SOKEC – společensko kulturní centrum

SOKEC – společensko kulturní centrum

(25. 5. 2017) Štěpán Kubíček, Martina Buřičová, Jan Novotný, Jonáš Krýzl

   
 
 
 
 

SOKEC – společensko kulturní centrum

První cena ve veřejné architektonické soutěži

Anotace návrhu
Atraktivní architektura pro společenský, kulturní a sportovní život obce Hrušovany u Brna. Forma je jednoznačná, prostá, důstojná. Udržet a nepokazit stávající přátelskou atmosféru. Propojení všech funkcí v jeden celek: víceúčelový sál – restaurace – terasa – hřiště - zahrada. Prostředí pro setkávání a relaxaci obyvatel různých věkových kategorií.

Předmětem soutěže je architektonická definice nové podoby centra společenského, kulturního a sportovního života obce. Sokolovna, hospoda, zahrada, oáza, campo, hřiště, slouží k setkávání občanů obce všech věkových kategorií. Cílem je náhrada dožilých staveb a udržení historicky definovaného charakteru, stávajícího genia loci. Vnímáme zdevastovaný stav stavebních objektů a sportovní zahrady, přesto jsme se přesvědčili, že Sokec je živý a funkční a pro obyvatele obce velmi důležitý fenomén. Je nezbytné udržet, oživit a podpořit jejich vřelý vztah k tomuto místu, jejich hrdou identitu.

Teze návrhu
Vytvořit atraktivní prostředí pro společenský, kulturní a sportovní život celé obce, udržet a nepokazit stávající přátelskou atmosféru.

Architektonické řešení
Návrh vychází z jasně definované urbanistické struktury obce, do které se s pokorou zapojuje. V maximální možné míře respektuje, renovuje a využívá historickou venkovní zahradu se sportovní víceúčelovou plochou a krásnými stromy. Podkova mohutných stromů je reprofilována o chybějící kusy, zeleň je zkultivována a celoplošně vyplněna venkovními atrakcemi. Centrální plocha je vyčištěna a obklopena lavičkami – tribunou ve svahu.
Hlavní objekt je umístěn na původním půdorysu zbořených staveb u Masarykovy ulice, na protilehlém konci zahrady ho doplňuje klubovna, která vyčleňuje část zahrady pro mladé.
Navrhujeme soudobou kompaktní architekturu - kulturní dům se dvěma rozdílnými fasádami. Razantní jednoznačná fasáda vstupuje do uliční fronty novým měřítkem, které odpovídá významu objektu, nicméně důsledně respektuje okolní výškovou souvislost a přirozeně se do ulice zapojuje. Dvorní, měkká, uvolněná fasáda s pergolou plynule přechází do zahrady. Forma navržené architektury je jednoznačná, prostá, důstojná, ideově a typologicky se odkazuje na kvalitu prvorepublikových sokoloven. Materiály jsou přírodní, kvalitní, s dlouhou životností a minimální údržbou, přesto ve standardní cenové kategorii.
Návrh uvolňuje střední část dispozice pro sál a restauraci, veškeré servisní prostory a zázemí jsou rozestoupeny do bočních dvoupodlažních křídel přiléhajících ke stavbám sousedních domů na jižní a severní straně. Mezi sálem a restaurací je sloupořadí, celý prostor sálu je obklopen ochozem se servisními prostory pro sportování, nad restaurací je menší sál s výhledem na zahradu.

Doporučujeme revidovat zásahy do pozemku mezi školkou a obecním úřadem. Zjednodušení dopravního řešení - vjezdu na dvůr za budovou úřadu společnou komunikací uprostřed, umožní zrušit zpevněnou komunikaci na tomto pozemku a rozšířit zahradu pro školku.

Provozní řešení
Provozní řešení zjednodušuje a pročišťuje vztahy mezi jednotlivými provozy a doplňuje nové. Podstatnou premisou návrhu je úzký vztah víceúčelového sálu, restaurace a venkovní zahrady. Tyto prostory lze prostým otevřením dveří ve sloupořadí propojit do jednoho velkorysého celku. Důsledně je řešena možnost samostatného zprovoznění jednotlivých funkčních částí domu – sálu, restaurace, klubu, ubytování a klubu pro mladé.  Vstup ze sousedního objektu obecního úřadu je navržen v přízemí několika schody do zázemí sálu.
Průchozí vestibul propojuje ulici se zahradou, je osou, ze které jsou přístupné jednotlivé provozy – víceúčelový sál, restaurace, hygienické zázemí a schodištěm ostatní sály v patře včetně posilovny, a obou pokojů pro hosty. Restaurace je zásobovaná ze dvora, má zázemí v suterénu. V suterénu jsou technické místnosti, sklady a kotelna.
Venkovní terasa krytá pergolou je filtrem mezi interiérem restaurace a zahradou. Na zahradě je venkovní víceúčelová sportovní plocha, obklopená svahem s jednoduchou tribunou. Zatravněné okolní plochy jsou využity pro umístění herních prvků pro děti i dospělé – houpačky, prolézačky, pískoviště, hamaky, ohniště, lezecká stěna, venkovní fitness nářadí, petanque, mlhoviště. Zahrada je ukončená klubovnou pro mladé, kterou lze transformovat v pódium nebo promítací plátno. Suterén tohoto objektu je využíván jako odhlučněná hudební zkušebna. 

Konstrukční řešení
Konstrukční systém je skeletový kombinovaný s nosnými obvodovými stěnami bočních křídel. Svislé nosné konstrukce – železobetonové sloupy a obvodové zdi postavené na základové desce. Stropy jsou železobetonové. Velkorozponová konstrukce zastřešení sálu navržena dřevěná z lepených vazníků a trámů.

Technické řešení
Navrhujeme objekt s minimální spotřebou energie, který bude šetrný k životnímu prostředí. Tepelné zisky jsou optimalizovány konceptem řešení: uliční východní fasáda je stíněna předsazeným plným arkýřem, dvorní západní fasáda předsazenou pergolou a vzrostlými stromy, jižní a severní fasády navazují na sousední objekty. Tepelné ztráty budou eliminovány důkladným zateplením obálky budovy. Budou použity materiály s minimální ekologickou stopou. Akustika sálu a doba dozvuku je řešena především návrhem tvaru sálu s ochozem a členitostí jeho střešní konstrukce.
Vytápění a chlazení budovy bude řešeno sálavým systémem kombinací stropních a podlahových otopných ploch v aktivovaném betonu. Zdroj tepla / chladu - tepelné čerpadlo doplněné kotlem. Přirozené větrání příčným provětráním objektu, nucené větrání s rekuperací. Solární termické panely budou instalovány na střeše pro ohřev teplé vody. Předpokládáme jímání dešťových vod ze střech a zpevněných ploch do podzemního rezervoáru a jejich využití pro splachování.

Materiálové řešení
Fasády budou zatepleny a omítnuty hrubou omítkou bílé barvy. Pro výplně otvorů jsme vybrali dřevěné rámy zasklené izolačními trojskly pokovenými pro snížení prostupu tepla. Podlahy navrhujeme dřevěné z dubových vlysů. Vestibul a zázemí budou vydlážděny keramickou dlažbou většího formátu. Stropy budou železobetonové přiznané pohledové. Stěny jsou částečně železobetonové přiznané pohledové, částečně omítané hrubou štukovou omítkou.
Sportovní povrch vnitřní – palubovka – je navržena klasická skladba podlahy s odpruženým podkladním dřevěným roštěm a nášlapnou vrstvou z dubových dřevěných vlysů s ochranným nátěrem polyuretanovým lakem.
Sportovní povrch venkovního hřiště navrhujeme s umělým akrylovým povrchem s příměsí probarveného gumového granulátu.
Klubový objekt je vyzděný ze starých vybouraných cihel, stropy má železobetonové.

Autorská zpráva

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž
Vyhlašovatel: Obec Hrušovany u Brna
Autor: Ing. arch. Štěpán Kubíček, Ing. arch. Martina Buřičová, Ing. arch. MgA. Jan Novotný, MgA. Jonáš Krýzl
Porota: Ing. arch. Dalibor Borák, předseda poroty, Miroslav Rožnovský, starosta obce, Ing. arch. Dušan Knoflíček, 2. místostarosta obce (místopředseda poroty), prof. Ing. arch. Ján Stempel, Ing. arch. MArch. Adam Gebrian; náhradníci poroty - Ing. Mgr. Pavel Kadlec, 1. místostarosta obce, Ing. Pavla Dratvová, radní obce, Ing. arch. Marek Štěpán, Ing. arch. Markéta Veselá
Konání soutěže: 9. 5. 2016 - 30. 9. 2016
Zveřejnění výsledků: 18. 10. 2016
Počet odevzdaných návrhů: 32

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz