Rekonstrukce domu ve Šlapanicích

Pozemek se stavbou se nachází v centru Šlapanic, ve staré zástavbě na okraji souvislé uliční fronty blízko náměstí a kostela. Stavba se skládá ze dvou částí: uliční objekt zvaný také stará fara je chráněnou památkou, hospodářské křídlo kulturní památkou není. Uliční objekt je dvoupodlažní, částečně podsklepený obytný dům s provozovnou cukrárny, hospodářské křídlo se v současné době využívá jako sklad.
Studie se zabývá návrhem přestavby hospodářského křídla na obytný dům se třemi byty v podkroví a příslušenstvím v přízemí. Stará fara se bude nadále využívat stávajícím způsobem a do jejího vzhledu se nebude zasahovat. Tento dům procházel dlouhotrvajícím vývojem již od 13. století, nese tedy stopy několika architektonických stylů a různě kvalitních přestaveb. Vnímáme důležitost zachování historických částí a zároveň věříme, že současnost je součástí historie a kvalitní soudobý zásah je další vrstvou vývoje stavby, která může nahradit nahodilé zásahy z minulosti.
Přestavba hospodářského křídla by měla pozvednout kvalitu užitkového objektu tak, aby se nenarušil celkový charakter historického celku. Hospodářské křídlo má pouze dílčí kvality v podobě hodnotných kleneb a detailů vikýře a římsy, které budou doplněny novými konstrukcemi při zachování tradičních materiálů.
Budova staré fary tedy bude pouze očištěna od nánosů, které přibyly v průběhu její dlouhé historie, zejména od necitlivých úprav provedených v posledním půlstoletí. Stávající využití zůstane beze změn, jde o provozovnu cukrárny a byty v 2. NP. Hospodářské křídlo je v současné době ve velmi špatném stavebně-technickém stavu. Proto navrhujeme stavební úpravy stropu a krovu, které umožní využití podkroví pro umístění bytů. Beze změn zůstane zachována především klenutá místnost v přízemí, která se tak stane historickým srdcem domu. Konceptem je zachování historické kontinuity s minimálními zásahy v podobě přidaných vikýřů a střešních oken, které nijak nenaruší důležité pohledy od kostela Nanebevzetí Panny Marie.
V prvním nadzemním podlaží bude garáž a vstupní prostory, ze kterých jsou přístupné skladovací prostory bytů. V podkroví jsou navrženy tři byty orientované obytnými místnostmi na jihovýchod do dvora. K severozápadní stěně přiléhá schodišťová hala.

Autorská zpráva

 

Plocha pozemku: 1284 m2
Zastavěná plocha: 475 m2

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*