Rodinný dům v Českých Budějovicích

Rodinný dům v Českých Budějovicích

Parková 5, České Budějovice-Rožnov

(9. 3. 2020) Ateliér 4DS

   
 
 
 
 

Rodinný dům v Českých Budějovicích

Naším záměrem bylo vytvořit pohodlné bydlení s maximální možností přístupu do exteriéru. Zároveň zde byla snaha po zachování soukromí a vlastní identity v rámci regulativů stanovených územně plánovací dokumentací. Z těchto skutečností vyplývá základní figura domu. Přízemní obytná část vytyčuje spolu s malým skládkem v zadní části parcely jakési atrium. Vpředu je venkovní pobytový prostor ohraničen vlastní stavbou a dvěma zdmi. Vznikají tak jakési „meziprostory“, kdy se nacházíme již ve venkovním prostředí, ale přesto jakoby ještě v domě.
Vnitřní rozvržení ctí archetypální princip setkávání se v hlavní obytné místnosti s kuchyní. Soukromé pokoje, respektive ložnice jsou pak poměrně malé. Přístup do všech místností je možný z ústřední haly – jakési dvorany, která tvoří hlavní komunikační jádro celé stavby.
Dispozice je vepsána do dvanácti čtverců (tři čtverce na šířku x čtyři čtverce na délku) a vychází z funkce jednotlivých místností i z orientace objektu ke světovým stranám. K jižní fasádě přiléhá hlavní obytný prostor se stolováním a kuchyní. Dále se v domě nachází tři ložnice, pracovna a koupelny se šatnou jako samozřejmou součástí ložnicové části. Komora a spíž sousedí z kuchyní. Z hlavního obytného prostoru i ze všech obytných místností lze francouzskými okny vstoupit na terasy.
Stavební pozemek má plochu 565 m2 s delší stranou orientovanou severojižně. Hlavní hmota domu má půdorysný tvar obdélníka o rozměrech 10,80 x 15,40 m. Dům má valbovou střechu se sklonem 25° se zaatikovými žlaby.
K domu přiléhá na západní straně přístřešek pro parkování, který nahrazuje garáž, je tvořen dřevěnými trámy vloženými mezi dům a zeď oplocení, zastřešený skleněnou střechou.
Obvodový plášť stavby tvoří režné zdivo z betonových tvárnic, nosné zdi a příčky jsou zděné. V místnostech je zachován průhled do krovu. Podlahy jsou z dubových prken, okna hliníková. Krytina na šikmé části střechy je z cembritových šablon. Zaatikové žlaby jsou izolovány fólií.

Autorská zpráva

 

Rostislav Švácha – Vila manželů Zemenových

Okolí každého většího českého města se podle slov architekta Pavla Hniličky mění v „sídelní kaši“, ve směs nákupních středisek, malých i větších výrobních podniků, benzínových pump a stereotypních sestav rodinných domků, které se už mezi lidmi dočkaly mnoha škádlivých přezdívek. Když se však mezi takovými domky octne vila nebo vilka s kvalitnějším a aktuálnějším architektonickým ztvárněním, terčem vtipů se obvykle stane i ona. Její stavebníci museli před časem překonat námitky stavebního úřadu, který bývá kvalitní architekturou zaskočen a nejčastěji v takových případech soudí, „že se to tam nehodí“. Pokud takový úřad stavebníka nedonutí, aby svůj cihlový nebo betonový dům v minimalistickém stylu pěkně a barevně omítnul, přikáže mu aspoň pokrýt ho normální sedlovou nebo valbovou střechou. A těch úsměšků a dobrých rad od stavebních dělníků a řemeslníků při prováděcích pracích! Stavba hodnotné architektury uprostřed dnešních satelitních osad se tak stává napínavým dobrodružstvím, a to jen pro silné a vyrovnané povahy.
Tím vším museli projít manželé Eva a Luboš Zemenovi, když pro svou vilku vyhledali parcelu v typické satelitní zástavbě českobudějovického předměstí Rožnov, nedaleko Včelné. Před jinými stavebníky, kteří si chtějí postavit obydlí v nějakém aktuálním stylu, nicméně Zemenovy zvýhodňoval fakt, že jde o praktikující architekty, kteří si dovedou představit, na jaké obtíže při schvalování svého projektu a při jeho provádění asi narazí. Smířili se například už předem s faktem, že jim regulační podmínky pro tuto čtvrť nedovolí navrhnout plochou střechu, a obrátili toto omezení v klad. Neomítané zdi z betonových tvárnic naopak před úřadem i před odsudky kolemjdoucích uhájili. Díky tomu všemu si postavili originální, a přece skromný dům, v typologii vilové architektury nezvyklý svou přízemní či jednopodlažní prostorovou dispozicí. Navrhli pro sebe a pro své děti stavbu s napůl tradičním a napůl velmi moderním vzhledem, nápaditým půdorysem a vlídným vnitřním prostorem.

Zvenku se dům jeví jako podlouhlejší kostka z tvárnic, krytá nízkou valbovou střechou. Symetričnost tohoto tvaru mírně narušuje rozestavění oken, ale posilují ji naopak dvě rovnoběžné zídky před domem. Symetrická skladba, tvar střechy i přiznané spárování mezi tvárnicemi odkazují diváka k tradici klasicismu, avšak také k jednoduchým stavbám se střechou a pevnými zdmi, jaké ve 20. století navrhovali Američan Louis Kahn nebo česká architektka Alena Šrámková. Zídky před vilou i malý samostatně stojící sklad za jejími zády mají pomoci vytvořit polouzavřené prostory pro dětské hry a zajistit zároveň povlovný přechod mezi veřejným prostorem ulice a soukromými prostorami ve vile.
Když do ní vchodem na boku vstoupíme, uvítá nás za chodbičkou obdélná dvorana s horním osvětlením, jádro domu obklopené kolem dokola vysokými skříňovými dveřmi. Některé dveře vedou opravdu do skříní, jiné však do ložnic a dětských pokojů, které na třech stranách tvoří obvod stavby. Na stranu čtvrtou, směrem do ulice, umístili Zemenovi rozlehlou obytnou halu s kuchyňským koutem. Veliká okna spojují prostor haly s okolím. Tak jako dvorana uvnitř vily, i hala má jednoduchou obdélnou formu. Příjemné proporce, dobré přirozené osvětlení a zvláště pohled do dřevěného krovu však stačí na to, abychom si v ní nepřipadali jako uvnitř krabice.

Psáno pro knihu Slavné vily Jihočeského kraje

 

Stavebník: Eva a Luboš Zemenovi
Autor: Ing. arch. Eva Zemenovám Mgr. A. Luboš Zemen 
Hlavní dodavatel: Pozemní Stavitelství ČK s.r.o.; stavbyvedoucí: Jan Berný
Truhlářské konstrukce: Karel Rangl
Plocha pozemku: 565 m2
Zastavěná plocha: 208 m2
Obestavěný prostor: 920 m3

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2008

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

24. 3. 2020 17:03:00

Re: Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje

K polemice a selhávání dialogu nad pražskou metropolí čili o obtížné cestě od polemiky k dialogu Dialog se nekoná, v tom se shodneme. Tristní shoda. O to víc, že přitom v řadě věcí s článkem K. Bečkové a R. Šváchy (Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje. STAVBA, 27. roč., 2020, č, s, ) souhlasíme. I v tom, co nám navzdory liteře a smyslu našeho příspěvku vytýkají. Míjíme se a o to šlo a jde. Předporozumění, uzavírání se do jednoho společenství stejně smýšlejících a dogma vylučují dialog. Zásadní otázky, které jsme položili, tak zůstávají na pořadu dne: Může se v metropoli – Praze – stavět a rozvíjet – v souladu se světovými trendy, aniž by ztrácela na své identitě? A když se rozvíjela po staletí, proč to má být právě v naší době fatálně nemožné? Může se vést, jsme schopni a ochotni vést, produktivní dialog nejen mezi dvěma stranami – mezi architekty a památkáři, ale mezi společností, památkáři, historiky, architekty a urbanisty? Dialog o balancování mezi tím, co je historicky dané, vzácné a tím, co může být novým vkladem, přínosem pro Prahu? Tyto otázky zůstávají na pořadu dne. Co dialogu brání? Odpověď K. Bečkové a R. Šváchy: „Nenastává tak moment hypolepse, ukázněného navázání na argumenty protivníka, jaký za podmínku skutečného dialogu pokládá historik Jan Assmann. Domníváme se, že bez takové hypolepse se debata o Praze nikam nepohne a všichni zůstanou zakopaní ve svých dosavadních pozicích.“ Neospravedlňuje se tímto zvláštním odkazem na teze historika ranných kultur a civilizací egyptologa Assmana sama nemožnost dialogu? Navrhujeme radikální zjednodušení přes otázku - co je jádrem toho, co ničí podstatu dialogu v daném případě o architektuře a perspektivách Prahy Přidržíme se definice Jeana Lacroix. Dialog vyžaduje vzájemnost porozumění, tj. musím pochopit názorového protivníka, pochopit ho lépe než si rozumí on sám. To vyžaduje vystavit se síle jeho názorů, procítit je silněji než on sám. S rizikem, že se mé vlastní názory odkryji jako slabší. Bez metodologické sympatie není dialogu. To nám v diskuzích, polemikách – a především v možném dialogu nad tématem perspektiv Prahy chybí. Opravdu vychází selhání a nemožnost skutečného dialogu o pražské metropoli z toho, že „autoři textů, totiž architekti nejsou zvyklí přesně reagovat na názory druhých, jak to musejí praktikovat vědci“? (R. Švácha v „EAM. Euroamerické myšlení 1936-2011“, R. Švácha, M. Sršňová, J Tichá (eds.), str. 33, srv. i násl.)? Pochybujeme. Ona zdůrazňovaná hypolepse, zdisciplinované navazování na myšlenky a teze druhých, je důležitá, patří ke kultuře dialogu i v soudobé společnosti; dialog není mince, kterou si dám jako výhru do kapsy, je to cesta k společnému nalézání argumentů a „pravdy.“ Z toho nemůže být nikdo ostrakizován pro nedostatečnou hypolepsi, ani architekt, ani historik či teoretik, ani památkář, ani expert, ani veřejnost – dokonce i ta na sociálních sítích. Stav dialogu je jedním z měřítek vyspělosti demokratické společnosti. Jakub Heidler, Oldřich Ševčík

20. 3. 2020 15:24:36

Re: Re: Re: Re: Obnova mariánského sloupu v Praze.

Koukám Luščinole, že jsi opravdu vytrvalý, to není až zas tak obdivuhodná vlastnost, spíš svědčí o tvé omezenosti. Tvoje hraní si na světaznalého všeználka je ovšem v zásadě velmi zábavné, zejména v dnešní smutné době. Tvůj poslední výlev je zajímavý mimo jiné tím, že asi se neumíš pořádně vyjadřovat ani v jednom jazyce a se snažíš předstírat znalosti angličtiny, což v tvých vlastních očích má vytvářet pocit jakési morální nadřazenosti. Strašně se pleteš a poučovat mě o významu slov nebo o tom co co znamená je asi stejně pádné, jako tvoje bláboly o tom sloupu. Nějaký ten překlep se mi v mobilu stane, na rozdíl od tebe podobné věci "vyřizuji" třeba v MHD, rozhodné bych jimi neztrácel čas na rozdíl od tebe, který podle všeho brejlíš celý den do monitoru, abys připravil další blábol. Nicméně budu rád, když budeš pokračovat, bavím se dobře. Jediný jistota tak jednou za čtrnáct dní, když navštívím na pár minut tyto stránky, že zrovna pod támhle článkem najdu tvůj další blábol. A jen tak mimochodem, jestli jsi měl na mysli Chruščova, tak se někam podívej, jak se to jeho "otčestvo" v češtině píše. Jinak doufám, že sloup tam vydrží podstatně kratší čas než původně, oni podobní samozvaní umělci umí mlátit hlavně hubou a až to na někoho spadne, bude po legraci. Takže milý nedělnický původe, předveď se...

19. 3. 2020 15:44:03

Re: Analytici: Stavebnictví může být tahounem při oživení ekonom...

Je zajímavé, kolik analytiků hovoří o zcela obligátních záležitostech, jako kdyby měli právo a všechny moudra světa ve svém držení. Přitom co ví ti z bank o reálných problémech na stavbách? Nic, protože mají pouze předávané informace od manažerů stavebních firem, které jsou často poněkud vzdáleny od pravdy. Logicky. Je také podivné, že vůbec někomu sdělují své prognózy a potřebu budoucího dění. Komu? Vládě? Pojišťovnám? Prázdné článečky, které nikdo nepotřebuje, jsou o ničem. Odvětví, která podporují stavební průmysl, ta v určitém utlumeném procesu dále produkují. Stavební firmy část zakázek, těch menších, zpomalí, ale ostatní pojedou dál, např. dálnice a koridory. Tam se termíny nesmí posunovat. Co se zhorší, jsou investice do jiných odvětví, kde začnou chybět zahraniční síly, které odjely pryč. A stavby technologií pro petrochemii a energetiku, na ty budou tyto montážní cizí síly chybět nejvíc. na to jsem zvědav, jak to dodavatelské firmy zařízení pro zásadní změny v energetice vyřeší. Poklesne čerpání tzv. dotací z fondů EU ještě víc? Ovšem a to bude jen dobře. Nevyváženost mezi zdroji peněz a možnostmi stavební výroby se ukáže ještě větší než dosud. Zajímá to vládu, její investiční národní plán se bude měnit? Jak, kdy? Ani ve hvězdách to dnes nestojí.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz