Ruller, Rudiš, Chybík: modernizace brněnského nádraží je možná jen v centru

Ruller, Rudiš, Chybík: modernizace brněnského nádraží je možná jen v centru

(14. 6. 2012) Tisková zpráva občanské koalice Nádraží v centru

 
 
 
 

Ruller, Rudiš, Chybík: modernizace brněnského nádraží je možná jen v centru

Tisková zpráva občanské koalice Nádraží v centru

Několik desítek nezávislých odborníků se postavilo za nádraží v centru
Scan podpisového archu
Brno, 13. 6. 2012 – Tři desítky expertů z řad urbanistů, architektů a železničních odborníků všech profesí podepsalo "Prohlášení nezávislých odborníků k aktuálním otázkám Železničního uzlu Brno". V prohlášení experti vysvětlují důvody, proč není možné odsunout brněnské nádraží a naopak apelují na jeho modernizaci v centrální poloze. Prohlášení bude rozesláno zástupcům města Brna, Jihomoravského kraje, SŽDC, Ministerstvu dopravy, Vládě ČR, Evropské komisi i firmě bývalého českého eurokomisaře, Pavla Teličky, BXL Consulting, kterou si Brno najalo pro lobbování za železniční uzel v Bruselu.

Podepsaní experti doufají, že toto prohlášení dopomůže ke změně postoji města a státu a povede ke skutečné modernizaci brněnského železničního uzlu, která je zejména z nedostačujících kapacitních důvodů nezbytná. Další setrvávání na myšlence odsunu nádraží by znamenalo opět zbytečné roky či desítky let, kdy se bude o modernizaci ŽUBu jen mluvit.
Z řad urbanismu jsou mezi podepsanými osobnosti jako prof. Ing. arch. Ivan Ruller, emeritní děkan Fakulty architektury VUT v Brně 1990 – 1994, nositel ceny města Brna 1993, Ing. arch. Viktor Rudiš, nositel ceny města Brna 1998, doc. Ing. Josef Chybík, CSc., stávající děkan Fakulty architektury VUT.
Dopravní odborníky reprezentuje prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc., zakládající člen Dopravní fakulty Jana Pernera UP, proděkan fakulty 1993 – 97, Ing. František Menšík, přední český odborník na mostní konstrukce, Ing. Petr Nachtigall, Ph.D, odborný asistent DFJP, či Ing. Danuše Marusičová, dopravní specialista, členka mezinárodních pracovních skupin a orgánů v dopravě, dlouholetá pracovnice ČD.

Seznam všech signatářů v příloze.

Z prohlášení:
"Přestavbu uzlu s přemístěným nádražím nelze realizovat a používat po částech a z ekonomických důvodů není racionální stavbu zahájit kvůli vysokému riziku, že bude přerušena."

"Oproti tomu varianta modernizace nádraží v centru je realizovatelná po jednotlivých etapách v řádu jednotek miliard Kč, z nichž dokončení každé znamená okamžitý užitek pro cestující i železniční provoz. Nehrozí (jako v případě varianty s odsunutým hlavním nádražím), že při investování např. 10 mld. Kč by
stále neexistoval žádný přínos. Návratnost investice je v případě modernizace nádraží v centrální poloze daleko kratší. Pro poskytovatele finančních prostředků bude tento aspekt klíčový v rozhodování, zda stavbu podpořit či nepodpořit."

"Je nezbytné zvolit takovou variantu přestavby uzlu, která má šanci na získání podpory z EU; z předložených variant je to pouze modernizace s nádražím v centru."

"Podle multikriteriální analýzy přinese modernizace nádraží v centru v třicetiletém horizontu úsporu 8,807 miliard Kč (roční úspora téměř 477 mil. Kč)."

"Přesun nádraží nepřinese dostatečnou kapacitu nádraží, ale zhorší dostupnost vlaků, tím přispěje k nárůstu automobilové dopravy, zásadně zhorší propustnost ŽUB pro nákladní dopravu vůči stávajícímu stavu."

"I při zběžném pohledu na mapu Brna je vidět, že již dnešní nádraží je umístěno excentricky – jižně od geometrického středu města. Větší část na železnici návazné dopravy tedy již nyní směřuje severním směrem. Odsunem nádraží by se tato excentričnost ještě zvýraznila, což bude mít negativní vliv na prodloužení průměrné cestovní vzdálenosti, zhoršení časové dostupnosti i na zvýšené nároky na počet vozidel MHD a na kapacitu komunikací."

"Varianta s nádražím v centru je připravena pro budoucí zapojení vysokorychlostních tratí, varianta s přesunutým nádražím by i po nutném přebudování nabízela horší rychlostní a kapacitní parametry pro vysokorychlostní dopravu."

Projekt modernizace Železničního uzlu Brno s nádražím v centru podle návrhu občanské koalice Nádraží v centru v současné době prochází hodnocením na Ministerstvu dopravy.

Kontakty:
Ivan Ruller, emeritní děkan FA VUT, čestný občan města Brna, 603267186
Josef Myslivec, dlouholetý projektant, autor stránek o historii odsouvání http://nadrazibrno.wz.cz, 776800813
František Menšík, odborník na mostní konstrukce, 723528475

Pro kontakty na další osobnosti z řas signatářů se můžete obrátit na Matěje Hollana, 774956148, nadrazivcentru@gmail.com,
nebo na Jana Toufara, 602541475

Přílohy, odkazy:

- Prohlášení nezávislých odborníků k aktuálním otázkám Železničního uzlu Brno
- Seznam signatářů

 

 

Doplněno Stavbaweb:
Odpůrci přesunu brněnského nádraží pošlou prohlášení do Bruselu

Brno 13. června (ČTK) - Odpůrci přesunu brněnského železničního nádraží pošlou Evropské komisi do Bruselu prohlášení, v němž vysvětlují, proč je výhodnější nádraží modernizovat než přesouvat. Prohlášení se opírá o názory desítek nezávislých odborníků z řad stavařů a architektů. ČTK to dnes řekl Matěj Hollan z občanské koalice Nádraží v centru. Vedení Brna dlouhodobě prosazuje odsun hlavního nádraží o 700 metrů směrem na jih za více než 20 miliard korun.

"Prohlášení přeložíme do angličtiny a pošleme Evropské komisi. Zároveň je budeme adresovat magistrátu, vedení kraje, ministerstvu dopravy, Správě železničních dopravních cest i lobbistické firmě, kterou si Brno najalo," řekl ČTK Hollan. Podle něj v kauze dosud chyběla řádná diskuze, a to chtějí změnit.

Podle Hollana jsou dva důvody, kvůli kterým město Brno trvá na odsunu nádraží. "Prvním je obrovská setrvačnost celého projektu a druhým jsou pozemky. Není tajemstvím, že dotčené pozemky vlastní lidé z ODS nebo lidé, kteří jsou na ně napojeni," uvedl Hollan.

Podle odpůrců peníze na přesun chybějí, stejně jako většina potřebných územně plánovacích dokumentů a povolení. Odpůrci přesunu přitom už v únoru představili projekt modernizace železničního uzlu, v němž by cena přestavby nejdůležitějších částí nepřesáhla deset miliard korun.

"Kapacitně je nádraží nevyhovující a změna je každopádně nutná. V prohlášení chceme zdůraznit, že jsme připraveni projekt modernizace realizovat," dodal pro ČTK Hollan. Podle něj by to bylo rychlejší než přesun nádraží.

 

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

21. 9. 2022 15:24:41

Re: Tři nové koncertní síně

Veřejnost chápe pohnutky představitelů, kteří myslí, že mají pravdu. Otázka vytápění i chlazení těchto stavebních obrů v dnešních souvislostech ovšem nezmínil nikdo. Stavebními materiály lze jistě mnohé ovlivnit. Co ale bude jinak, jsou náklady na vybudování něčeho, co je jen kabátkem městského prostoru. O účelnosti tohoto zařízení v této době lze však polemizovat. Kromě provozních nákladů, které dnes nikdo nedokáže propočítat, jde o celkové investiční zátěži zejména Ostravy v celé šíři všech záměrů. Za primátora Macury investice skokově narůstají. Přitom není nikde prezentováno, tedy pro veřejnost, co to znamená pro splácení dluhů, které takto vznikají. V dnešní době obřího nárůstu zadlužení státního rozpočtu a podobně u měst jeto poměrně velká drzost vůči občanům města. Těch se to také svým způsobem bude týkat. Mj. zdražováním služeb, dopravy, úklidu, odvozu odpadů, správních poplatků předepisovaných městem. Není tady něco hodně v nepořádku, Povýšené vystupování Macury vůči jiným politikům i občanům je varováním, že c čele města stojí někdo s velmi pochybným charakterem a zcela povadlou mravností. Kupodivu to zastupitelům nevadí. Nebo mlčí protože se bojí o sebe, své pozice nebo zdraví? Víme přece, jak dominující politici jednají. Po celou dobu lidské moderní civilizace. U tohoto primátora jsem s jist, že se nedá ničím zastavit. Doufám, že se bude jednou zpovídat jinde, o tom, co se tu roky děje za jeho vedení města, ne jen před zastupiteli, které ponížil na pouhé držáky mandátů.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz