Rodinný dům Bernolákovo

Rodinný dům Bernolákovo

(28. 3. 2018) Márius Žitňanský, Peter Gonda

   
 
 
 
 

Rodinný dům Bernolákovo

Projekt nebol štandardným zadaním medzi architektom a investorom, pretože samotným investorom domu je jeden z autorov projektu spolu s jeho partnerkou. Obaja uvažovali o neštandardnom bývaní, ktoré bude síce súčasťou mesta alebo menšej obce no bude mať zároveň svoju intimitu a bude chránené od ruchu ulice.
Snahou domu je využiť potenciál okolia záhrad, kde je dôležitý výhľad na krajinu. V interiéri je dôraz kladený na funkčnú, materiálovú ako aj výtvarnú stránku tak aby vzniklo inšpiratívne prostredie pre tvorbu, keďže obaja investori sa venujú kreatívnej práci.
Návrh objektu ovplyvňuje najviac jeho poloha. Je umiestnený ako tretí z spolu šiestich samostatných rodinných domov medzi ulicami Poľovnícka a Potočná na zahustenom pozemku s rozmermi 15 x 200 m so spoločnou súkromnou komunikáciou. Striedanie dom-záhrada-dom na vnútornej uličke je trendom hlavne v prímestských sídlach okolo veľkých miest. Okolité objekty sú prevažne zo začiatku a 80.tych rokov 20. storočia so sklonitými strechami.

Realizovaný objekt nadväzuje na vidiecky kontext tvorivým spôsobom – vychádza zo sklonitých striech ale mení ho na súdobý šikmý diagonálny tvar s pozdĺžnou osou sever-juh, ktorá sa tak stáva osou celého riešeného priestoru a súčasne prináša z každého uhla pohľadu iný zážitok. Priečny smer vo vnútri zástavby je nezastavaný – prevažujúca zeleň je vhodná na zaujímavé priehľady do zelene hlavne z vyššieho horizontu.
Samotný dom je na parcele osadený v severnej časti kde sa nachádza aj státie pre 2 osobné autá, vstup do garáže a vstup do domu. Južnú polovicu domu tvorí trávnatá plocha s bezbariérovým prepojením s interiérom. Dom sa nechce uzatvárať sám do seba, ale chce komunikovať s okolím čomu nasvedčuje aj eliminovanie plotov v čo najmenšej miere a tým vytvára dobré susedské vzťahy.

Dvojpodlažný dom je dispozične delený na prízemie s obývacou/pobytovou časťou s otvorenou galériou a priehľadom na poschodie, toaletou, garážou a technickou miestnosťou a na poschodie s pracovňou, oddychovou zónou, kúpeľňou a toaletou. Pri navrhovaní dispozície bol dôraz kladený na maximálnu otvorenosť interiéru s priehľadmi na poschodie domu, ale aj priehľadmi do exteriéru a ponúka tak zaujímavé pohľady na okolité záhrady.
Keďže išlo o dom realizovaný svojpomocnou prácou od začiatku bola konštrukcia navrhovaná z ľahko dostupných a na prácu nenáročných materiálov. Prízemie domu je otvorený priestor kde poschodie podopierajú dve nosné steny oddeľujúce obytnú časť od garáže a technickej miestnosti. Poschodie je riešené ako otvorený priestor a je delený len priečkami - krov nie je podopretý a leží len na obvodovom murive. Konštrukcia krovu je zaujímavá tým, že pre dodržanie čistého tvaru aj v interiéri nebolo možné stužiť krokvy klieštinami a preto je konštrukcia krovu riešená ako priehradová a priečne stužená väznicami. Zložitosť krovu ešte podtrhuje fakt asymetrického pultovo sedlového tvaru s vrcholom uloženým po uhlopriečke domu.
Fasáda je riešená v bielej akrylátovej a s detailmi okolo okien z lepeného fasádneho obkladu v čiernej lesklej povrchovej úprave. Výplne otvorov sú v hliníkovom systéme s fixným a otváravým zasklením. Okná sú v čiernej lesklej povrchovej úprave s vnútorným bielym textilným tienením.

Jedinečnosť dizajnu domu podporuje povrchová úprava strechy z bielej tekutej membrány, ktorá bola na tomto tvare strechy na Slovensku realizovaná po prvý krát. Zjednotenie povrchov fasády a strechy zjednocuje tvar domu a pomáha vyznieť samotnú architektúru domu.
Interiér je materiálovo riešený sádrokartónovým obkladom stien a stropov s bielym matným náterom, bielou matnou liatou podlahou v kombinácií s dubovým dreveným obkladom. Každá miestnosť má základnú bielu farebnosť a vždy je doplnená o drevený detail v podobe vloženej podlahy, obkladu, podhľadu alebo aj dreveného umývadla a sprchového kúta. Dôležité interiérové prvky ako sedenie a osvetlenie sú zladené s transparentnými materiálmi z číreho polyakrylátu.
Dôležitým elementom interiéru, ale aj exteriéru je osvetlenie, na ktoré je kladený veľký dôraz čo po dizajnovej, funkčnej, ale aj technickej stránke. Osvetlenie sa stáva šperkom pričom prináša do domu kvalitné osvetlenie a emócie pomocou rôznych svetelných scén. Zaujímavosťou projektu osvetlenia je fakt, že ide v celom rozsahu o autorské riešenie a všetky svetlá boli vyvíjané aj vyrábané na mieru.

Autorská zpráva
Foto: Matej Hakar

Zastavaná plocha: 117 m2
Celková úžitková plocha: 173 m2
Plocha pozemku: 446 m2
Spevnené plochy: 70 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2017

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz