Rodinný dům v Nemošicích

Rodinný dům v Nemošicích

Nemošice, Pardubice

(5. 2. 2018) Med Pavlík architekti

   
 
 
 
 

Rodinný dům v Nemošicích

Pasivní dřevostavba rodinného domu v obci Nemošice u Pardubic je realizována v území s různorodou zástavbou příměstského charakteru. Poloha stavby byla volena tak, aby došlo k využití všech hodnot pozemku, kterými jsou zejména kvalitní výhled a návaznost na volnou krajinu. Dům svou hlavní hmotou respektuje uliční čáru definovanou okolními objekty. Část pozemku přiléhající k ulici je ponechána bez oplocení, vytváříme tak v sevřené předměstské lokalitě s minimalizovaným veřejným prostorem velkorysejší předpolí domu.
Architektonický koncept je založen na vizuálním působení dřevěného hranolu položeného rovnoběžně s ulicí, který je v místě vstupu akcentován příčnou převýšenou hmotou. Spolupůsobení obou objemů je podpořeno jejich podélnou proporcí, výškovou diferenciací a použitím kontrastních materiálů. Kromě základních vnějších podmínek návrhu (orientace ke světovým stranám, atraktivní výhledy do krajiny a dosažení pasivního standardu u ne zcela ideální geometrie a orientace) bylo sledováno téma skloubení jisté míry velkorysosti a intimity. To vyústilo v řešení, které se obejde bez vysokých plotů, zapojuje část pozemku do formování ulice a zároveň přináší nerušené prostředí obytné zahrady. Předmětem návrhu, spíše než tradičně vnímaný rodinný dům, je byt v zahradě.
Dispozice byla navržena tak, aby bylo za daných prostorových limitů dosaženo rovnováhy požadavků na množství prostoru, míru pohodlí a soukromí čtyřčlenné rodiny. Dům je navržen jako jednopodlažní přízemní bez podsklepení. Dispozice je rozčleněna na klidovou a společenskou zónu. Dům obsahuje vstupní krytý prostor s možností odstavení automobilu, doplněný o místnost sloužící jako sklad či dílna.

Konstrukční řešení
Objekt byl navržen jako dřevostavba, základnímu konstrukčnímu schématu je podřízena modulová síť a rozpony stropů do maximální šíře 4,7 m. Založení je provedeno prostřednictvím základových pasů. Obvodový plášť je z certifikovaného systému Diffuwall s vysokým podílem tepelné izolace (350 mm) a provětrávanou fasádou z latí ze sibiřského modřínu s mezerami a fasádních desek Cembrit v červené barvě. U dřevěné fasády se předpokládá její přirozené stárnutí a postupné zešednutí.
Plochá střecha je dřevěná jednoplášťová s masivní vrstvou tepelné izolace a s hydroizolační vrstvou z PVC. Okna jsou dřevěná s trojsklem. Stínění oken je zajištěno venkovními screenovými roletami.

Autorská zpráva

Autoři návrhu a generální projektant: Med Pavlík architekti s.r.o. – Ing. arch. Lukáš Pavlík, Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D.
Hlavní inženýr projektu: Ing. David Chvojka

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2013

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz