Soutěž o podobu plzeňské zelené čtvrti budoucnosti zná své vítěze

Soutěž o podobu plzeňské zelené čtvrti budoucnosti zná své vítěze

(14. 8. 2020) Návrh Jany Doležalové zvítězil v rámci 5. ročníku studentské architektonicko-technické soutěže Český soběstačný dům 

   
 
 
 
 

Soutěž o podobu plzeňské zelené čtvrti budoucnosti zná své vítěze

Vítězný návrh čtvrti v soutěži Český soběstačný dům počítá s bytovými domy osazenými vzrostlou zelení, přírodní klimatizací a maximálním využitím sluneční energie
Česko má první oficiální návrh městské čtvrti, která vyrobí více než polovinu veškeré elektřiny pro své obyvatele a která cíleně ochlazuje své okolí. Čtvrť využívá celou řadu principů vedoucích k nižší závislosti na dodávkách elektřiny a vody a zároveň řeší problematiku vysychání a oteplování krajiny. Návrh Jany Doležalové z fakulty stavební ČVUT v Praze zvítězil v rámci 5. ročníku studentské architektonicko-technické soutěže Český soběstačný dům v konkurenci více než 150 studentů z České republiky i Evropy. Jde o dostavbu současné čtvrti Nová Valcha v Plzni, kterou zde staví developer V Invest. Návrh počítá na rozloze 4,4 hektaru s kombinací bytových a rodinných domů. Celé čtvrti dominuje centrální park s mokřady a řadou možností pro aktivní trávení volného času.

 Vítězný návrh nás mile překvapil svojí komplexností. Ačkoli se jedná o studentskou soutěž, blíží se v řadě oblastí klasickému projektu. Velmi důležité je také to, že autorka detailně přemýšlela nad technickými aspekty masivního využití fotovoltaických panelů a zároveň měla na mysli principy ekonomické realizovatelností celého projektu,“ říká Jaroslav Vondřička, partner a ředitel společnosti V Invest, který byl jedním z členů odborné poroty. Ekonomická realizovatelnost je totiž podle Jaroslava Vondřičky stěžejní pro to, aby se podobné vize mohly v budoucnu stát v Česku realitou.

Centrální park zelené fasády a přírodní klimatizace
Návrh klade důraz na centrální park, který odděluje stávající a budoucí zástavbu a který díky dvěma mokřadům funguje také jako přírodní klimatizace a zároveň zabraňují letnímu vysoušení krajiny. V parku jsou předem připravena místa pro řadu volnočasových aktivit, od venkovní posilovny přes griloviště až po víceúčelový prostor vhodný jako venkovní sportoviště a místo kulturních akcí. Celé území je rozčleněné na několik funkčních celků. Na východě a na západě lokality se nachází bytové domy, které navazují na stávající či plánovanou zástavbu v podobě bytových domů. Centrální část patří rodinným domům. Bytové domy mají směrem na východ a na západ umístěné velkoplošné balkony s přípravou na vysazení vzrostlé zeleně. Střechy bytových domů jsou osazeny fotovoltaickými panely a každý bytový dům má vlastní technickou místnost s vysokokapacitními bateriemi pro ukládání získané elektrické energie.

Bude komunitní bydlení trendem příštích dekád?
Mezi tři nejlepší návrhy se dostaly dva, které vycházejí z principu určitých „obytných hnízd“, tedy s vytvořením polouzavřených celků s vnitřním prostranstvím, které slouží ke komunitním účelům. Druhý nejlepší návrh představila podle poroty Kseniya Liutenko z fakulty stavební ČVUT v Praze. Centrálním prvkem je zde u všech hnízd vodní plocha sloužící k ochlazování okolí a pasivní rekreaci. Zatímco na východě a na západě řešené oblasti se nachází hnízda z rodinných domů, centrální části dominuje hnízdo bytových domů. Na jeho jižním okraji se nachází multifunkční sportoviště a začíná park oddělující novou a stávající zástavbu. Všechny bytové i rodinné domy mají střechy osázené fotovoltaickými panely, volná místa vyplňuje zeleň, která zabraňuje přehřívání střechy.

Třetí nejpovedenější návrh letošního ročníku navrhla Franziska Schenk z fakulty architektury VUT v Brně. Návrh vychází z myšlenky dlouhodobé neudržitelnosti rodinných domů jako formy bydlení. Zkoumá proto možnosti komunitního bydlení se zachováním maximální míry soukromí. Jednotlivé bytové domy tvoří polouzavřené formace, jakási hnízda s malým polosoukromým prostorem uprostřed. Vnitřní část objektů je osazena pavlačemi, které v přízemí navazují na zmíněný polosoukromý prostor. Několik bytů v každém hnízdě přitom disponuje předzahrádkami, které se nacházejí na obvodové straně. Střechy kombinují střešní porost s fotovoltaickými panely. Větší blízkost sousedů vytváří na druhé straně dodatečný volný prostor mezi jednotlivými hnízdy, který je protkaný sérií malých jezírek a zelení, které slouží k rekreaci i ochlazování celé oblasti. Stávající a novou zástavbu odděluje komunikace.

„Myslím si, že je důležité otevírat téma udržitelnosti v bydlení a zapojovat mladé talenty do developerských projektů. Jsou to budoucí odborníci a každoročně nám dokazují, že smýšlejí šetrněji. Smysluplně uvažují
o nakládání s přírodními zdroji či odpady a jejich nápady přinášejí určitou přidanou hodnotu. Soutěž také ukazuje, jakým směrem se vyvíjí uvažování nastupující generace architektů i potřeby mladých lidí. Z tohoto pohledu bylo zajímavé sledovat, kolik návrhů se vrací k myšlence jakéhosi komunitního bydlení, které vhodně kombinuje soukromý a veřejný prostor, říká Pavel Podruh, zakladatel projektu Český soběstačný dům a organizátor již pátého ročníku stejnojmenné studentské soutěže.

Zadání soutěže bylo záměrně náročné
Odborná porota v soutěži hodnotila kvalitu urbanistického řešení a jejich architektonickou kvalitu, reálnost
a ekonomickou přiměřenost řešení, jeho udržitelnost a hospodárnost a také kvalitu integrace energetického řešení, hospodaření s vodou a dalšími zdroji. Spojení těchto parametrů je náročné, nicméně se všemi kritérii se vítězka Jana Doležalová i ostatní ocenění studenti, popasovali velmi dobře. Na vítězku čeká finanční odměna přesahující 100.000 Kč. „Stěžejní pro zadání byla výroba elektřiny pomocí fotovoltaických panelů. Po studentech jsme požadovali funkční a hlavně proveditelné řešení a to byla opravdová výzva. Soutěžící spolupracovali s Michalem Klečkou, spolumajitelem společnosti GWL, jednoho z největších evropských dodavatelů lithium-fosfátových baterií. Návrhy všech finalistů byly v tomto směru obohacující, nicméně vítězka letošního ročníku, slečna Doležalová, se tohoto požadavku zhostila nejlépe a vítězství si zaslouží,“ doplňuje Pavel Podruh.

Členové poroty:
Michal Klečka (spolumajitel GWL)
Ing. Petr Pokora (obchodní ředitel ELPRAMO)
Ing. Jaroslav Vondřička – (partner a ředitel společnosti V Invest)
Pavel Podruh (zakladatel projektu Český soběstačný dům)
Ing. arch. Štěpán Mančík (UCEEB ČVUT v Praze)
Ing. arch. Vojtěch Lichý (vítěz soutěže ČSD 2016, nyní ateliér MLAA)
Ing.  David Lomnický (projektový manažer Nová Valcha – V Invest) 

O projektu Český soběstačný dům
Projekt Český soběstačný dům vznikl v roce 2016. Jeho misí je urychlovat rozšíření staveb v různé míře energetické soběstačnosti a vývoj čistších technologií pro domácnosti. Do své mise za čistší budoucnost a šetrný přístup ke zdrojům jako je voda, teplo, vzduch, elektrická energie a materiály, zapojuje také studenty univerzit, a to v rámci stejnojmenné architektonicko-technologické soutěže, která se letos koná již potřetí. Zadáním každého ročníku soutěže je navrhnout pro konkrétní pozemek stavby s různou mírou soběstačnosti. Může jít o ostrovní domy, které nejsou napojené na žádnou síť, hybridní domy, které si vyrábí samy část vlastní energie a zbytek čerpají ze sítě, nebo aktivní domy, které vyrábí vlastní energii a přebytky sdílí s ostatními. V současné již staví testovací realizaci dvou soběstačných domů, které budou přístupné pro veřejnost. Projekt funguje programově bez dotací.
www.csdum.cz
tisková zpráva


Související články:
Český soběstačný dům 2020  30.7.2020

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

18. 8. 2020 10:55:47. Re: Soutěž o podobu plzeňské zelené čtvrti budoucnosti zná své v... Tomáš Vostatek

  Dobrý den.
Zajímalo by mě, jestli účastníci soutěže a redaktoři píšící o této soutěži vědí něco o skutečném stavu území. Jestli někdo viděl jak vypadá doposud realizovaná zástavba, která se životním prostředím příliš nezabývá. Dešťové vody ze střech rodinných!!! domů jsou odváděny do společné dešťové kanalizace sloužící pro odvodnění ulic, nepřiměřeně zahuštěná zástavba (jak si žádá současný trh), minimální šířky ulic, chybějící veřejná prostranství a naprosto opomíjená vybavenost, která "jistě bude vyřešena v dalších etapách výstavby".
Musím reagovat i na to, že pojmenování článku je značně zavádějící. Zástavba v území, které je v soutěžních návrzích řešeno, je již projednávána a to ve značně tristní podobě zahuštěné zástavby bytových domů s minimálním ohledem na řešení veřejných prostranství a dopravou v klidu řešenou výhradně v parteru. Tedy: návrhy jsou to jistě velmi nápadité a kvalitní, ale v lokalitě kam jsou umístěny nebudou nikdy realizovány. Jedná se z mého pohledu pouze o mediální PR kampaň developerské firmy.

19. 8. 2020 15:40:54. Re: Re: Soutěž o podobu plzeňské zelené čtvrti budoucnosti zná s... V Invest

  Dobrý den, pane Vostatku,
rádi bychom touto cestou odpověděli na některé Vaše otázky. Studenti v soutěži měli k dispozici jednu z pracovních verzí generelu celého území, ve které byla vyznačena jak současná zástavba, tak jedna z variant budoucí zástavby. O proporcích současné zástavby tedy měli dostatek informací, bez nich by ani nemohli dobře splnit zadání letošního ročníku.
Kontrast mezi současnou zástavbou a studentskými návrhy byl očekávatelný. Už proto, že v České republice zatím nikdo čtvrť s podobnými parametry nenavrhl. Soutěžící byli zároveň studenti, tedy budoucí odborníci, kteří zatím nemají s realizací dostatečné zkušenosti. My jsme se stali generálním partnerem Českého soběstačného domu právě proto, že se zejména zajímáme o rozvoj budoucích odborníků se zřetelem na šetrné navrhování budov a sídel. Teprve poté následuje praktická využitelnost předložených návrhů. První záměr vyšel velmi dobře, studenti přinesli zajímavé podněty a k úloze přistoupili s velkým zápalem. Druhý záměr, tedy praktickou využitelnost, nyní zkoumáme.
Soutěžící přitom byli informovaní o tom, že vítězný návrh se nebude realizovat jako celek. Zadání bylo ale takové, aby navrhli čtvrť budoucnosti, což udělali. Zároveň opakovaně říkáme, že naším cílem je využít některá zajímavá řešení a nápady, ať už na Valše, nebo jinde. Celá soutěž slouží jako generátor nápadů, a tuto funkci splnila.
Co se týče dalších Vašich dotazů: odvod dešťové vody do kanalizace je standardním řešením, zvlášť v situaci, kdy kvůli jílovitému podloží není možné její efektivní zasakování. Každý majitel rodinného domu si samozřejmě může pořídit nádrž na zadržování dešťové vody a přizpůsobit si řešení svým potřebám. Byty a rodinné domy na Nové Valše jsou vymyšleny tak, aby poskytovaly svým obyvatelům na jedné straně dostatek prostoru pro život, a na druhé straně, aby byly cenově atraktivní. Vždy je to o tom, že se buď zvýší cena, nebo sleví z toho, co je v základním standardu – domy na Nové Valše tak například nemají sklepy, zahrady jsou o něco menší než v některých dražších projektech a rodinné domy nemají systém hospodaření s dešťovou vodou, ale díky tomu můžou být byty a domy levnější a dostupnější.
Co se týče veřejných prostranství a občanské vybavenosti: celý generel je kompromisním návrhem mezi vizí developera a množstvím připomínek dotčených orgánů a organizací, včetně Útvaru koncepce a rozvoje, který zásadním způsobem zkoumá i míru využití území a formování veřejného prostoru. Vybudování veřejného prostranství plánujeme v zásadě v místech, kam ho umístili studenti v rámci svých návrhů. Podobně po dohodě s městem projektujeme budovu s prostory pro občanskou vybavenost. Je třeba si uvědomit, že developer nemůže zařídit, že v oblasti vzniknou konkrétní služby. V minulých letech jsme například dlouhodobě jednali s provozovateli obchodů s potravinami. Nikdo o provoz obchodu nebo výstavbu supermarketu na Nové Valše neměl zájem, protože počet potenciálních zákazníků je zde příliš malý. To se samozřejmě může změnit s dostavbou území.

21. 8. 2020 09:27:26. Re: Re: Re: Soutěž o podobu plzeňské zelené čtvrti budoucnosti z... Tomáš Vostatek

  Dorý den, "V-Investe",
děkuji za odpověď. Je samozřejmé, že jste se museli ohradit. Řekli jste toho ve své odpovědi hodně, ale ne vše. Přijeďte se podívat, jak si Vaše stávající zástavba poradila s posledními dešti a jak se projevilo Vaše řešení na původní zástavbě.
Nemám nic proti projektu "města budoucnosti", jako takového, ani proti pořádání soutěží a udělování cen, naopak. Jen jsem namítl, že není v pořádku že se celá akce spojuje s Novou Valchou a vytváří tak dojem - zjevně je to tak médii prezentováno - že se v Plzni (v blízké budoucnosti) počítá s něčím podobným, nota bene na Nové Valše. Prosím abyste se ani neodvolávali na Útvar ani na zástupce správy města, protože je mi dobře známá péče, s jakou se konkrétně k Nové Valše tyto instituce staví a přístup jaký byl předveden v již realizovaných etapách (snad krom první a druhé) svědčí o tom, že o udržitelnost rozvoje a vytváření příznivého životního prostředí pro rezidenty zde nejde, ale jak jste sami uvedli, reagujete na trh. A vše se děje za tichého přihlížení zástupců města a Útvaru.
S pozdravy Tomáš Vostatek

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz