Soukromá mateřská škola v Praze

Soukromá mateřská škola v Praze

(19. 6. 2015) MS architekti 

   
 
 
 
 

Soukromá mateřská škola v Praze

Urbanistické řešení je založeno na prostorových možnostech parcely v blízkosti pražského městského okruhu – Jižní spojky. Pro hlavní přístup na pozemek byl zvolen vchod z ulice, která je vizuálně i akusticky odcloněna od této frekventované rychlostní komunikace. Výška objektu byla navržena tak, aby příliš nezastiňovala prostor zahrady, kde zůstala zachována většina vegetace tak, aby vytvořila „protihlukový val“. 
Architektonický výraz objektu je živý a hravý, zvýrazněný barvami fasády. Návrh se snažil prosadit propojení s přírodou a vytvořit inspirativní atmosféru pro děti. Rozdílné funkce definují tři objemy: největší z nich charakterizuje různě svažitá střecha a barevná fasáda. V přízemí jsou třídy pro děti, v patře zázemí pro zaměstnance a pokoje pro příležitostné ubytování lektorů. Před tímto objektem se nachází nižší budova s hliníkovou fasádou a zelenou střechou, určená pro zaměstnance a technické zázemí. Komunikační prostory uprostřed slouží jako vstup a šatna pro děti. Tyto tři objemy jsou propojeny v jeden celek průběžnou vertikální strukturou. Fasádu vertikálně člení laťky z cementovláknitých desek v barvě omítky, které tvoří jemné žebrování. Oplechování atik, parapetů oken, lemování výustků, střešní žlaby a svislé svody jsou z titanzinkového plechu.

Objekt je založen na centrických pasech, vzhledem k zateplení vnější strany obvodového pasu byl základ proveden jako dvoustupňový - horní část je z betonových tvarovek ztraceného bednění, vyplněných betonem a konstrukčně vyztužených.  Lokalita patří do středního radonového indexu, proto se provedlo technické opatření proti pronikání radonu z podloží podle ČSN 73 0601. Všechny kontaktní konstrukce jako suterénní stěny a podlahy byly provedeny v 1. kategorii těsnosti s protiradonovou izolací.
Konstrukční systém je zděný stěnový z betonových tvarovek prolitých betonovou směsí o tloušťce 200 mm a vyztužený konstrukční ocelí. Objekt je ztužen monolitickou železobetonovou stropní deskou s obvodovým věncem. Vnitřní nosné stěny spojené do tvaru H plní funkci ztužujícího vnitřního jádra. Překlady nad otvory nosných stěn tvoří systémové  doplňky. Obvodové stěny jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem deskami z minerálních vláken s omítkou hladké struktury nebo byly opatřeny provětrávanou plechovou fasádou také deskami z minerálních vláken.
Nad spodní úrovní základového pasu po obvodu probíhá zateplení deskami z extrudovaného polystyrenu, od výšky 50 mm pod úrovní čisté podlahy 1. NP extrudovaný polystyren pokračuje jako zateplení obvodového pláště minerální vlnou a to do výšky zhruba 300 mm nad přilehlý povrch.  Střešní plášť tvoří kombinace tří sedlových střech, jejichž hřebeny klesají směrem k severu (plochy jsou ve spádu ve dvou směrech). Nosná ocelová konstrukce střechy je na obvodovém zdivu a podporuje sendvičové střešní panely Kingspan tloušťky 160 mm (U = 0,137 W/m2K). Zastřešení přízemních částí tvoří železobetonová deska se skladbou extenzivní zelené střechy. Plochy střech jsou spádovány směrem k vyhřívaným střešním vpustím.

Autorská zpráva

 
Investor: KLC Kryštof s.r.o.
Tým autorů: arch. Thomas Zagdoun, Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Markéta Havlíčková, Ing. Martin Studnička
Dodavatel: SPS Engineering s.r.o.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2014

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz