Soutěž Fasáda roku 2019 zná své vítěze

Soutěž Fasáda roku 2019 zná své vítěze

(26. 4. 2019) Do soutěže Fasáda roku 2019 bylo přihlášeno 201 staveb realizovaných v letech 2017 a 2018 v České republice

   
 
 
 
 

Soutěž Fasáda roku 2019 zná své vítěze

Moderní Cubex Centrum Praha se dnes stalo místem slavnostního vyhlášení výsledků již osmnáctého ročníku soutěže Fasáda roku. Tuto prestižní odbornou soutěž, zaměřenou v několika kategoriích na zdařilá díla realizovaných zateplených či sanovaných objektů, architektonicky výjimečné, se zajímavou texturou, inovativní či jinak neobvyklé svým zpracováním, vyhlásila již tradičně společnost Baumit spol. s r. o.    

Do soutěže Fasáda roku 2019 bylo přihlášeno 201 staveb realizovaných v letech 2017 a 2018 v České republice. Podmínkou účasti bylo použití výrobků společnosti Baumit. Veřejná soutěž byla vyhlášena v pěti základních kategoriích a jednotlivé přihlášené realizace staveb posuzovala sedmičlenná odborná porota, které předsedal prof. Ing. arch. Michal Kohout. Jejími dalšími členy byli Ing. arch. Richard Černý, Ing. arch. David Chmelař, Ing. arch. Martin Chválek, MBA, Ing. Milan Špulák, Ing. Jiří Svoboda a Ing. arch. Jiří Harant.

Z prvního základního kola soutěže zvolila zmíněná porota v každé kategorii tři nejlepší realizace, které byly nominovány do druhého finálové kola. Z něj nakonec vzešly vítězné stavby v každé kategorii, které byly dnes večer slavnostně vyhlášeny. 

Vítězné realizace staveb v soutěži Fasáda roku 2019

• Kategorie Novostavba rodinného domu:
Rodinný dům se šikmou střechou „na druhou“, Struhařov u Mnichovic
Zhotovitel: Marek Cibulka
Projektant: Stempel Tesař architekti s.r.o.
Investor: soukromá osoba
Odůvodnění poroty: Novostavba rodinného domu je osazená do svahu a zastřešená sedlovou střechou se spádem mírně převyšující 45 stupňů. Nápadité hmotové řešení objektu a členění jednotlivých fasád i vhodně zvolený odstín vytváří jednoduchými prostředky celkově příznivý  dojem. Porota ocenila kultivované a nápadité řešení spojené s důrazem na detail i kvalitu provedení.

• Kategorie Novostavba bytového domu:
Residence Castle view, Na Hřebenech 1204/7, Praha 4 – Kavčí hory 

Zhotovitel: STAV-ING s.r.o.
Projektant: ma3 projekty s.r.o.
Investor: ED Group a.s.
Odůvodnění poroty: Soubor bodových bytových domů zaujal porotu svojí střídmou, uměřenou architekturou založenou na dobrých proporcích a kvalitním řemeslném detailu spojených do nevtíravě elegantního celku. Na fasádách se střídají hladké povrchy vytvořené kombinací podkladu z točené omítky CreativeTop Fine a zakletovaného povrchu Creative Silk s tmavšími jemně vroubkovanými povrchy vytvořenými zubovým hladítkem aplikovaným na omítkovinu CreativTop Pearl.

• Kategorie Novostavba nebytového domu:
Administrativní budova EUROVIA CS a.s., U Michelského lesa, Praha – Krč
Zhotovitel: STAV-ING s.r.o.
Projektant: AED project, a.s.
Investor: EUROVIA CS, a.s.
Odůvodnění poroty: Porota ocenila zvládnuté hmotové členění, které činí z velkého stavebního objemu stavbu přirozeného lidského měřítka. Přesto, že se jedná o třípodlažní objekt, ustupující přízemí a diagonálně natočené druhé patro způsobují, že administrativní budova působí vstřícným až domácím dojmem. Čistý kultivovaný dojem ze stavby zdůrazňují „funkcionalistická" pásová okna v kombinaci s jemnozrnou kletovanou omítkou Baumit CreativTop Silk. Vlastnosti omítkové směsi dávají vyniknout objemové hře a zdařile tak podtrhují moderní výraz domu.

• Kategorie Rekonstrukce historického objektu
Palác opata žďárského kláštera, Zelný trh 10, Brno
Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o.
Projektant: atelier dwg s.r.o.
Investor: soukromý investor
Odůvodnění poroty: Barokní Palác opata žďárského kláštera na brněnském Zelném trhu ožil novým životem. Projekční a realizační tým dokázal skloubit požadavky současné legislativy a limity památkové péče s atraktivním soudobým využitím. Fasády, rekonstruované do vzhledu z doby barokní přestavby paláce v 18. století, dokládají výborně odvedenou práci architekta, dodavatele stavby i výrobce použitých materiálů. Vnější povrchy svým provedením věrně odpovídají dobovému vzhledu. Fasády vnitřního nádvoří, kde se setkává historické provedení povrchů a pavlačí se soudobou vertikální zahradou a prvky z masivního skla, vytvářejí neopakovatelnou atmosféru nádvoří paláce.

• Kategorie Revitalizace, sanace, renovace
Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích, ul. Pražská 16 
Zhotovitel: KyraStav spol. s r.o.
Projektant: Atelier bod architekti s.r.o.
Investor: obec Máslovice
Odůvodnění poroty: Zatímco v ostatních kategoriích se porota rychle shodla na vítězných realizacích uhrančivá střídmost „Rekonstrukce hospody se sálem v Máslovicích“ se nakonec prosadila až po delší diskusi týkající se především pojetí samotné kategorie a její vymezení oproti kategorii Rekonstrukce historického objektu. Jedná se o příkladnou renovaci nevýrazného historického objektu ve veřejném prostoru. Autoři dokázali citlivou úpravou fasád v architektonicky čistém provedení s důrazem na kvalitní detail povýšit řešený objekt na mimořádně kvalitní dílo přinášející místu novou kvalitu i charakter.

Vítězná díla v jednotlivých soutěžních kategoriích byla oceněna soškou Fasádea a finanční odměnou ve výši 25 000 Kč. 

Během odpoledne byly součástí akce tři odborné workshopy zabývající se aktuálními tématy a trendy v oboru stavebnictví a architektury. Slavnostním večerem provázel Ing. arch. Karel Kladívko a k příjemné atmosféře přispělo i vystoupení zpěvačky Anety Langerové. 

www.baumit.cz

tisková zpráva


Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz