Školka v zahradě

Školka v zahradě

(1. 3. 2021) Martin Kožnar, Tomáš Petrášek

   
 
 
 
 

Školka v zahradě

Idea 

 Naším záměrem je navrhnout dětem školku, ve které se budou cítit jako doma. Školku, která umožní plynulý přechod z náruče domova do dalších etap života. Neformální, kreativní prostředí pro děti, které bude rozvíjet jejich citlivost a imaginaci.

Dům
Základním tvarem domu je kruh, který odpovídá komunitnímu charakteru stavby, je úsporný k provozu a harmonický ve vztahu k zahradě, která ho obtéká. Uvnitř kruhu je hala se sálem, osvětlená zdviženou lucernou, která zároveň dům navenek identifikuje.

Hala slouží zároveň jako víceúčelový sál, chodba, divadlo, herna, galerie a tělocvična. Část sálu má stupňovité hlediště se schodištěm pro vstup na střešní terasu. Okolo sálu je možné zatáhnout závěs a vytvořit tak intimní a komorní prostor pro koncerty ZUŠ a představení školky. Před hledištěm je prostor pro volné židle. Kapacita sálu je 145 osob. Pod hledištěm je sklad pro klavírní křídlo, židle a hračky. Halu vnímáme jako obytný, komunitní, příjemný prostor s teplými barvami, dřevem, hliněnými omítkami a horním osvětlením. Terasa na střeše umožňuje zažít dětem prostor kolem školky z jiné perspektivy.

Z kruhu vybíhají jednotlivé třídy-pavilonky s charakterem svérázných tvarově odlišných „chaloupek“, se kterými se děti mohou snadno identifikovat a díky nimž se mohou na zahradě dobře orientovat. Každá třída je opticky propojena s halou velkým kruhovým oknem. Třídy jsou zhruba jednou polovinou vně kruhu a druhou uvnitř. Členění je jak v ploše, tak ve výšce, což vytváří pocit útulnosti. Do třídy se vstupuje šatnou, přístupnou z vnitřní haly i ze zahrady. Rodiče si tak mohou zvolit, zda budou s dětmi přicházet veřejnější cestou-z haly, či intimnější cestou přes zahradu. Na každou třídu navazuje malá předzahrádka s krytou pergolou, která zvyšuje pocit intimity mezi společnou zahradou a komornější třídou. Všechny třídy mají také vlastní výdejnu jídla a umývárnu.

Hlavní vstup je orientován k ulici Kollárova, kde ho zvýrazňujeme pergolou. Vedlejší vstup ze Sportovní ulice umožňuje přímý přístup do tříd na severu a zároveň umožňuje projít „tajnou“ uličkou s brankou až k hlavnímu vstupu.

Zahrada
Dům je umístěn v těžišti zahrady tak, aby v ní netvořil bariéru. Trnkovská zahrada je členěna na více dílčích prostorů s rozdílnou náladou, které lze objevovat. V zahradě zachováme stávající herní prvky od arch. Fišera. Část zahrady „dáváme“ ulici a vytváříme tak odpočinkový parčík-záliv ve vazbě na školku i ZUŠ. Parčík začleňuje stavbu do kontextu uliční zástavby a vytváří mezistupeň mezi zahradou školky a veřejným prostorem (posezení pod velkým dominantním stromem, dětský skulpturální herní prvek / herní socha).

Samostatně je v zahradě umístěná skautská klubovna, která vychází záměrně z tvarosloví školky. V zahradě je umístěn i venkovní záchod a zahradní domek.

U vjezdové brány jsou situovány odpady. Parkování pro zaměstnance (5 míst včetně invalidního místa) umísťujeme podél ulice Sportovní. Toto je vyčleněno z oplocené části stávajícího pozemku a je to součástí ulice.

Přehled bilancí:
Školka:

obestavěný prostor 5880m3
užitná plocha 1300m2 (včetně střešní terasy 230m2)
zastavěná plocha 1380m2

Skautská klubovna:
obestavěný prostor 250m3
užitná plocha 68m2
zastavěná plocha 90m2

Zahradní domek:
obestavěný prostor 53m3
užitná plocha 16m2
zastavěná plocha 19m2

Celkový součet všech výše popsaných  objektů:
obestavěný prostor 6183m3
užitná plocha 1384m2 (včetně střešní terasy 230m2)
zastavěná plocha 1489m2

Zahrada:
zpevněná plocha 1088m2
plocha zeleně 4233m2

Autoři: Martin Kožnar, www.martinkoznar.cz, Tomáš Petrášek, www.debyt.cz
Spolupráce: Matěj Tomešek, Radek Schwab, Vojtěch Rudorfer
Vizualizace: Michal Mocňák

Autorská zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz