Rezidence Nové Lauby

Rezidence Nové Lauby

(10. 3. 2021) znamení čtyř - architekti

   
 
 
 
 

Rezidence Nové Lauby

Po více než čtyřech letech od zahájení přípravy záměru zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy s investorem bytového komplexu Nové Lauby. Výstavbu atraktivní rezidence s parkováním a službami v centru Ostravy tak již v dubnu zahájí soukromý investor Sdružení BBB Nové Lauby s.r.o. Novostavba musí být dokončena do tří let. Jeden ze strategických projektů města, jehož cílem je rozvoj nájemního bydlení, oživení centra i dostavba proluk se dostává do další fáze – fáze výstavby.

Přípravu projektu Nové Lauby město zahájilo v roce 2016 studií území, následovaly 3 roky práce na získání územního a stavebního povolení, přes dva roky práce na archeologickém průzkumu a souběžně s tím bezmála 1 rok probíhalo výběrové řízení na investora stavby. Archeologický výzkum skončil v úterý 2. března a ve středu 3. března Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy s investorem. Výběr spoluinvestora probíhal ve třech fázích, přičemž v první fázi projevilo zájem deset účastníků, do dalšího kola se už se znalostí přesnějších podmínek přihlásili tři, a to společnosti Hochtief, Sdružení BBB Nové Lauby a Gemo Development a výslednou vítěznou nabídku podalo Sdružení BBB Nové Lauby, jehož členy jsou Bystroň Group, BBP Stavby a stavební společnost BAK.

„Nové Lauby jsou strategickým projektem, kterým pokračujeme v kultivaci a rozvoji historického jádra města, tolik postiženého nedostavěnými prolukami a dlouhodobým podfinancováním. Koncept spolupráce města a privátního investora spočívá zjednodušeně v tom, že město připravilo projektovou dokumentaci dle svých potřeb a očekávání. Investor projekt jako celek zrealizuje. A po dokončení bude část nemovitosti vlastnit město pro účely nájemního bydlení a parkování a část soukromý investor. Jedná se o unikátní model spolupráce veřejné správy a soukromého sektoru v České republice při výstavbě nových bytů,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Vítězné sdružení tvoří tři stabilní společnosti z Prahy a Ostravy, BAK, Bystroň Group, a BBP stavby, které se zaměřují na komplexní realizace bytových a hotelových projektů, staveb občanské vybavenosti i obchodních a administrativních center.  Kromě realizace nových projektů provádí i rekonstrukce budov a památkových objektů.

Mezi jejich referenčními projekty novostaveb můžeme vidět např. výstavbu bytových domů Výhledy Barrandov, Nová Harfa, Rezidenci a Polyfunkční areál „Pivovar Vrchlabí“, Komunitní centrum Všichni spolu v Ostravě-Porubě, Residenci Františkov ve Slezské Ostravě, Residenci Žárovec v Čeladné a další. Významnějšími stavbami s památkovou ochranou jsou pak např. rekonstrukce hotelu na Újezdě v Praze, přestavba staré historické památky na komerční komplex - Centrum Pivovar Děčín, modernizace Severočeského muzea v Liberci nebo Sídlo společnosti Lasvit v Novém Boru, které se stalo vítězem České ceny za architekturu v roce 2020.

V novostavbě o pěti nadzemních podlažích mezi ulicemi Velkou, Muzejní, Pivovarskou a prodlouženou Dlouhou v centru Ostravy se bude nacházet 85 bytů od 1+KK až po 4+KK, podzemní parkování se 173 místy a obchodní prostory. Celkové náklady stavby podle dokumentace pro stavební povolení vychází na 487  milionů korun bez DPH. Sdružení BBB Nové Lauby zaplatí městu veškeré náklady za přípravu projektu a provedený archeologický průzkum ve výši zhruba 32 milionů korun bez DPH a dále kupní cenu za pozemek ve výši téměř 35,5 milionu korun bez DPH. Město po dokončení stavby odkoupí od investora 31 bytů, 119 parkovacích míst a 17 sklepních kójí za necelých 252 milionů korun bez DPH. Byty ve vlastnictví města se využijí výhradně pro nájemní bydlení, parkovací místa budou sloužit nejen nájemníkům, ale především pro parkování veřejnosti. Soukromému investorovi zůstane 54 bytů, 54 parkovacích míst a 4 nebytové prostory.

„Důvodů pro navržený model je několik. Na jedné straně hraje roli ekonomika, město připravuje souběžně řadu investičně náročných akcí a právě zapojení soukromého kapitálu umožní jejich realizaci ve významně kratším čase. Dalším důvodem je snaha využít dynamiku a zkušenosti privátního sektoru k urychlení samotné výstavby. Svou roli pak hraje i motivace investorů v Ostravě stavět, což je klíčové pro její další udržitelný rozvoj. Smlouva je navržena tak, aby v maximální možné míře ochránila zájmy města, garantuje i termíny a způsob realizace podle našich představ,“ uvedla investiční náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Objekt vyroste v současné proluce, která byla historicky zastavěna blokovou zástavbou, zbouranou kvůli jejímu špatnému technickému stavu v 60. letech minulého století.

Autorem návrhu rezidenčního objektu je renomovaná architektonická kancelář znamení čtyř – architekti. Architekti se úspěšně poprali s nelehkým úkolem návrhu stavby na jedné z nejlukrativnějších městských parcel s unikátní historickou hodnotou v městské památkové zóně a navrhli novostavbu, která má formu tradičního městského bloku. Koncept pečlivě balancuje na pomezí pěti svébytných městských domů tvořících harmonický celek s vnitřní dvoranou. Klíčovou kvalitou je tradiční měřítko a harmonie s místem. 

Novostavba bude mít tvar uzavřeného nepravidelného lichoběžníku s pěti bloky, s maximálními rozměry 57,4 x 47,4 metru a maximální výškou 19,36 metru. Bude zastřešena vegetačními plochami, uvnitř s ozeleněným atriem. Parter bude využit částečně k bydlení a z části pro nebytové prostory, ve druhém až pátém nadzemním podlaží budou byty různých velikostí. Parkování je navrženo ve dvou a půl podzemních podlažích. Investor bude při realizaci stavby v části vnějších a pohledových prvků, vnitřních společných domovních prostor, bytů v blocích B a C určených pro následný prodej městu a podzemních garáží vázán detailnějšími projekčními standardy. V ostatních částech, zejména u bytů v blocích A, D a E, zůstává konečná podoba na investorovi. Dodržení nastavených standardů města bude sledovat autorský dozor a odborný technický dozor města.

tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz