Revitalizace parku v Havlíčkově Brodě

Řešené území o velikosti 4000 m2 se nachází v nástupní části parku v blízkosti historického centra města. Představuje jeho důležitou část, je „srdcem parku“. Prochází přes něj základní trasy do škol, k bydlení i k rekreaci, dále také důležité architektonické a technické propojení rybníků Hastrman a Obora.
Architektonické řešení vychází z celkové koncepce řešení parku Budoucnost. První etapa v sobě zahrnuje centrální objekt – kavárnu se sociálním zázemím i zázemím pro pořádání kulturně společenských akcí. Součástí území je dětské hřiště, amfiteátr, vodní biotop – rybník Očko, pobytové trávníky, vzrostlé stromy a výsadby trvalek, travin a popínavých rostlin. Řešení bylo doplněno lavičkami a veřejným osvětlením. Vše je řešeno soudobou formou podřízenou přírodnímu a historickému kontextu místa.

Konstrukční a materiálové řešení
V parku se prolíná několik způsobů pojetí. Ve všech případech jde o vyvážený výraz. Dřevostavba je jednoduchá, funkční, energeticky úsporná, architektonicky i technicky odpovídající místu a požadované funkci. Dalším významným prvkem je použití kamene, jednak ve vodě, ale i jako součást mobiliáře parku. Protierozní úprava svahu, dřevěný amfiteátr nebo technicky sofistikovaný přístup k řešení vodního hospodářství.

Enviromentální přínos spočívá v komplexnosti řešení. Stavba je součástí harmonického celku parku společně s rybníky, hřišti, trávníky a stromy. Nedílnou součástí je i společensko-výchovný aspekt. Ať příkladem kombinace přírodních materiálů, vegetační střechou na objektu a v neposlední řadě variantními příklady hospodaření s vodou. Cílem bylo vytvoření přátelského prostředí pro lidi, živočichy, rostliny.

Tisková zpráva

Revitalizace parku Budoucnost, část 01, ETAPA 01, Havlíčkův Brod získala titul STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2019 za oživení symbiózy přírody s městskou zástavbou.

Hlavní dodavatel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*