Shromáždění delegátů ČKAIT

Shromáždění delegátů ČKAIT

(8. 9. 2020) Nejdůležitější bodem jednání budou volby do nejvyšších orgánů ČKAIT

 
 
 
 

Shromáždění delegátů ČKAIT

Dne 12. září 2020 se v hotelu Pyramida v Praze 6 (Bělohorská 24) uskuteční Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), na kterém se každoročně bilancuje práce Komory za předchozí rok. Původně se mělo konat v březnu 2020, ale vzhledem k probíhající epidemii COVID-19 bylo přeloženo na září 2020.


Na Shromáždění delegátů byli mimo jiné pozváni tito zástupci státní správy: ministryně pro místní rozvoj, náměstek ministra kultury, ředitel odboru stavebnictví MPO, předseda Senátu, primátor hl. m. Prahy, rektor ČVUT v Praze, rektor VUT v Brně, rektor VŠB-TU Ostrava, prorektor pro rozvoj a investiční výstavbu VŠB-TU Ostrava, děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze, děkan Fakulty stavební VUT v Brně.

V první části programu bude Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, informovat mj. o účasti Komory na rekodifikaci stavebního práva, o připravované digitalizaci ve stavebnictví, o vysokorychlostních tratích, spolupráci s orgány veřejné správy a univerzitami v Praze, Brně i Ostravě, o spolupráci se zahraničními inženýrskými komorami.

Zprávu o hospodaření v roce 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 delegátům přednese Ing. František Mráz, místopředseda ČKAIT.

Po vystoupení hostů na Shromáždění delegátů bude připraven pro delegáty nejdůležitější bod jednání, kterým jsou volby do nejvyšších orgánů ČKAIT:
▪ Představenstvo ČKAIT;
▪ Dozorčí rada ČKAIT;
▪ Stavovský soud ČKAIT.
Nově zvolené představenstvo ČKAIT ze svého středu vybere nového předsedu ČKAIT, který bude řídit profesní organizaci po dobu tří let (2020–2023).

Ve druhé části jednání Shromáždění delegátů ČKAIT budou fyzicky předány Ceny Inženýrské komory za rok 2019, dojde rovněž k udělení titulů čestný člen ČKAIT osobnostem z řad členů.

Přítomným delegátům bude předložen k diskusi strategický plán ČKAIT na roky 2020–2023. Shromáždění delegátů v roce 2019 uložilo představenstvu ČKAIT, aby připravilo strategický plán ČKAIT na roky 2020–2023 se širokým zapojením členů ČKAIT a představilo jej na valných hromadách oblastí počátkem roku 2020. Na letošním Shromáždění delegátů bude na delegátech, zda má ČKAIT tento plán realizovat.

Studie proveditelnosti dostavby budovy ČKAIT v Sokolské
Na Shromáždění delegátů v roce 2017 byla představena objemová studie, v následujícím roce proběhla soutěž mezi projektovými kancelářemi na studii dostavby, nároky na financování, etapizaci prací, průběh přípravy a předloženy delegátům. Shromáždění delegátů 2019 uvedené nestačilo projednat a uložilo představenstvu ČKAIT zpracovat studii proveditelnosti a do té doby zastavit přípravu. Na letošním Shromáždění delegátů bude na delegátech, aby rozhodli, jestli dostavbu realizovat nebo nikoli.

Tisková zpráva

  Dokumenty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz