Rekonstrukce měšťanského domu v Českých Budějovicích

Rekonstrukce měšťanského domu v Českých Budějovicích

(2. 5. 2019) Jan Pala, Adéla Palová / +arch – architektonický ateliér

   
 
 
 
 

Rekonstrukce měšťanského domu v Českých Budějovicích

Nemovitá kulturní památka v centru Českých Budějovic s tzv. soutkou, úzkou uličkou oddělující sousední domy, byla dlouho neobývaná, v havarijním stavu. Stojí ve slepém konci Široké ulice a průhledem přes její miniaturní dvoreček lze vidět Železnou pannu, gotickou hradební věž.

Cílem revitalizace bylo oživit stavbu při respektování jejích historických a architektonických hodnot.

Vzhledem k havarijnímu stavu krovu byla na místě remodelace střechy na okapovou orientaci a vložení obytného podkroví.  Díky tomu bylo možno plnohodnotně využít úroveň současného krovu (tedy 3. NP) a nechat vzniknout podkrovní / mezonetový prostor nad úrovní 3. NP. Při tomto zvětšení kapacity bylo reálné navrhnout adekvátní hygienické zázemí do jednotlivých podlaží spolu s důstojným řešením jednotlivých pokojů. Remodelace střechy společně s řešením vikýře na severní straně respektuje princip, že při pohledu z ulice Široká je vikýř kryt stávající atikou s prejzy. Navýšením objektu směrem na jih (do vnitrobloku) bylo nezbytné doplnit tuto fasádu o nové výplně otvorů. Navrženo bylo zasklení většího formátu.

Z pohledu architektonického byla stěžejní revitalizace fasády domu. Barevnost a detaily vychází ze stavebně-historického průzkumu. Byl obnoven původní druhý vstup (průjezd do dvora). Obklad ostění je navržen jako připomínka dřevěných dveřnic. V obkladu jsou zapracovány veškeré skříně technického zabezpečení a podobné nezbytné utilitární prvky, které zpravidla narušují vjem z historické fasády.

Přízemí je určeno pro komerční užívání.

Vnější okenní výplně jsou provedeny jako přesná replika stávajících historických výplní, vnitřní okenní výplně jsou s izolačním dvojsklem, nicméně proporce a členění odpovídají výplním původním.

Z dispozičního hlediska je řešení domu logické – v těžišti domu je umístěno schodiště, obytné místnosti jsou orientovány do fasád. Tento princip je dodržen a zopakován v nově navržených dispozicích podkroví (mezonetu). Úroveň 3. NP je co možná nejvíce otevřena za účelem navázání na dojem z prostorného krovu, který se v této úrovni nacházel.

Stropy, které byly promáčené, lokálně propadlé a celkově ve velmi špatném stavu, byly šetrně demontovány. Byl brán zřetel na znovupoužití dřevěných prvků stropu, které jsou dle dendrochronologického průzkumu datovány do let 1732 (datum skácení). Tyto dřevěné prvky jsou do místností opětovně umístěny – jsou podvěšeny pod nové tuhé stropy.
Autorská zpráva

Autor: Jan Pala, Adéla Palová
Ateliér: +arch – architektonický ateliér
Místo: České Budějovice, Široká ulice
Datum realizace: 2015

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz