Rodinný dům v Českých Budějovicích

Rodinný dům v Českých Budějovicích

Parková 5, České Budějovice-Rožnov

(9. 3. 2020) Ateliér 4DS

   
 
 
 
 

Rodinný dům v Českých Budějovicích

Naším záměrem bylo vytvořit pohodlné bydlení s maximální možností přístupu do exteriéru. Zároveň zde byla snaha po zachování soukromí a vlastní identity v rámci regulativů stanovených územně plánovací dokumentací. Z těchto skutečností vyplývá základní figura domu. Přízemní obytná část vytyčuje spolu s malým skládkem v zadní části parcely jakési atrium. Vpředu je venkovní pobytový prostor ohraničen vlastní stavbou a dvěma zdmi. Vznikají tak jakési „meziprostory“, kdy se nacházíme již ve venkovním prostředí, ale přesto jakoby ještě v domě.
Vnitřní rozvržení ctí archetypální princip setkávání se v hlavní obytné místnosti s kuchyní. Soukromé pokoje, respektive ložnice jsou pak poměrně malé. Přístup do všech místností je možný z ústřední haly – jakési dvorany, která tvoří hlavní komunikační jádro celé stavby.
Dispozice je vepsána do dvanácti čtverců (tři čtverce na šířku x čtyři čtverce na délku) a vychází z funkce jednotlivých místností i z orientace objektu ke světovým stranám. K jižní fasádě přiléhá hlavní obytný prostor se stolováním a kuchyní. Dále se v domě nachází tři ložnice, pracovna a koupelny se šatnou jako samozřejmou součástí ložnicové části. Komora a spíž sousedí z kuchyní. Z hlavního obytného prostoru i ze všech obytných místností lze francouzskými okny vstoupit na terasy.
Stavební pozemek má plochu 565 m2 s delší stranou orientovanou severojižně. Hlavní hmota domu má půdorysný tvar obdélníka o rozměrech 10,80 x 15,40 m. Dům má valbovou střechu se sklonem 25° se zaatikovými žlaby.
K domu přiléhá na západní straně přístřešek pro parkování, který nahrazuje garáž, je tvořen dřevěnými trámy vloženými mezi dům a zeď oplocení, zastřešený skleněnou střechou.
Obvodový plášť stavby tvoří režné zdivo z betonových tvárnic, nosné zdi a příčky jsou zděné. V místnostech je zachován průhled do krovu. Podlahy jsou z dubových prken, okna hliníková. Krytina na šikmé části střechy je z cembritových šablon. Zaatikové žlaby jsou izolovány fólií.

Autorská zpráva

 

Rostislav Švácha – Vila manželů Zemenových

Okolí každého většího českého města se podle slov architekta Pavla Hniličky mění v „sídelní kaši“, ve směs nákupních středisek, malých i větších výrobních podniků, benzínových pump a stereotypních sestav rodinných domků, které se už mezi lidmi dočkaly mnoha škádlivých přezdívek. Když se však mezi takovými domky octne vila nebo vilka s kvalitnějším a aktuálnějším architektonickým ztvárněním, terčem vtipů se obvykle stane i ona. Její stavebníci museli před časem překonat námitky stavebního úřadu, který bývá kvalitní architekturou zaskočen a nejčastěji v takových případech soudí, „že se to tam nehodí“. Pokud takový úřad stavebníka nedonutí, aby svůj cihlový nebo betonový dům v minimalistickém stylu pěkně a barevně omítnul, přikáže mu aspoň pokrýt ho normální sedlovou nebo valbovou střechou. A těch úsměšků a dobrých rad od stavebních dělníků a řemeslníků při prováděcích pracích! Stavba hodnotné architektury uprostřed dnešních satelitních osad se tak stává napínavým dobrodružstvím, a to jen pro silné a vyrovnané povahy.
Tím vším museli projít manželé Eva a Luboš Zemenovi, když pro svou vilku vyhledali parcelu v typické satelitní zástavbě českobudějovického předměstí Rožnov, nedaleko Včelné. Před jinými stavebníky, kteří si chtějí postavit obydlí v nějakém aktuálním stylu, nicméně Zemenovy zvýhodňoval fakt, že jde o praktikující architekty, kteří si dovedou představit, na jaké obtíže při schvalování svého projektu a při jeho provádění asi narazí. Smířili se například už předem s faktem, že jim regulační podmínky pro tuto čtvrť nedovolí navrhnout plochou střechu, a obrátili toto omezení v klad. Neomítané zdi z betonových tvárnic naopak před úřadem i před odsudky kolemjdoucích uhájili. Díky tomu všemu si postavili originální, a přece skromný dům, v typologii vilové architektury nezvyklý svou přízemní či jednopodlažní prostorovou dispozicí. Navrhli pro sebe a pro své děti stavbu s napůl tradičním a napůl velmi moderním vzhledem, nápaditým půdorysem a vlídným vnitřním prostorem.

Zvenku se dům jeví jako podlouhlejší kostka z tvárnic, krytá nízkou valbovou střechou. Symetričnost tohoto tvaru mírně narušuje rozestavění oken, ale posilují ji naopak dvě rovnoběžné zídky před domem. Symetrická skladba, tvar střechy i přiznané spárování mezi tvárnicemi odkazují diváka k tradici klasicismu, avšak také k jednoduchým stavbám se střechou a pevnými zdmi, jaké ve 20. století navrhovali Američan Louis Kahn nebo česká architektka Alena Šrámková. Zídky před vilou i malý samostatně stojící sklad za jejími zády mají pomoci vytvořit polouzavřené prostory pro dětské hry a zajistit zároveň povlovný přechod mezi veřejným prostorem ulice a soukromými prostorami ve vile.
Když do ní vchodem na boku vstoupíme, uvítá nás za chodbičkou obdélná dvorana s horním osvětlením, jádro domu obklopené kolem dokola vysokými skříňovými dveřmi. Některé dveře vedou opravdu do skříní, jiné však do ložnic a dětských pokojů, které na třech stranách tvoří obvod stavby. Na stranu čtvrtou, směrem do ulice, umístili Zemenovi rozlehlou obytnou halu s kuchyňským koutem. Veliká okna spojují prostor haly s okolím. Tak jako dvorana uvnitř vily, i hala má jednoduchou obdélnou formu. Příjemné proporce, dobré přirozené osvětlení a zvláště pohled do dřevěného krovu však stačí na to, abychom si v ní nepřipadali jako uvnitř krabice.

Psáno pro knihu Slavné vily Jihočeského kraje

 

Stavebník: Eva a Luboš Zemenovi
Autor: Ing. arch. Eva Zemenovám Mgr. A. Luboš Zemen 
Hlavní dodavatel: Pozemní Stavitelství ČK s.r.o.; stavbyvedoucí: Jan Berný
Truhlářské konstrukce: Karel Rangl
Plocha pozemku: 565 m2
Zastavěná plocha: 208 m2
Obestavěný prostor: 920 m3

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2008

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz