Rodinný dům v Nemošicích

Rodinný dům v Nemošicích

Nemošice, Pardubice

(5. 2. 2018) Med Pavlík architekti

   
 
 
 
 

Rodinný dům v Nemošicích

Pasivní dřevostavba rodinného domu v obci Nemošice u Pardubic je realizována v území s různorodou zástavbou příměstského charakteru. Poloha stavby byla volena tak, aby došlo k využití všech hodnot pozemku, kterými jsou zejména kvalitní výhled a návaznost na volnou krajinu. Dům svou hlavní hmotou respektuje uliční čáru definovanou okolními objekty. Část pozemku přiléhající k ulici je ponechána bez oplocení, vytváříme tak v sevřené předměstské lokalitě s minimalizovaným veřejným prostorem velkorysejší předpolí domu.
Architektonický koncept je založen na vizuálním působení dřevěného hranolu položeného rovnoběžně s ulicí, který je v místě vstupu akcentován příčnou převýšenou hmotou. Spolupůsobení obou objemů je podpořeno jejich podélnou proporcí, výškovou diferenciací a použitím kontrastních materiálů. Kromě základních vnějších podmínek návrhu (orientace ke světovým stranám, atraktivní výhledy do krajiny a dosažení pasivního standardu u ne zcela ideální geometrie a orientace) bylo sledováno téma skloubení jisté míry velkorysosti a intimity. To vyústilo v řešení, které se obejde bez vysokých plotů, zapojuje část pozemku do formování ulice a zároveň přináší nerušené prostředí obytné zahrady. Předmětem návrhu, spíše než tradičně vnímaný rodinný dům, je byt v zahradě.
Dispozice byla navržena tak, aby bylo za daných prostorových limitů dosaženo rovnováhy požadavků na množství prostoru, míru pohodlí a soukromí čtyřčlenné rodiny. Dům je navržen jako jednopodlažní přízemní bez podsklepení. Dispozice je rozčleněna na klidovou a společenskou zónu. Dům obsahuje vstupní krytý prostor s možností odstavení automobilu, doplněný o místnost sloužící jako sklad či dílna.

Konstrukční řešení
Objekt byl navržen jako dřevostavba, základnímu konstrukčnímu schématu je podřízena modulová síť a rozpony stropů do maximální šíře 4,7 m. Založení je provedeno prostřednictvím základových pasů. Obvodový plášť je z certifikovaného systému Diffuwall s vysokým podílem tepelné izolace (350 mm) a provětrávanou fasádou z latí ze sibiřského modřínu s mezerami a fasádních desek Cembrit v červené barvě. U dřevěné fasády se předpokládá její přirozené stárnutí a postupné zešednutí.
Plochá střecha je dřevěná jednoplášťová s masivní vrstvou tepelné izolace a s hydroizolační vrstvou z PVC. Okna jsou dřevěná s trojsklem. Stínění oken je zajištěno venkovními screenovými roletami.

Autorská zpráva

Autoři návrhu a generální projektant: Med Pavlík architekti s.r.o. – Ing. arch. Lukáš Pavlík, Ing. arch. Tomáš Med, Ph.D.
Hlavní inženýr projektu: Ing. David Chvojka

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2013

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz