Sídlo firmy Lasvit

Sídlo firmy Lasvit

Palackého náměstí 170, Nový Bor

(13. 11. 2020) ov – a

   
 
 
 
 

Sídlo firmy Lasvit

Palackého náměstí v Novém Boru nese atmosféru rychlého rozmachu města a sklářského řemesla během 19. století. Domy na náměstí a v přilehlých ulicích mají jednotný výraz, dvoupodlažní solidní hmoty s valbovými střechami a s hřebeny podél ulice. Návrh současnou formou interpretuje typický dvoupodlažní sklářský dům, doplňuje dva původní památkově chráněné objekty o dva nové domy a vytváří celistvý areál s vnitřním dvorem. Architektura místa zrcadlí silnou tradici sklářství, na kterou navazuje práce a design firmy Lasvit. Navržené novostavby si zachovávají proporce historických staveb.

Původní stavby
Dva historické, památkově chráněné domy byly renovovány, očištěny od nevhodných zásahů z 80. let a adaptovány pro kancelářský provoz firmy. Nárožní podstávkový dům je se svou dřevěnou konstrukcí typickou ukázkou staveb Českolipska 18. a 19. století. Unikátní dřevěné konstrukce jsou pomocí historických postupů opraveny, fasády očištěny od polystyrenového zateplení, původní krovy opatřeny nadkrokevní izolací a okna vyměněna za špaletová.

Skleněný dům
Nový průsvitný éterický dům nahradil zděný krček propojující historické stavby. Jeho plášť i střecha jsou pokryty na míru vyvinutými skleněnými tvarovkami vycházejícími z formátu a kladení břidlicových desek užívaných na štítech a střechách v regionu. Uvnitř nabízí unikátní jednací místnost a centrální vnitrofiremní kavárnu s přímým výstupem na venkovní dvůr. Interiérové police po celém obvodu fasády jsou zároveň knihovnou výrobků a vývojových vzorků Lasvitu.

Černý dům
V zadní části pozemku je kolmo k ulici umístěn tmavý zemitý provozní dům. Střecha i plášť jsou z černých vláknocementových šablon. Velký otevřený prostor s výškou přes 13 m je určený k testování a prezentaci nově vyvinutých jedinečných lustrů, lamp a jiných artefaktů. Dům je navržen tak, aby mohl být v budoucnu snadno adaptován na běžná kancelářská pracoviště.

Interiér
Celý interiér má charakter za sebou řazených komnat. Cílem je podpořit přirozené a krásné původní konstrukce, které pracovnímu prostředí vtisknou kouzlo historické stavby i jistého sentimentu. Všemi budovami se vine nit společných prostorů se zálivy a zákoutími, které zároveň slouží k odpočinku. Jednotlivá oddělení jsou uspořádána tak, aby podpořila spolupráci a duch firmy.

Autorská zpráva
Foto: Tomáš Souček

Sídlo firmy Lasvit získalo titul Stavba roku 2020, je zařazeno také mezi nominované projekty v soutěži Česká cena za architekturu 2020.

 

 

 

 

 

 

Investor: Lasvit, s.r.o.

Autor: ov architekti s.r.o. – Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, David Balajka, Anna Schneiderová
Koordinace projektu: m3m, s.r.o.

Generální dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Historické tesařské konstrukce: Stavební firma Hlaváček
Betonové konstrukce: DNA Design – Břetislav Eichler
Ocelová konstrukce fasády: Excon, a.s.
Skleněné opláštění: TGK - technika, sklo a umění s.r.o.   

Zastavěná plocha celkem: 779 m2; stávající domy 510 m2; novostavby 269 m2

Užitná plocha: 1780 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2019

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz