Rozhovor s novým předsedou ČKAIT

Rozhovor s novým předsedou ČKAIT

(17. 9. 2020) Ing. Robert Špalek: Zaměřím se mj. na veřejné zakázky

 
 
 
 

Rozhovor s novým předsedou ČKAIT

Letošní Shromáždění delegátů, které se konalo 12. září 2020, zvolilo nové představitele ČKAIT. Předsedou se stal Ing. Robert Špalek, který dlouhá léta pracoval v představenstvu ČKAIT jako místopředseda (členem představenstva od roku 2003, místopředsedou od roku 2008) a zároveň je členem výboru oblasti ČKAIT Plzeň. Vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební. Je autorizovaný v oboru statika a dynamika staveb. 


V sobotu jste se stal teprve třetím předsedou ČKAIT. Jaký je to pocit?

Veliká čest a ještě větší zodpovědnost. Pod vedením Václava Macha (volební období 1992–2008) a Pavla Křečka (volební období 2008-2020) se z ČKAIT stala silná stavovská organizace. Jak jsme slyšeli od hostů na Shromáždění delegátů ČKAIT v sobotu 12. září 2020, tak sesterská komora architektů, energetičtí specialisté i další nám závidí a chtěli by také využívat náš systém celoživotního vzdělávání a poskytování informací autorizovaným osobám. Více než aktivně jsme zapojeni do připomínkování právních a technických předpisů. Na poli rekodifikace stavebního zákona jsme odvedli a budeme i nadále odvádět velký kus práce.

Členem představenstva ČKAIT jste již od roku 2003. Čeho byste chtěl dosáhnout jako nový předseda ČKAIT?

Chci navazovat na předchozí práci. Zaměřím se mj. na veřejné zakázky a způsob jejich zadávání. Chtěl bych, aby hlavním kritériem přestala být cena za zpracování projektové dokumentace, ale konečně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek začala převažovat kritéria kvality. Letos se nám podařilo prosadit na MMR ČR Metodiku pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Jedná se o tzv. dvouobálkovou metodu, kde 60 % tvoří kritéria kvality a 40 % nabídková cena. Obdobný přístup by měl fungovat i u velkých zakázek. Vedle toho vidím prostor pro zlepšení v oblasti vzdělávání, kde se řada věcí v poslední době podařila posunout kupředu. Myslím tím např. webináře se záznamy přednášek a zejména konferenci STATIKA STAVEB 2020 Plzeň, které by mohly následovat i další obory naší činnosti. Vím, že existuje řada dalších konferencí, např. Dopravní konference, ale model přímé konfrontace praktiků a akademiků je podle mého názoru velmi užitečný a je vhodné s ním pracovat.

Čím podle Vás můžete pomoci ČKAIT?

Za dobu práce pro ČKAIT jsem si vybudoval bohaté kontakty u odborných institucí, správních orgánů a samosprávy. Doufám, že s jejich pomocí se mi bude dařit prosazovat společný zájem autorizovaných osob a veřejnosti na kultivaci vystavěného prostředí.

Jste statik. Jak se díváte na kauzu pádu konstrukce lávky přes Vltavu v Praze-Troji, která se v polovině září 2020 dostala před soud? Komora uskutečnila k této kauze tiskovou konferenci 23. června 2020 a vydala v tiskové zprávě svůj názor na obvinění.

To je zcela absurdní obžaloba. Tento týden bude před českým soudem stát ve světě uznávaný a oceňovaný mostní inženýr profesor Jiří Stráský, který lávku v Troji navrhl v roce 1984 a pak již nikdy neměl možnost se vyjádřit k údržbě ani prováděným rekonstrukcím. Dokonce ani nebyl nikdy informován o probíhající diagnostice a ani o tom, že stav lávky byl označen za velmi špatný až havarijní. Jak může být původní projektant dlouhodobě zodpovědný za odolnost a bezpečnost nosné konstrukce, když nemohl později ovlivnit způsob oprav a údržby, které se na jím navržené lávce později prováděly? Toto téma je v Komoře velmi živé, určitě o něm musíme vést diskusi se státními institucemi a je to jeden z úkolů pro nové představenstvo ČKAIT.

Co byste chtěl jako nový předseda změnit?

Určitě nechci dělat nějaké salto mortale. Komora funguje, a tak to musí zůstat i v dalším období. Měli bychom se ale naučit lépe komunikovat. Musíme si nastavit jasnou metodiku, jak budeme cíleně, účelně a přehledně informovat o výstupech a činnostech ČKAIT. Chci v tomto směru navázat na předchozí diskuse, schválený Strategický plán ČKAIT a předchozí činnost Kanceláře ČKAIT. Naší výhodou je značný odborný základ a rozsáhlý obsah témat, činností a aktivit, které Komora vykonává a které může komunikovat. 

podle podkladů ČKAIT

Související články:
Výsledky voleb do nejvyšších orgánů ČKAIT
STATIKA STAVEB 2020 Plzeň

Komentáře ke článku

 
 
 
 

17. 9. 2020 21:07:34. Re: Rozhovor s novým předsedou ČKAIT. Jiří Kalvach
20. 9. 2020 11:30:40. Re: Re: Rozhovor s novým předsedou ČKAIT. Jitka

 
 
 
 

17. 9. 2020 21:07:34. Re: Rozhovor s novým předsedou ČKAIT. Jiří Kalvach

  Kolega a nový předseda ČKAIT má opravdu dobrý akční plán, co zlepšit. Pouze postrádám hlubší komentář k pokusu prosadit nový stavební zákon, tzv. paskvil (nejen podle mne) vládou, proti zdravému rozumu a mazání oponentních příspěvků. I Marcela Pavlová přiznala průšvih s personálními otázkami na konferenci ředitelů 7.9.2020. A nic se neděje. Takto to dál nejde, je to průšvih a my lidé z praxe víme, kde k němu bude docházet.

20. 9. 2020 11:30:40. Re: Re: Rozhovor s novým předsedou ČKAIT. Jitka

  Silně mi to připomíná předcházející příspěvek o falšování statistik bytové výstavby. Tehdy musel být na papíru plán splněn, i kdyby nebylo hotovo, a tady je to zase. Jenže je to horší. Když není hotovo, tak časem bude. Ale když se něco udělá špatně, tak to tak zůstane.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz