Rekonstrukce domu ve Šlapanicích

Rekonstrukce domu ve Šlapanicích

(6. 8. 2015) Fandament Architects

   
 
 
 
 

Rekonstrukce domu ve Šlapanicích

Pozemek se stavbou se nachází v centru Šlapanic, ve staré zástavbě na okraji souvislé uliční fronty blízko náměstí a kostela. Stavba se skládá ze dvou částí: uliční objekt zvaný také stará fara je chráněnou památkou, hospodářské křídlo kulturní památkou není. Uliční objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený obytný dům s provozovnou cukrárny, hospodářské křídlo se v současné době využívá jako sklad.
Studie se zabývá návrhem přestavby hospodářského křídla na obytný dům se třemi byty v podkroví a příslušenstvím v přízemí. Stará fara se bude nadále využívat stávajícím způsobem a do jejího vzhledu se nebude zasahovat. Tento dům procházel dlouhotrvajícím vývojem již od 13. století, nese tedy stopy několika architektonických stylů a různě kvalitních přestaveb. Vnímáme důležitost zachování historických částí a zároveň věříme, že současnost je součástí historie a kvalitní soudobý zásah je další vrstvou vývoje stavby, která může nahradit nahodilé zásahy z minulosti.
Přestavba hospodářského křídla by měla pozvednout kvalitu užitkového objektu tak, aby se nenarušil celkový charakter historického celku. Hospodářské křídlo má pouze dílčí kvality v podobě hodnotných kleneb a detailů vikýře a římsy, které budou doplněny novými konstrukcemi při zachování tradičních materiálů.
Budova staré fary tedy bude pouze očištěna od nánosů, které přibyly v průběhu její dlouhé historie, zejména od necitlivých úprav provedených v posledním půlstoletí. Stávající využití zůstane beze změn, jde o provozovnu cukrárny a byty v 2. NP. Hospodářské křídlo je v současné době ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Proto navrhujeme stavební úpravy stropu a krovu, které umožní využití podkroví pro umístění bytů. Beze změn zůstane zachována především klenutá místnost v přízemí, která se tak stane historickým srdcem domu. Konceptem je zachování historické kontinuity s minimálními zásahy v podobě přidaných vikýřů a střešních oken, které nijak nenaruší důležité pohledy od kostela Nanebevzetí Panny Marie.
V prvním nadzemním podlaží bude garáž a vstupní prostory, ze kterých jsou přístupné skladovací prostory bytů. V podkroví jsou navrženy tři byty orientované obytnými místnostmi na jihovýchod do dvora. K severozápadní stěně přiléhá schodišťová hala.

Autorská zpráva

 

Plocha pozemku: 1284 m2
Zastavěná plocha: 475 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Objem a plocha

Plocha pozemku [m²]: 1284
Zastavěná plocha [m²]: 475

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz