Rekonstrukce domu ve Vsetíně

Rekonstrukce domu ve Vsetíně

(19. 9. 2016) Petr Hovořák, Dimense architects

   
 
 
 
 

Rekonstrukce domu ve Vsetíně

U historického domu jsme navrhovali stavební úpravy, které zachovaly historickou stopu původní stavby a doplnili ji moderní podkrovní nástavbou.
Nosné konstrukce byly v dobrém stavu, opravovali jsme jen trámový strop nad 1. NP. V přízemí jsme vzhledem ke zvýšené vlhkosti ve zdivu navrhli sanační omítky a v 2. NP je z tohoto důvodu sádrokartonová předstěna, za níž je provětrávaná vzduchová mezera. Podlahy v přízemí mají podle doporučení malý difuzní odpor, není zde tedy navržena hydroizolace a okolo stěn je kanálek pro přerušení kapilárního vzlínání vlhkosti z podlahy do stěny.  Rovněž původní kamenná opěrná stěna svahu, která se stala dominantou interiéru, zůstala bez dalších hydroizolačních zásahů.

Základním motivem projektu bylo propojení místností v 2. NP do jednoho kontinuálního obytného prostoru s převýšenou částí jídelny s přiznanými konstrukčními prvky krovu, zatímco ve 3. NP vznikly tři ložnice se zázemím a výstupem na novou terasu probíhající v celé šířce domu. Z terasy jsou výhledy na město a nábřeží Vsetínské Bečvy. Při řešení fasády jsme kladli důraz na začlenění objektu do kontextu historické uliční fronty. Okna ve 2. NP získala vertikální charakter, který je podpořený jednoduchým liniovým dekorem v omítce. Římsa nad těmito okny navazuje na úroveň okapu vedlejšího domu a kompozičně odděluje hlavní plochu fasády a nově budovanou atiku, která zároveň slouží jako zábradlí terasy ve 3. NP.

Dispoziční řešení: Objekt je členěn na administrativní zónu se vstupem v 1. NP, společenskou obytnou zónu ve 2. NP a soukromou obytnou zónu v podkroví. V 1. NP zůstaly zachovány stávající prostory kanceláře se zázemím a vstupní halou, z níž je po původním schodišti přístupné 2. NP. V prostoru sklepa je nově navržena prádelna a kotelna se skladem a šachta osobní zdviže, která umožňuje bezbariérový přístup na všechna tři podlaží.
Ve 2. NP je z podesty schodiště přístupná pracovna oddělená od prostoru schodiště prosklenou příčkou s posuvnými dveřmi. Dalšími dveřmi se pak z podesty vstupuje do obývacího pokoje. Oddělení pracovny a obývacího pokoje je řešeno mobilní prosklenou stěnou. Jídelna s kuchyňským koutem, která se nachází na zvýšené úrovni 2. NP, je vizuálně i komunikačně propojená s obývacím pokojem. Prostor jídelny se vizuálně otevírá přes úroveň dvou podlaží s dominujícími konstrukčními prvky krovu a s galerií ve 3. NP přístupnou po jednoramenném schodišti. Na této úrovni se také nachází menší koupelna s toaletou.
Ve 3.NP jsou tři oddělené ložnice přístupné z galerie, koupelna s toaletou a šatna. Z ložnic je přístupná společná terasa.

Konstrukční řešení: Stávající objekt je zděný podélný dvoutrakt. Podélné stěny doplňuje jedna příčná stěna u schodiště. Základy jsou pravděpodobně provedeny jako pasy z kamenného zdiva. Svislé nosné konstrukce jsou v přední části z cihelného nebo smíšeného zdiva, v zadní části ze zdiva kamenného. Vodorovné konstrukce jsou nad 1. NP v uličním traktu z dřevěných trámových stropů s rovným podhledem. Nad vstupem je cihelná klenba valená do zdiva. V zadním traktu jsou cihelné klenby valené do ocelových válcovaných I profilů.
Podlahy jsou v 1. NP většinou z keramické dlažby, ve sklepě částečně z betonové mazaniny. V 2. NP jsou prkenné podlahy ze smrkových palubek, v půdním prostoru jsou cihelné dlažby
Nově budované příčky a předstěny v 2. NP byly provedeny ze sádrokartonu. V přízemí jsou příčky zděné z cihel.
Nově vkládaná vodorovná konstrukce galerie a stropu nad 2. NP je z ocelových válcovaných I a U profilů. Mezi ocelovými profily je železobetonová monolitická deska. Šachta pro malý osobní výtah byla navržena jako ocelová samonosná konstrukce, založená na monolitické železobetonové základové desce.
Překlady v nově zřízených otvorech jsou ve stávajících nosných stěnách ocelové z válcovaných profilů I (u menších otvorů) a nebo profilů HEB u širších otvorů.
Konstrukce krovu a střechy byla v nedávné době provedena nová a zůstala dřevěná, měnily se ale některé prvky stolic. Úprava krovu spočívala v demontáži krokví se sklonem 35°. Krokve v ploše střechy se sklonem 8° byly nadstaveny příložkami z fošen a tím prodlouženy o 2,30 m. Dvě odstraněné vzpěry krovu byly nahrazeny vzpěrami opírajícími se na úrovni 2. NP.
Výplně otvorů v obvodové stěně jsou nové z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem. Zasklení izolačním dvojsklem.
Velký důraz jsme kladli na práci se světlem. Umělé osvětlení interiérů je řešeno kombinací vestavěných svítidel, nepřímých LED linií a pnutých celosvítících stropních membrán.

Autorská zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz