Kaple Panny Marie Bolestné u Nesvačilky 

Centrální kruhová stavba kaple v Nesvačilce od autorů Jana Říčného a Filipa Koska (RCNKSK) je vyrobena z ručně tesaných jedlových trámů a lamelové CNC obráběné konstrukce, obložena modřínovým dřevem. Konstrukčně je inspirována středověkými stavebními postupy, které se zde potkávají se současnými technologickými možnostmi díky statikovi Vítu Mlázovskému.

Kaple Panny Marie Bolestné u Nesvačilky, autoři RCNKSK, foto Ondřej Bouška

Nově je doplněna ocelová věž, pětimetrová dubová vrata či rozpracovaný svatostánek od sochaře Dominika Fialy. V kapli byla poprvé v ČR provedena broušená dusaná hliněná podlaha od Hanno Burtschera a Matěje Janského. V budoucnu bude kolem kaple vysázen jabloňový sad a přibude kamenná křížová cesta. Jsou použity výhradně přírodní materiály: stavba založená na „udusaném hliněném podloží“ a rulových kamenech, ze kterých vychází tesané trámy, které jsou obklopeny lamelovou dřevěnou konstrukcí. Architektura je zcela vázána na Mariánskou ikonografii. Kaple již přes 10 let vzniká z iniciativy duchovních a kulturních potřeb lidí žijících v tomto regionu.

Kaple Panny Marie Bolestné u Nesvačilky, autoři RCNKSK, foto Ondřej Bouška

Obec Nesvačilka žije tradicí poutí k původní kapli. Možných symbolických odkazů na Pannu Marii Bolestnou lze využít jako prostorotvorných prvků. Je důležité si přitom uvědomit, kým pro obyvatele Panna Maria je. „I tvou vlastní duší pronikne meč“ (Lk 2,35), proroctví Simeonovo je první bolestí, která zachvátila Mariinu duši a předznamenala další vývoj událostí v Mariině životě, následovalo dalších šest.

Kaple Panny Marie Bolestné u Nesvačilky, autoři RCNKSK, foto Ondřej Bouška

Prvky prostoru nejsou jen navrženy s ohledem na symboliku a obsah nemají, nýbrž prostor má obsah a význam. „Pozemskou část“ chrámu tvoří živelně vyskládané kameny lehce převyšující návštěvníka. Jsou pozemské stejně jako my. V tomto soklu, v nás mají původ Mariiny bolesti. Protínají prostor v podobě surových trámů a směřují do jasného kruhového otvoru ve stropě, „k Bohu“. Jedním z trámů je i onen kříž,
pod kterým stála Panna Maria. „Vznáší se“ v prostoru na osu kněžiště a orientuje interiér ke svatostánku, který je ním umístěn.

Kaple Panny Marie Bolestné u Nesvačilky, autoři RCNKSK. zdroj autoři

Celý prostor nad kameny je obalen lehce působícím závojem Mariiných slz tvořených jemnými vertikálními okny a dřevěným obkladem. Můžeme tedy rozdělení prostoru chápat jako část pozemskou (kamennou) a nebeskou (dřevěnou). Což platí i v exteriéru, kde dřevěná část je tvořena cedrovým lepeným obkladem, který zesvětlá do stříbřitého odstínu a bude působit velmi lehce a nehmotně. Kruhová podstata interiéru je akcentována uspořádáním lavic. Obemykají kněžiště, přibližují věřící obřadu a vytváří společenství.

Autorská zpráva, upraveno

Tags: ×

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*