Rekonstrukce kostela Sv. Mikuláše, NKP

Rekonstrukce kostela Sv. Mikuláše, NKP

(23. 7. 2009)

 
 
 
 

Rekonstrukce kostela Sv. Mikuláše, NKP

Fotogalerie ke článku (6)

Celá fotogalerie (6)

Kostel byl postaven poblíž středověké tvrze s gotickým obytným palácem (z části se dochoval ve zdivu sýpky zdejšího barokního zámečku) nejspíš v době kolem roku 1364, a to z podnětu bratří Buška, Jana a Václava, pánů z Velhartic, jímž tehdy Čečovice patřily. Původní gotická stavba je řešena jako panská tribunová kaple, jejíž kněžiště splývá s lodí v jeden podélný klenutý prostor bez dělícího vítězného oblouku (dnešní zvonice nad sakristií vznikla teprve v době krátce po roce 1717).
Gotická architektura čečovického kostela je slohově odvozena z katedrální architektury v Porýní. Použitý stavební způsob, jenž vychází z výtvarně působivého spojení neomítaného cihelného zdiva s architektonickými články tesanými z pískovce, poukazuje v tomto případě na vztah příbuznosti se soudobou stavební tvorbou v Bavorsku.
Kamenická práce na gotických architektonických článcích stavby je provedena s mimořádnou zdobností a bohatostí.
Náročnost původního vybavení gotického kostela dokládá například soubor keramických dlaždic s vypouklým reliéfem, oltář v sakristii anebo pozůstatky nástěnných maleb. Ve vrcholu několika gotických oken osvětlujících oltářní prostor zůstaly zachovány dokonce i zbytky středověkých sklomaleb.
Stavba byla nejdříve jako celek staticky zajištěna. Poté byly provedeny související tesařské práce v krovu a další stavební úpravy, byla položena nová střešní krytina. Současně byl restaurován pásový vlys korunní římsy, jehož bohatá výzdoba byla nejvíce ohrožena povětrnostními vlivy. V roce 1998 proběhla celková, restaurátorským způsobem pojatá oprava režného cihelného zdiva včetně restaurování kamenosochařských a architektonických článků západního štítu, které byly ve velmi špatném technickém stavu. Proto bylo nutné několik částí volné kružby lemující obvod štítu sejmout a nahradit je výdusky (kopiemi) z umělého kamene. Na sklonku téhož roku bylo zahájeno i restaurování pozůstatku středověkých okenních sklomaleb. V roce 1999 byly dokončeny opravy režného zdiva společně s restaurováním všech zbývajících architektonických článků vnějšího pláště stavby. Mimo jiné byly opraveny i vnější omítky věže. Zasklení gotických oken bylo výtvarně zrekonstruováno, stejně tak i dveře jižního vstupního portálu. Práce prováděné v roce 2000 se týkaly restaurování interiéru. Na stěnách a klenbách se sice dochovala na několika místech lineární gotická malba provedená na původních středověkých omítkách, ale svým rozsahem převažují pozůstatky nástěnných maleb z počátku 17. století. Během obnovy byl na východní straně od vstupního portálu do kostela objeven ještě malovaný iluzivní oltář (retabulum s nástavcem), pocházející z doby kolem poloviny 18. století. Závěrečné restaurátorské a dokončovací práce byly provedeny na začátku roku 2001.
Dochované části barokního mobiliáře — hlavní oltář a kazatelna se restaurují samostatně s předpokladem jejich opětovného umístění do interiéru kostela v roce 2001 nebo 2002.


Adresa: Čečovice (u Horšovského Týna), okr. Domažlice
Investor: Farní úřad římskokatolický Staňkov, zastoupený P. V. Müllerem
Architekt: DaM, s. r. o. — Petr Malinský
Statika: Jindřich Rineš
Klimatologie: Jan Červenák
Elektro: Bohumil Tejnor
Památkový dohled: SPÚ — Plzeň, Ludmila Drncová, SÚPP Praha — Miloš Solař, Vratislav Nejedlý
Dodavatel: GEMA ART, s. r. o. — Kamil Bahbouh
Stavební práce: Škopek, s. r. o., Horšovský Týn — pan Lengal, pan Ircing
Malířské restaurátorské práce: Petr, Tomáš, Šárka a Vlastimil Bergerovi
Kamenosochařské restaurátorské práce: Jan Bradna, Jiří Novotný, Petr Justa
Odborné kamenické a zednické práce: Jiří Šlégl
Restaurování gotických sklomaleb a vitráže zbývajících oken: Dagmar Voláková
Restaurátorské kovářské práce: Jiří Muck, Jan Buňka
Osvětlení interiéru: Esagono, s. r. o., Praha
Projekt: 19994-1995
Realizace: 01-06/2001
Zastavěná plocha: cca 120 m2

Stavební náklady
Celkové náklady: cca 14 mil. Kč
- převážně hrazené z rozpočtu MK ČR v rámci „Programu záchrany architektonického dědictví“, kostel je od r. 1999 Národní kulturní památka.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Ostatní

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz