Rezidence Stodolní

Rezidence Stodolní

Stodolní ulice, Ostrava

(24. 1. 2022) Bogle Architects

   
 
 
 
 

Rezidence Stodolní

Ostrava zahájí jednání o prodeji komplexu nemovitostí Rezidence Stodolní v centru města se společností Linkcity Czech Republic a.s. Rozhodla o tom rada města po vyhodnocení dvou nabídek. Zástupci města nyní s investorem zahájí jednání o smlouvě, definující termíny realizace záměru a veškeré podmínky. Návrh smlouvy projedná zastupitelstvo města v březnu či dubnu.

 
Investor předložil záměr vybudování kvalitní stavby, působící reprezentativně a zároveň citlivě doplňující mezeru v urbanismu města. Vznikne multifunkční budova pro rezidenční bydlení i aktivní odpočinek, doplněná o obchodní parter.  Zájemce nabídl kupní cenu ve výši 24 020 000 korun a DPH v zákonné výši. Clément de Lageneste, generální ředitel Linkcity Czech Republic, uvádí: „Oceňujeme způsob, kterým vedení města přistupuje k rozvoji Ostravy. Záměr revitalizovat brownfieldy a navracet život do nevyužitých lokalit s ohledem na trvalou udržitelnost města odpovídá našemu pojetí developmentu. Proto nás těší příležitost zahájit spolupráci s městem Ostrava na tak symbolickém místě, jakým Stodolní bezesporu je.“

„Návrh pracuje s kontextem lokality a ctí i její historii. Vytváří kvalitní architekturu a reflektuje genius loci historických Jatek. Kromě komerčních prostor tu bude 158 bytů s parkovacími místy. Smysluplnost předloženého záměru je navíc korunována architektonickým řešením, souznícím s historií místa,“ shrnul Tomáš Macura, primátor města. 
 
Inspirací návrhu zpracovaného společností Bogle Architects byla architektura rekonstruovaných historických Jatek, což se odrazilo v industriální architektuře pro moderní bydlení. Předložený záměr respektuje charakter okolní zástavby, na kterou naváže. Podél bloku Stodolní, Masná, Porážková je navržen parter s komerčními jednotkami, předpokládá využití například jako lékárna, pekárna, jiné obchody nebo ordinace. Fasáda domu odráží materiálové řešení Jatek, celé území spojuje.
 
Investor klade důraz na společné zahrady, vytváří dva dvory. Západní poloveřejný s městskou zelení, přístupný pro obyvatele domu i pro návštěvníky komerčních prostor. Východní dvůr je otevřený k novému parku a je tedy jakýmsi jeho pokračováním; přístupný bude jen obyvatelům domu. Zelená střecha bude sloužit jako dětské hřiště, prostor pro cvičení či relaxaci. Pobytová zeleň vytváří příjemné mikroklima, zároveň slouží k zadržení dešťové vody s odvodem do retenční nádrže.

Tisková zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

 
 
 
 
49.8354503
18.2837181
Rezidence Stodolní

Rezidence Stodolní
Stodolní ulice
Ostrava

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz