Rodinné domy Tvoršovice

Rodinné domy Tvoršovice

Tvoršovice, okres Benešov

(21. 10. 2021) monom

   
 
 
 
 

Rodinné domy Tvoršovice

Území, na němž se první etapa výstavby rodinných domů rozprostírá, se nachází v krásné lokalitě u Benešova. Zástavba vstupuje do členitého, morfologicky rozmanitého rurálního prostředí s respektem a těžkým úkolem – snahou o propojení starého a nového. A nejedná se pouze o otázku urbanismu či architektury. Přesah by se měl týkat i sociálních aspektů. Návrh pracuje s již ověřenými principy. Náves – rybník – linie domů vesnického charakteru. Staré a nové v libovolném slova smyslu se na návsi spojuje a postupem času vznikne sourodý celek, kdy bude zapomenuta stratifikace. Stavby jsou jednoduché v objemu i detailu, navrženy byly v souladu s racionální vesnickou výstavbou i se zadáním investora. Jeho záměrem je do území přilákat především aktivní lidi se zájmem o přírodu a sport. Architektura je skromná, bohatost lze nalézt mezi prostory jednotlivých domů a v rámci veřejných i poloveřejných ploch.

Největšími výhodami lokality jsou nesporně její členitost, rozmanitost, orientace ke světovým stranám a výhledy. Naopak slabinou je (ne)napojení na původní obec, která v současnosti nevykazuje příliš známek života. Potenciálem záměru je tak nejen poskytnout novým obyvatelům domov, ale také oživit dění ve staré vsi, kde nyní dominuje golfový resort.


Lokalita je na okolí napojena jednou příjezdovou komunikací, z jedné strany je omezena soukromou obslužnou cestou golfového hřiště. Jiné propojení zde není. V území se také nachází stávající vnitřní účelová komunikace, která v návrhu zůstává zachována, dále vodojem, podzemní retenční nádrž a dvě trafostanice.

Ve vstupní části do území bude náves, která se stane urbanistickým i sociálním pojítkem se starou zástavbou Tvoršovic. Rybníky, hřiště, obchody, altán, to vše přispěje k propojení původního s novým. Už po dokončení první etapy bývají na návsi vidět koupající se místní děti.

Středem lokality prochází v návrhu od návsi až po vodojem cesta, jejíž charakter se postupně mění: od urbánního prostoru, parkovou cestu mezi zahradami až po veřejný sad. Území dále nabízí širokou škálu poloveřejných a polosoukromých prostor, které tvoří uliční rozšíření, niky a vnitrobloky. I plochy mezi rodinnými domy nabízejí sdílené intimnější prostory. Parkování je řešeno na pozemcích rodinných domů formou otevřených nebo krytých stání, u bytových domů je stání zajištěno na ulici, případně v rámci vnitřních dvorů. Některé větší rodinné domy mají garáž.

V obvodových partiích jsou, až na jednu výjimku, rodinné domy. Střední část, která je definována uzavřenou účelovou komunikací, nabídne rodinné i bytové domy. Bytové domy budou umístěny ve spodní části, v přímé vazbě na náves. Jejich mohutnější objem vytvoří pevná záda hlavnímu veřejnému prostoru v území.
 
V zóně u návsi už bylo v první etapě výstavby dokončeno 21 rodinných domů. Druhá etapa, ve které je navrženo 25 rodinných domů, je nyní ve fázi výběru zhotovitele. V harmonogramu projekčních příprav a další výstavby budou následovat zóna bytových domů a další zóny individuálního rodinného bydlení. Stavby jsme navrhli v objemu i detailu jednoduché. Dispozičně jsou univerzální a potenciálně budou sloužit rodinám s dětmi, aktivním penzistům i svobodným sportovcům.

Rodinné domy v zóně I. (první etapa) jsou variacemi na řadový dům. Kolem společného vstupního prostoru jsou seskupeny vždy tři domy. Jeden model využívá umístění jednotek vedle sebe, s mezerami pro průchod do zahrady. Odsunutím střední jednotky od uliční čáry vznikl společný vstupní dvorek, přechod mezi veřejným a soukromým světem. Doplněn je o společný objekt úložných prostor, rozdělený na kóje. Tento objem zároveň odděluje domy od návsi a přináší do vstupního prostoru intimitu. V zadní části má každá jednotka terasu s výhledem do zahrady a krajiny.
 
Ve druhém modelu jsou domy umístěny za sebou, takže terasy a velké prosklené plochy do zahrady jsou na jižní nebo severní fasádě. Mezi těmito skupinami domů vznikly poloveřejné prostory a ulice.
 
Domy mají sedlové střechy se sklonem 45° bez přesahů, velké prosklené stěny obývacích místností jsou buď ve štítě nebo v podélné stěně, podle pozice domu v rámci bloku. Také vstupy do objektů mohou být ze štítu nebo z podélné stěny. Domy jsou pak ještě více variovány různým umístěním a velikostí otvorů ve fasádách.
 
Podélná varianta jednotek je vždy o 1 m vyšší tak, aby bylo možné do podélných stěn ve 2. NP umístit standardní okna. Štítová varianta je nižší a okna pokojů jsou vždy ve štítě.

Objekty jsou bílé (velmi světlá šedá), střechy a klempířské prvky taktéž. Okenní rámy jsou bílé, hlavní vstupní dveře celoprosklené s antracitovými rámy. Nad vstupy jsou lehké prosklené stříšky.

Domy doplňují drobné stavby: zahradní sklady, dělicí stěny mezi terasami, branky a oplocení, přístřešky parkovacích stání, objekty pro popelnice a schránky. Také na nich se uplatnila bílá barva, ale i dřevo či odstín antracitu. 

Stavební a materiálové řešení:
Rodinné domy jsou založeny na základových pasech, obvodové stěny jsou zděné z bloků Heluz tl. 240 mm na tenkovrstvou maltu. Zateplené jsou fasádním polystyrenem tl. 200 mm. Vnitřní příčky jsou zděné. Nosná konstrukce stropu je železobetonová z prefabrikovaných panelů tl. 200 mm doplněných kolem schodiště výměnou, panely podél schodiště mají tloušťku 265 mm. Schodiště jsou také betonová prefabrikovaná. Střecha je sedlová s krokvemi, nižší objekty mají hambalky, vyšší navíc ještě kleštiny v úrovni koruny obvodového zdiva. Zateplení střechy má tloušťku 320 mm, krytina je trapézová plechová. Okna, vnější dveře a prosklené stěny jsou plastové. V nadpražích otvorů se počítá s přípravou pro instalaci vnějších žaluzií. Některé místnosti v podkroví mají střešní okna. Střecha má skryté zaatikové žlaby a dešťové svody skryté v zateplení.

Přístřešek pro auta tvoří čtyři sloupy podpírající trámy střechy, která má stejnou krytinu jako domy. Zahradní domky a další úložné prostory jsou kombinací zděné konstrukce, lehkého zámečnického pláště a dřeva. Objekty u chodníku sdružující prostor pro popelnice a schránky jsou vyzděné a mají zámečnická dvířka s dřevěným pobitím.

TZB:
Domy jsou napojeny na rozvody vody z řadu v ulici, který je zásobován vrty. Odpadní vody se odvádějí do splaškové kanalizace. Dešťové vody se svádějí buď do vsaku před objekty nebo do dešťové kanalizace a tou do retenční nádrže či do jezer na návsi. Odtud je přebytečná voda svedena do vsaku pod budoucí parkovací plochou. Zdrojem vytápění deseti domů je tepelné čerpadlo vzduch – voda s integrovaným elektrokotlem. Zbylé objekty vytápí elektrické topné fólie. Vnější jednotky tepelného čerpadla jsou osazeny v zahradních domcích. Ohřev vody je řešen buď elektrickým zásobníkem o objemu 190 l vestavěným do vnitřní jednotky TČ nebo bojlerem (ve variantě s elektrickým podlahovým vytápěním). Domy jsou napojeny na rozvod ČEZ z přípojných skříní. 
 
Jezero je přes sedimentační šachtu plněno dešťovou vodou ze střech devíti domů, přepad z jezera je sveden do vsakovací jímky na návsi.

Autorská zpráva
Foto: Alex Timpau


Investor: Real Treuhand Reality
Autoři: monom – Michal Bernart, Jan Bradáč, Igor Hobza; spolupráce Tomáš Vaněček, Barbora Kabeláčová, Anna Slavíčková, Jakub Vašek, Lucie Nippertová, Michaela Novotná, Thomas Groen
Rozloha: 7480 m2
Dodavatel: S-O-D Holding s.r.o.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2020

 
 
 
 
49.7505026
14.6316530
Rodinné domy Tvoršovice

Rodinné domy Tvoršovice
Tvoršovice, okres Benešov

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz