Smetanova lávka v Litomyšli

Smetanova lávka v Litomyšli

(10. 11. 2023) EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, vyšlo v časopise Stavba 2/2023.

   
 
 
 
 

Smetanova lávka v Litomyšli

Stavba se stala finalistou a vítězem soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu 2023, také získala titul Stavba roku v soutěžní přehlídce Stavba roku 2023 a v soutěžní přehlídce Grand Prix architektů 2023 zvítězila v kategorii Urbanismus.

 
Nová lávka s výtahem, která nahrazuje původní nadchod z roku 1981, zajišťuje pěší bezbariérové spojení od městského úřadu do centra města a zatraktivňuje cestu přes rušnou komunikaci I/35. Subtilní ocelová konstrukce je nesená masivními pilíři z pohledového železobetonu. Převýšený pylon výtahu je umístěn v ose původního schodiště a nese vlastní konstrukci lávky. Zároveň vytváří novou dominantu – věž v průhledu Ropkovou ulicí z náměstí. Střední pilíř přechází v nové betonové schodiště, orientované směrem k cestě ke Smetanovu domu. Na západním předpolí je lávka osazena na opěru ve stávající opěrné zdi.

Statický systém svařované ocelové konstrukce je spojitý nosník o dvou polích s převislými konci. Nosný systém se skládá ze dvou hlavních Vierendeelových nosníků spojených příčníky. Opakováním čtverce příčného řezu v podélném směru vzniká prostorový 3D Vierendeelův nosník, který je na spodním a horním povrchu opatřený plechovou ortotropní mostovkou a střechou. Prostorový modul o straně 3,07 m je důsledně opakován v železobetonových konstrukcích podpěr. Dosažení přesnosti hran prutů a celkové geometrie nosné konstrukce bylo usnadněno konstrukčním návrhem, který využívá jako jádro průřezu válcované profily HEB doplněné navařenými plechy do čtvercového tvaru 220 × 220 mm. Díky zvolené konstrukci je lávka zastřešená, poskytuje komfort a nabízí atraktivní průchod mezi korunami stromů nad řekou Loučnou s výhledy na město.

Ocelová konstrukce lávky je doplněna zábradlím z nerezové ocelové sítě a kulatým nerezovým madlem. Osvětlení lávky podporuje kontrast lehké ocelové konstrukce a pohledového železobetonu.
Jednoduchý charakter stavby oživují grafiky Ivany Šrámkové na vstupech do výtahu a zadní stěně pylonu, které se uplatňují v osových průhledech.
Autorská zpráva

Místo stavby / Building location: Ropkova, Kpt. Jaroše, Litomyšl
Autoři / Architects: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Ladislav Dvořák, Ladislav Šašek / EHL & KOUMAR ARCHITEKTI 
Spolupráce / Cooperation: Ivana Šrámková / výtvarné řešení, Ladislav Tikovský / návrh osvětlení, Mikoláš Vavřín – návrh zeleně
Investor: Město Litomyšl
Délka / Lenght: 56,61 m
Projekt / Design phase: 2016–2022
Realizace / Implementation: 2022–2023
Foto: Tomáš Souček

Vyšlo v časopise Stavba 2/2023

Footbridge in Litomyšl
The new footbridge with an elevator, which replaces the original overpass from 1981, provides barrier-free pedestrian access from the Municipal Office to the city centre and enhances the route across the busy I/35 highway.

The subtle steel structure is supported by massive pillars made of exposed concrete. The elevator tower is located in the axis of the original staircase towards the historic centre and supports the structure of the bridge. Tower creates a new landmark visible through Ropkova street from the main square. The central pillar continues into a new concrete staircase oriented to the path to Smetanův dům. On the western approach, the bridge is supported on an abutment in the existing retaining wall.

The structural system of the welded steel bridge structure is a continuous beam with two spans and cantilevered ends. The bridge's superstructure consists of two main Vierendeel girders connected by transverse beams.

By repeating of cross-section in the longitudinal direction a spatial 3D Vierendeel girder is formed with an orthotropic deck plate and the roof. The spatial module of 3.07 x 3.07 x 3.07 m is repeated in the reinforced concrete structures.

The precision of the girder edges and the overall geometry was achieved by the use of HEB beams and welded plates in cross-section 220 x 220 mm.

Thanks to the chosen structure, the footbridge provides protection against bad weather and offers an attractive view between the treetops over the Loučná river. The footbridge has railing of stainless-steel mesh and round handle. The lighting enhances the contrast between the lightweight steel structure and the exposed concrete. The simple character of the structure is enlivened by the graphics of Ivana Šrámková at the elevator entrances and the rear wall of the elevator tower.

Part of the structure is an ornamental bronze handrail with figurative elements of animal heads at the ends by the sculptor Aleš Hvízdal. The choice of motifs responds to the context of the individual places where the footbridge ends. Footbridge lighting is integrated into the handrail. On Štvanice Island at the entrance to the footbridge, there will be a figurative statue called Řeka (the River) by Jan Hendrych.
Architect’s report

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Doprava/infrastruktura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

10. 11. 2023 15:43:58. Re: Smetanova lávka v Litomyšli. Karol Lakatoš

 
 
 
 

10. 11. 2023 15:43:58. Re: Smetanova lávka v Litomyšli. Karol Lakatoš

  velmi pekne, chlapci.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2023 Business Media One, s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz