Festivalový most v Karlových Varech

Podoba nového „Festivalového mostu“ v Karlových Varech autorů Jana Lebla a Emilie Rážové je záměrným balancováním na hraně kýče. Návrh se musel vypořádat s přísným stanoviskem památkářů, historickým odkazem i požadavkem města na typizované a snadné konstrukční řešení.

Festivalový most v Karlových Varech, autoři Jan Lebl a Emilie Rážová, foto Tereza Práchenská

Přímo před nově opravenými Císařskými lázněmi a pompézním Grandhotelem Pupp se od prosince roku 2022 skví nový most. Ten vznikl na místě staršího mostu, který musel být pro svůj havarijní stav uzavřen a zcela odstraněn. „Pro návrh nového mostu město Karlovy Vary oslovilo projekční kancelář pana Ing. Radka Tomana. Kancelář architektury města Karlovy Vary dostala na starost spolupráci s panem projektantem při hledání adekvátního architektonického zpracování“ říká její ředitel, architekt Karel Adamec. Zásadním bodem, ze kterého se při návrhu muselo vycházet, bylo stanovisko památkářů, kteří požadovali co největší příklon k historické podobě mostu z konce 19. století. „Jasný požadavek památkářů jsme vzali jako příležitost trochu si vyhrát s dekorováním. Pracovali jsme tak s estetikou a klasickým tvaroslovím, což je přístup, který bychom jinak asi nevolili. Vytvořili jsme návrh, který zapadá do svého okolí a věříme, že přesto není jen historizující kašírkou. Ta je pro nové stavby v lázeňském městě bohužel stále typická.“ popisuje autor architektonického řešení, architekt Jan Lebl.

První most zde byl totiž vystavěn již v roce 1880. Byl jedním z řady podobných mostů, které v období největšího rozkvětu Karlových Varů v úzkém údolí říčky Teplá vznikaly. Tato sestava mostů a lávek byla charakteristická bohatým eklektickým dekorováním, litinovými římsami, sloupky a kovářský zpracovaným zábradlím. Tento původní most byl však přestavěn již v roce 1965.

Festivalový most v Karlových Varech, autoři Jan Lebl a Emilie Rážová, foto Tereza Práchenská

Kompoziční řešení mostu vychází z původního vzoru, kdy most na obou stranách uváděly masivní pískovcové sloupky. Výtvarné zpracování jednotlivých prvků je převzato z motivů středové rozety kovaného zábradlí, které bylo detailně zachyceno na několika historických fotografiích. Tato rozeta se stala grafickým prvkem, který byl následně otištěn do jednotlivých betonových dílců, sloupků a říms. „Zvětšený a pootáčený motiv rozety je takovým minimalistickým abstraktním vzorem, který není záměrně zcela čitelný. Z dálkových pohledů působí jen jako letmé dekorování, při bližším pohledu lze najít souvislost s kovaným zábradlím“ vysvětluje Lebl. Tento reliéf je ještě podpořen mosaznými detaily, které jsou vloženy přímo do betonu a korespondují s mosazným madlem zábradlí. Vzor byl vytvořen pomocí pryžových matric, výzvou pro zhotovitele byla zejména forma na sloupek, kde motiv rozety plynule přechází přes jeho hrany.

Konstrukčně je most řešen jako stavba z prefabrikovaných předpjatých tyčových nosníků se spřahující železobetonovou deskou. Vozovka i chodníky jsou betonové s příčnou striáží. Most je určen jak pro pěší, tak pro automobilovou dopravu. Celý je navržen v jedné nivelitě. Chodníky a vozovku tak dělí jen řada nízkých sloupků z mrákotínské žuly. V minulém roce byl na legislativní úrovni schválen dopravní režim tzv. Zóny setkávání – v tomto dopravním režimu by mělo být řešeno i navazující okolí mostu. Návrh řešení předpolí na obou stranách byl vypracován ve stupni architektonické studie, zatím však bohužel došlo jen k nezbytným úpravám komunikací pro možné užívání mostu.

Festivalový most v Karlových Varech, autoři Jan Lebl a Emilie Rážová, foto Tereza Práchenská

Autorská zpráva
Foto Tereza Práchenská

projektová příprava 2021–2022
realizace 2022
autoři Jan Lebl, Emilie Rážová
spolupráce KAM KV
konstrukční řešení, zodpovědný projektant Radek Toman
zadavatel / investor Statutární město Karlovy Vary

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*