Rekonstrukce základní školy

Rekonstrukce základní školy

Měšická 322, 250 65 Líbeznice

(22. 8. 2016) a 100 milionkrát zmenšený model sluneční soustavy.

   
 
 
 
 

Rekonstrukce základní školy

Medailónek přihlášené stavby do soutěže Stavba roku 2016
V prestižní celorepublikové soutěži Stavba roku 2016 se kromě desítek dalších přihlášených děl představí i nový pavilon ZŠ v Líbeznicích.  Dům s vlastním vnitřním prostorem pod otevřeným nebem.

Areál základní školy pro 240 dětí v 8 třídách, které po vyučování zároveň fungují jako třídy školní družiny, se rozprostírá na 3 hektarech severovýchodního okraje obce Líbeznice. Hlavní budova školy z roku 1956 byla dlouhou dobu osamělou dominantou v krajině, dokud k ní nedorostla zástavba od jádra obce. Dnes je zahrada školy z jihu a západu obklopena individuální obytnou zástavbou, zatímco na sever a východ plyne do volné krajiny. V průběhu let doplnil hlavní budovu uvnitř areálu park, dopravní a sportovní hřiště a samostatný pavilon školní družiny. V letošním roce získala škola zcela nově vystavěný pavilon podle návrhu, jehož součástí byl i grafický orientační systém, který představuje model sluneční soustavy zmenšený 100 miliónkrát.

Zásadním parametrem stavby je flexibita
Vzhledem k populačním výkyvům v obci byla flexibilita řešení stavby zcela klíčovým aspektem při hodnocení využitelnosti a tedy i účelnosti vynaložených investic. Projektil architekti s.r.o. koncept domu navrhli tak, že v budoucnu se může uplatnit jako např. spolkový obecní dům. Klíčovými parametry zadání byly počet dětí, omezení stavebního objemu a množství provozovaných funkcí vzhledem ke společným prostorám ZŠ a ZUŠ. Pavilon drží původní koncept domu obepínajícího vnější prostředí. Na rozdíl od zahrádky ale aktuální mezikruží vytváří ve svém středu atrium - venkovní učebnu ve stínu platanu uprostřed. Kolem mezikruží s excentricky umístěným kruhovým atriem obíhá víceúčelový prostor foyer integrující funkce obslužné komunikace, šaten žáků a společných setkávacích prostor. Z foyer jsou přístupny všechny třídy, hygienická zázemí, sborovna i jídelna/aula. Nová budova svým urbanistickým konceptem a nabízenými funkcemi dotváří stávající areál. Třídy a aula jsou vějířově uspořádány okolo atria a směřují do něj svou živost a energii. Jídelna umožní po jednoduché a rychlé přestavbě produkci představení základní umělecké školy, či filmovou projekci s přednáškou. To vše na 1000 m2.

Vytápění a chlazení podle předpovědi počasí
Stavba je koncipována jako objekt stavebně „těžký“ s akumulační hmotou železobetonových konstrukcí. Zdroj chladu a tepla je geotermální energocentrála umožňující maximální využití bezkompresorového přirozeného chlazení ze soustavy 6 zemních vrtů. Distribuci tepla či chladu zajišťuje termoaktivní železobetonová nosná konstrukce stropu (systém BKT). Systém je regulován s ohledem na předpověď počasí a předpokládané provozní stavy. Schopnost objektu akumulovat energii v kombinaci s přesnou regulací podle předpovědi počasí také umožňuje odebírat elektrickou energii podle nejvýhodnějších tarifů, což spoří provozní náklady obce. Veškeré prostory jsou vzduchotechnicky větrány s rekuperací tepla a chladu prostřednictvím 9 vzduchotechnických jednotek.  Součástí šetrného řešení objektu je také vegetační střecha, která zadržuje dešťové vody a pozitivně reguluje teplotu a vlhkost místního mikroklimatu.

Další přihlášené stavby do soutěže najdete na  www.stavbaroku.cz.
Hlasujte od září o nejlepší Stavbu roku 2016 i vy!
tisková zpráva

Doplněno Stavbaweb:
Nové výstavbě v Líbeznici je věnován rozsáhlý článek v časopise Stavba č. 4/2015 - str. 24-34.
.... "Obec totiž postrádá krytou halu pro sportování, velké kulturní akce a občanská shromáždění a tento deficit napraví nová budova, pro kterou už bylo vyhlédnuto staveniště v parku poblíž polikliniky. V ateliéruM1 ji v roce 2014 navrhl jakýsi hlavní architektLíbeznic Jan Hájek, spolu s Jakubem Havlasema Zuzanou Hanuškovou. Do svého samonosného dřevěného pláště, tentokrát ne úplně kulatého,jak to už známe z „rondelu“ základní školy, nýbrž aspoň na obou koncích zakulaceného, pojme nová stavba nejen velký sál, ale i posilovnu,skautskou klubovnu, dětské centrum a kavárnu, jaká zatím v Líbeznicích chybí." 
ROSTISLAV ŠVÁCHA Co se dnes děje v Líbeznicích / Stavba č. 4/2015

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2015

 
 
 
 
50.1955264
14.5003939
Rekonstrukce základní školy

Rekonstrukce základní školy
Měšická 322
250 65 Líbeznice

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz