Školka v zahradě

Idea 
 Naším záměrem je navrhnout dětem školku, ve které se budou cítit jako doma. Školku, která umožní plynulý přechod z náruče domova do dalších etap života. Neformální, kreativní prostředí pro děti, které bude rozvíjet jejich citlivost a imaginaci.

Dům
Základním tvarem domu je kruh, který odpovídá komunitnímu charakteru stavby, je úsporný k provozu a harmonický ve vztahu k zahradě, která ho obtéká. Uvnitř kruhu je hala se sálem, osvětlená zdviženou lucernou, která zároveň dům navenek identifikuje.

Hala slouží zároveň jako víceúčelový sál, chodba, divadlo, herna, galerie a tělocvična. Část sálu má stupňovité hlediště se schodištěm pro vstup na střešní terasu. Okolo sálu je možné zatáhnout závěs a vytvořit tak intimní a komorní prostor pro koncerty ZUŠ a představení školky. Před hledištěm je prostor pro volné židle. Kapacita sálu je 145 osob. Pod hledištěm je sklad pro klavírní křídlo, židle a hračky. Halu vnímáme jako obytný, komunitní, příjemný prostor s teplými barvami, dřevem, hliněnými omítkami a horním osvětlením. Terasa na střeše umožňuje zažít dětem prostor kolem školky z jiné perspektivy.

Z kruhu vybíhají jednotlivé třídy-pavilonky s charakterem svérázných tvarově odlišných „chaloupek“, se kterými se děti mohou snadno identifikovat a díky nimž se mohou na zahradě dobře orientovat. Každá třída je opticky propojena s halou velkým kruhovým oknem. Třídy jsou zhruba jednou polovinou vně kruhu a druhou uvnitř. Členění je jak v ploše, tak ve výšce, což vytváří pocit útulnosti. Do třídy se vstupuje šatnou, přístupnou z vnitřní haly i ze zahrady. Rodiče si tak mohou zvolit, zda budou s dětmi přicházet veřejnější cestou-z haly, či intimnější cestou přes zahradu. Na každou třídu navazuje malá předzahrádka s krytou pergolou, která zvyšuje pocit intimity mezi společnou zahradou a komornější třídou. Všechny třídy mají také vlastní výdejnu jídla a umývárnu.

Hlavní vstup je orientován k ulici Kollárova, kde ho zvýrazňujeme pergolou. Vedlejší vstup ze Sportovní ulice umožňuje přímý přístup do tříd na severu a zároveň umožňuje projít „tajnou“ uličkou s brankou až k hlavnímu vstupu.

Zahrada
Dům je umístěn v těžišti zahrady tak, aby v ní netvořil bariéru. Trnkovská zahrada je členěna na více dílčích prostorů s rozdílnou náladou, které lze objevovat. V zahradě zachováme stávající herní prvky od arch. Fišera. Část zahrady „dáváme“ ulici a vytváříme tak odpočinkový parčík-záliv ve vazbě na školku i ZUŠ. Parčík začleňuje stavbu do kontextu uliční zástavby a vytváří mezistupeň mezi zahradou školky a veřejným prostorem (posezení pod velkým dominantním stromem, dětský skulpturální herní prvek / herní socha).

Samostatně je v zahradě umístěná skautská klubovna, která vychází záměrně z tvarosloví školky. V zahradě je umístěn i venkovní záchod a zahradní domek.

U vjezdové brány jsou situovány odpady. Parkování pro zaměstnance (5 míst včetně invalidního místa) umísťujeme podél ulice Sportovní. Toto je vyčleněno z oplocené části stávajícího pozemku a je to součástí ulice.

Přehled bilancí:
Školka:

obestavěný prostor 5880m3
užitná plocha 1300m2 (včetně střešní terasy 230m2)
zastavěná plocha 1380m2

Skautská klubovna:
obestavěný prostor 250m3
užitná plocha 68m2
zastavěná plocha 90m2

Zahradní domek:
obestavěný prostor 53m3
užitná plocha 16m2
zastavěná plocha 19m2

Celkový součet všech výše popsaných  objektů:
obestavěný prostor 6183m3
užitná plocha 1384m2 (včetně střešní terasy 230m2)
zastavěná plocha 1489m2

Zahrada:
zpevněná plocha 1088m2
plocha zeleně 4233m2

Autoři: Martin Kožnar, www.martinkoznar.cz, Tomáš Petrášek, www.debyt.cz
Spolupráce: Matěj Tomešek, Radek Schwab, Vojtěch Rudorfer
Vizualizace: Michal Mocňák

Autorská zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*