Sídlo společnosti Lumius

Sídlo společnosti Lumius

(5. 6. 2017) Projektstudio

   
 
 
 
 

Sídlo společnosti Lumius

Nové sídlo společnosti Lumius vzniklo v obci Sviadnov na předměstí Frýdku-Místku. Na pozemku je stavba umístěna tak, aby zapadala do širších souvislostí území. Před vstupem vznikl veřejný prostor se schovaným parkovištěm, zadní část budovy reaguje na rozsáhlou zahradu, která může být využita včetně travnatého fotbalového hřiště jako místo k relaxaci.

Objekt byl sestaven jako rozehraná nepředvídatelná kompozice hmot s bonusem příjemných foyer, které sídlo povyšuji na komfortnější architekturu, než je běžná produkce. Velké foyer prostupuje dvě podlaží se zelenou stěnou, která vychází i do exteriéru a každého tak vítá.
Interiér v administrativní budově je řešen spolu s celkovou koncepcí domu. Jednotlivé principy vycházejí z podtržení hmotového členění stavby. Motivy exteriéru jsou zataženy i do vnitřních prostor objektu ať už formou opakování venkovních materiálů nebo vtažením vegetace do vstupní haly. Hlavní materiály, které byly v projektu použity, jsou masivní dřevo, sklovláknobetonové desky, sklo, epoxidové stěrky a vegetace. Důraz byl kladen na vytvoření domácké, přátelské atmosféry s použitím soudobých moderních materiálů.  Dalším důležitým hlediskem při navrhování byla „posedlost“ investora akustickou pohodou, která vedla k maximálnímu využívání pohltivých materiálů.

Dvoupodlažní stavba je centrální s převýšenou vstupní halou, na kterou navazují ostatní prostory. Prostoru haly dominují skleněné schodiště a vegetační stěna prostupující ven. Zastřešení bylo provedeno pomocí pilové ocelové příhradové konstrukce, která je částečně přiznaná. Podlahy jsou v prvním podlaží převážně řešeny epoxidovými stěrkami.
V druhém podlaží se nacházejí jednotlivá pracoviště, zasedací místnosti, archiv a hygienická zázemí. Kanceláře jsou řešený jako „pokojíčky“ jednotlivých pracovníků, ve kterých se opakují motivy dubových podlah a nábytku doplněného o korkové obklady a děrované podhledy zlepšující akustickou pohodu v místnosti a o lehký design sedacího nábytku.

Sídlo nabízí i několik ekologických řešeni, jako například použiti větrné elektrárny.

Stavební a konstrukční řešení
Svislé nosné konstrukce byly navrženy v kombinaci zdiva z cihelných tvárnic, ocelových sloupů a železobetonových stěn. Stropní desky jsou železobetonové monolitické, bezprůvlakové, lokálně podepřené ocelovými sloupy s obvodovým vykonzolováním.
Střechu nad atriem (chodbou) ve 2.NP tvoří pultové světlíky. Jejich příhradová ocelová konstrukce je uložena do železobetonové atiky plochých střech. Na ocelovou konstrukci se položily střešní sendvičové panely tl. 200 mm s přetažením hydroizolační fólií. Svislá část pultových světlíků byla osazena sklopnými okny, které umožňují větrání interiéru. Ostatní střešní konstrukce jsou jednoplášťové ve 2% spádu. Střechy nad 1.NP jsou vegetační extenzivní. Střechy nad 2.NP jsou klasické ploché, na nich byly osazeny FVE panely a větrná elektrárna.
Provětrávaná fasáda byla realizována ze sklobetonových desek s kontaktním zateplovacím systémem, pouze v části „technického dvora“ je fasáda s omítkou v úrovni 1.NP. Sklobetonové desky se montovaly na systémový hliníkový rektifikovatelný nosný rošt, který byl kotven přes thermostop podložku. Mezi montážní rošt obkladu se vložila tepelná izolace fasády z minerální vlny tl. 150 mm, uzavřená difuzní fólií. Vnitřní líc atiky je zateplen tepelnou izolací z fasádního polystyrenu.

Autorská zpráva
Foto: Ivan Němec


Autoři: Projektstudio - Ing. arch. David Kotek, Ing. arch. Ondřej Klimek

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2016

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz