Rekonstrukce měšťanského domu v Českých Budějovicích

Nemovitá kulturní památka v centru Českých Budějovic s tzv. soutkou, úzkou uličkou oddělující sousední domy, byla dlouho neobývaná, v havarijním stavu. Stojí ve slepém konci Široké ulice a průhledem přes její miniaturní dvoreček lze vidět Železnou pannu, gotickou hradební věž.

Cílem revitalizace bylo oživit stavbu při respektování jejích historických a architektonických hodnot.

Vzhledem k havarijnímu stavu krovu byla na místě remodelace střechy na okapovou orientaci a vložení obytného podkroví.  Díky tomu bylo možno plnohodnotně využít úroveň současného krovu (tedy 3. NP) a nechat vzniknout podkrovní / mezonetový prostor nad úrovní 3. NP. Při tomto zvětšení kapacity bylo reálné navrhnout adekvátní hygienické zázemí do jednotlivých podlaží spolu s důstojným řešením jednotlivých pokojů. Remodelace střechy společně s řešením vikýře na severní straně respektuje princip, že při pohledu z ulice Široká je vikýř kryt stávající atikou s prejzy. Navýšením objektu směrem na jih (do vnitrobloku) bylo nezbytné doplnit tuto fasádu o nové výplně otvorů. Navrženo bylo zasklení většího formátu.

Z pohledu architektonického byla stěžejní revitalizace fasády domu. Barevnost a detaily vychází ze stavebně-historického průzkumu. Byl obnoven původní druhý vstup (průjezd do dvora). Obklad ostění je navržen jako připomínka dřevěných dveřnic. V obkladu jsou zapracovány veškeré skříně technického zabezpečení a podobné nezbytné utilitární prvky, které zpravidla narušují vjem z historické fasády.

Přízemí je určeno pro komerční užívání.

Vnější okenní výplně jsou provedeny jako přesná replika stávajících historických výplní, vnitřní okenní výplně jsou s izolačním dvojsklem, nicméně proporce a členění odpovídají výplním původním.

Z dispozičního hlediska je řešení domu logické – v těžišti domu je umístěno schodiště, obytné místnosti jsou orientovány do fasád. Tento princip je dodržen a zopakován v nově navržených dispozicích podkroví (mezonetu). Úroveň 3. NP je co možná nejvíce otevřena za účelem navázání na dojem z prostorného krovu, který se v této úrovni nacházel.

Stropy, které byly promáčené, lokálně propadlé a celkově ve velmi špatném stavu, byly šetrně demontovány. Byl brán zřetel na znovupoužití dřevěných prvků stropu, které jsou dle dendrochronologického průzkumu datovány do let 1732 (datum skácení). Tyto dřevěné prvky jsou do místností opětovně umístěny – jsou podvěšeny pod nové tuhé stropy.
Autorská zpráva

Autor: Jan Pala, Adéla Palová
Ateliér: +arch – architektonický ateliér
Místo: České Budějovice, Široká ulice
Datum realizace: 2015

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*