráž pod Ralskem

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Ostatní

Komentáře ke článku

 
 
 
 

1. 2. 2019 15:10:55. Re: Regulační plán a urbanistická studie města Stráž pod Ralskem. a.d.o.praha

  úžasné, jedinečné, ale NORMÁLNÍ. Nevím proč to dávat na internet............

5. 2. 2019 12:17:29. Re: Regulační plán a urbanistická studie města Stráž pod Ralskem. Jitka

  Chybí mi současná mapa s vyznačením řešeného území a rozlišením, co řeší územní studie a co regulační plán. V textu se píše o spoustě věcí, ale bez situace si nedokážu představit, kde se co mění.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz