Seifertova ulice plná zeleně pomůže v boji s klimatickou změnou

Seifertova ulice plná zeleně pomůže v boji s klimatickou změnou

(10. 10. 2022) Novou tvář dostane také náměstí Winstona Churchilla a Sladkovského náměstí

 
 
 
 

Seifertova ulice plná zeleně pomůže v boji s klimatickou změnou

Rada hlavního města odsouhlasila budoucí podobu jedné z nejvýznamnějších žižkovských ulic – Seifertovy. Koncepční studie byla schválena spolu se studií, která slouží jako podklady pro pilotní projekt hospodaření s dešťovou vodou uvnitř města. Kromě samotné Seifertovy ulice získá novou tvář také náměstí Winstona Churchilla a Sladkovského náměstí. Obě studie zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. (IPR) spolu s ateliérem Archum architekti a vodohospodářskou společností Aqua procon. Cílem je zlepšit podmínky pro chodce i pěší, vyřešit složitou dopravní situaci a zmírnit důsledky klimatické změny.

Proměna Seifertovy ulice má za úkol zlepšit nejenom vizuální tvář ulice, ale zejména podmínky pro chodce a cyklisty. V ulici přibydou nová stromořadí a další zeleň. Upraveny budou povrchy chodníků a vyřešena bude i dopravní situace. Řešení dopravy bylo široce diskutováno a prověřováno. Na základě požadavku Městské části Praha 3 je třeba v dalších fázích přípravy ještě podrobněji prověřit co nejlepší uspořádání jízdních pruhů v oblasti mezi křižovatkou Bulhar směrem k odbočení do Italské.

„Obě studie byly v průběhu přípravy zadání i během zpracování prezentovány veřejnosti, která se mohla k budoucnosti lokality vyjádřit. Těší mě, že panuje shoda mezi všemi důležitými aktéry. Studie totiž byly projednány i se zástupci městské části Praha 3, s orgány památkové péče i ochrany prostředí. Studie byla také představena i zástupcům důležitých vlastníků v území, zejména domu Radost a.s., Vysoké školy ekonomické a Gymnázia Karla Sladkovského,“ komentuje Petr Hlaváček, I. náměstek primátora.

Již dříve Rada hlavního města rozhodla o stabilizaci profilu tramvajové trati a rozmístění tramvajových zastávek v Seifertově ulici, aby mohl Dopravní podnik projektovat jejich rekonstrukci. Přilehlé okolí projde proměnou dle schválené studie.

„Nová Seifertova ulice výrazně vylepší podmínky pro chodce a cyklisty. Pražané se mohou těšit na nová stromořadí i další zeleň. Zároveň budeme využívat i nejmodernější modro-zelenou infrastrukturu, díky které zadržíme dešťovou vodu, aby se při velkých srážkách nezaplavovala křižovatka Bulhar a mohli jsme ji použít pro stromy a jiné rostliny,“ říká Adam Scheinherr, II. náměstek primátora.

Studie srážko-odtokových poměrů navrhuje principy jak využívat a zadržovat dešťovou vodu v území, aby zabránila škodám vznikajícím zaplavování křižovatky Bulhar při extrémních srážkách. Dalším úkolem je využít dešťovou vodu k zavlažování stromů a zeleně, a tím přispívat ke zmírňování důsledků klimatické změny.

„Těší mě, že hospodaření s dešťovou vodou je již součástí téměř všech projektů v Praze díky čemuž pomáháme boji s klimatickou změnou. Seifertova ulice je však prvním „nezeleným“ projektem, na kterém otestujeme tato opatření v praxi,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Řešené území nakonec nezahrnuje prostor křižovatky U Bulhara a okolí Hlavního nádraží, které jsou řešeny samostatnými projekty.

Tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz