Společnost Schüco byla jako první certifikovaná za odpovědné využívání hliníku

Společnost Schüco byla jako první certifikovaná za odpovědné využívání hliníku

(23. 10. 2019) Schüco splňuje všechny požadavky na udržitelné podnikání vypracované organizací ASI

   
 
 
 
 

Společnost Schüco byla jako první certifikovaná za odpovědné využívání hliníku

Společnost Schüco International KG byla jako první firma v oblasti stavebnictví certifikovaná podle mezinárodně uznávané normy „Performance Standard“ vydávané organizací Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Výrobce okenních a fasádních systémů tím potvrdil svůj závazek k odpovědnému používání hliníku v rámci celého výrobního procesu a hodnotového řetězce. Cílem společnosti Schüco je poskytovat architektům a klientům výrobky z udržitelných materiálů, s nimiž mohou navrhovat stavby, které si i v budoucnosti zachovají svou hodnotu.

V rámci certifikace dle normy Performance Standard umožnila společnost Schüco externím auditorům důkladně nahlédnout do řízení firmy a předvedla jim zavedené systémy a opatření, která přispívají k realizaci ekologicky a společensky odpovědných výrobních procesů ve všech jejích provozech. Audit se zaměřil především na procesy týkající se používání hliníku v souladu se zásadami ochrany životního prostředí, a to od vývoje výrobků a jejich efektivní výroby až po recyklaci a navracení hliníku zpět do výrobního cyklu. Audit probíhal v červenci 2019 a prováděla jej firma GUTcert (součást skupiny AFNOR), která konstatovala, že společnost Schüco splňuje všechny požadavky na udržitelné podnikání vypracované organizací ASI. „Pro nás tato certifikace představuje důležitý milník na cestě k odpovědnému využívání hliníku a motivuje nás pokračovat v našem úsilí o ještě větší udržitelnost ve stavebnictví. Naším cílem je umožnit našim partnerům budovat takové stavby, které obstojí i v budoucnosti a které si dlouhodobě zachovají svoji hodnotu,“ uvedl Andreas Engelhardt, Managing Partner společnosti  Schüco.

Hliník je pro společnost Schüco důležitým materiálem, protože se vyznačuje dlouhou životností a nabízí širokou škálu využití. Tyto vlastnosti jsou ideální pro výrobu uživatelsky komfortních a energeticky úsporných okenních, dveřních a fasádních systémů s mimořádnou recyklovatelností – řešení, která přispívají k ekologické rovnováze staveb. Hliníkové profily od společnosti Schüco totiž splňují základní kritéria pro udržitelné stavebnictví, a proto jsou základem i v rámci certifikace staveb dle norem BREEAM, LEED či DGNB. Význam těchto nezávislých certifikátů roste nejen v očích klientů a investorů, ale také v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek, neboť zaručují, že stavby si dlouhodobě zachovávají svoji hodnotu.

Kromě pozitivních ekologických vlastností hliníku ve fázi jeho používání a likvidace se holistický přístup zabývá také tím, jak se získává a zpracovává základní surovina. Na úplném začátku výrobního řetězce se důraz klade především na ochranu biodiverzity těžebních lokalit a zohlednění zájmů místních komunit. K nedílným součástem odpovědného dodavatelského řetězce hliníkových výrobků patří také využívání obnovitelných zdrojů energie při zpracovávání surového hliníku.

Aby společnost Schüco zajistila, že získávání hliníku používaného v jejích výrobcích probíhá ekologickým a společensky odpovědným způsobem, stala se aktivním členem organizace Aluminium Stewardship Initiative (ASI), spolu s dalšími firmami a nevládními organizacemi. Tato nezisková organizace zavedla oborové normy pro odpovědné používání hliníku v rámci celého hodnotového řetězce. Kromě normy „Performance Standard“ vypracovala také normu „Chain of Custody Standard“ pro materiálové hospodářství, která stanovuje jasné požadavky na odpovědný dodavatelský řetězec a podrobné pokyny k jeho realizaci.

Díky nedávno získané certifikaci dle mezinárodně uznávané normy „Performance Standard“ od organizace ASI se společnost Schüco opět profiluje jako lídr stavebního sektoru. Již před několika lety začala vyvíjet své výrobky dle principu „Cradle to Cradle“ (C2C) – produkty vyrobené tímto způsobem lze neustále vracet zpět do průmyslového koloběhu jako znovu použitelnou surovinu poté, kdy posloužily svému prvotnímu účelu. Více než 40 okenních, dveřních, fasádních a stínicích systémů Schüco je aktuálně certifikováno na stříbrné úrovni, což společnost Schüco  řadí mezi průkopníky konceptu C2C ve stavitelství.

tisková zpráva Schüco CZ


Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz