Revitalizace parku v Havlíčkově Brodě

Revitalizace parku v Havlíčkově Brodě

Havlíčkův Brod

(22. 10. 2020) Zdeněk Sendler

   
 
 
 
 

Revitalizace parku v Havlíčkově Brodě

Řešené území o velikosti 4000 m2 se nachází v nástupní části parku v blízkosti historického centra města. Představuje jeho důležitou část, je „srdcem parku“. Prochází přes něj základní trasy do škol, k bydlení i k rekreaci, dále také důležité architektonické a technické propojení rybníků Hastrman a Obora.
Architektonické řešení vychází z celkové koncepce řešení parku Budoucnost. První etapa v sobě zahrnuje centrální objekt – kavárnu se sociálním zázemím i zázemím pro pořádání kulturně společenských akcí. Součástí území je dětské hřiště, amfiteátr, vodní biotop – rybník Očko, pobytové trávníky, vzrostlé stromy a výsadby trvalek, travin a popínavých rostlin. Řešení bylo doplněno lavičkami a veřejným osvětlením. Vše je řešeno soudobou formou podřízenou přírodnímu a historickému kontextu místa.

Konstrukční a materiálové řešení
V parku se prolíná několik způsobů pojetí. Ve všech případech jde o vyvážený výraz. Dřevostavba je jednoduchá, funkční, energeticky úsporná, architektonicky i technicky odpovídající místu a požadované funkci. Dalším významným prvkem je použití kamene, jednak ve vodě, ale i jako součást mobiliáře parku. Protierozní úprava svahu, dřevěný amfiteátr nebo technicky sofistikovaný přístup k řešení vodního hospodářství.

Enviromentální přínos spočívá v komplexnosti řešení. Stavba je součástí harmonického celku parku společně s rybníky, hřišti, trávníky a stromy. Nedílnou součástí je i společensko-výchovný aspekt. Ať příkladem kombinace přírodních materiálů, vegetační střechou na objektu a v neposlední řadě variantními příklady hospodaření s vodou. Cílem bylo vytvoření přátelského prostředí pro lidi, živočichy, rostliny.


Tisková zpráva

Revitalizace parku Budoucnost, část 01, ETAPA 01, Havlíčkův Brod získala titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019 za oživení symbiózy přírody s městskou zástavbou.

Hlavní dodavatel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2019

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

29. 1. 2021 18:41:57

Re: Chytremapy.cz nově ukazují rozsáhlé možnosti aplikace GisOnl...

Fakt pěkný. Má to jenom jednu malinkou chybku. Očekával bych, že podobná aplikace bude přístupná veřejně a zdarma pro celou republiku, například prostřednictvím portálu geoportal.gov.cz. Ten většinu uvedených funkcí sice nabízí, ale kombinace s "panoramou" či "streetview" a s dalšími informacemi o objektech či věcných břemenech tam chybí, zatímco zde to je skutečně vše. (Jistě, dalo by se pokračovat a mít na jednom místě ke všemu již publikovanému ještě např. podrobnou geologickou mapu ČR, která má zase svůj samostatný portál, a patrně by někoho napadly další mapové vrstvy, zrovna jsem si vzpomněl - máme další portál s historickými mapami, jojo....) Proč to píšu? Chápu, že Top Gis je komerční firma a že musí vydělávat, to je v pořádku. Na druhou stranu je mi nesmírně líto, že existuje již tolik různých mapových portálu, vzájemně se různě překrývajících či duplikujících svými daty a službami. Je to nepřehledné a nemůžu se zbavit silného pocitu mrhání lidskou prací a umem. V moderním statě 3. tisíciletí bych čekal nějaký partnerský projekt státu a soukromých subjektů, který by sjednotil všechna data pro "chytrou mapu ČR" na jednom místě a ta pak poskytl veřejnosti z velké části zdarma, s možností např. připlatit si za některé již velmi specifické vrstvy a informace. Tak by se to líbilo mně jako uživateli i jako občanovi. :)

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz