Masaryčka

Administrativně-obchodní budova Masaryčka v Praze od Zaha Hadid Architects, foto BoysPlayNice

Administrativně-obchodní budova v Praze od Zaha Hadid Architects.

Vyšlo v časopise Stavba 1/2024 s recenzí Ondřeje Beneše.

Administrativně-obchodní budova Masaryčka v Praze od Zaha Hadid Architects, foto BoysPlayNice

Budova vznikla na základě pěších toků v území, které tvarují výsledné hmoty. Projekt má ambici vytvořit pracovní prostředí pro 21. století. Budova obsahující kanceláře a obchodní jednotky v parteru má sedm podlaží ve své východní části a devět v západní. Projekt je základním kamenem širšího záměru modernizace celé oblasti Masarykova nádraží.

Masaryčka je ohraničená nástupišti Masarykova nádraží na jihu, ulicí Na Florenci na severu a dálničním nadjezdem Wilsonova na východě. Byla postavena na brownfieldu, který byl několik desetiletí opuštěný. Na západě při Havlíčkově ulici vzniklo nové náměstí s přestupy na železniční a tramvajovou dopravu; je bránou do města pro cestující příměstskou a meziměstskou železniční dopravou, která v budoucnu povede i na pražské letiště.

Administrativně-obchodní budova Masaryčka v Praze od Zaha Hadid Architects, foto BoysPlayNice

Design Masaryčky navazuje na architekturu a urbanismus Starého Města, „zlatého stověžatého města“. Venkovní stínicí lamely na fasádě při západní hranici budovy proměňují horizontální vrstvy obálky na vertikální, čímž se vztahují k věžím Starého Města.

Masaryčka má fasádu s výbornými tepelněizolačními parametry, která zajistí optimální přirozené světlo ve všech prostorech, cílem je získat certifikaci LEED Platinum. Kaskádovité terasy tvoří rozhraní obou budov a podobně jako terasy na východní části poskytují každému patru přímý přístup na sdílené střešní zahrady, které nabízejí panoramatické výhledy na město. Hybridní větrání je podporováno vysokorychlostním zařízením s rekuperací odpadního tepla, zatímco smart systémy správy budovy neustále monitorují a upravují spotřeby energie.

Administrativně-obchodní budova Masaryčka v Praze od Zaha Hadid Architects, foto Penta

Výsadba místních druhů rostlin, keřů a stromů na střechách, která je zavlažovaná dešťovou vodou, i proměna ulice Na Florenci na komunikaci lemovanou stromy zajistí ochlazování prostoru v létě a přírodní čištění vzduchu. Nízkoprůtokové systémy a recyklace šedé vody dále sníží spotřebu vody v celé budově. Při výstavbě byli vybíráni lokální dodavatelé a materiály s vysokým obsahem recyklovaných složek, aby Masaryčka splnila cíle výzvy na ochranu klimatu RIBA 2030.

Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice, archiv Penta

Místo stavby / Building location: Na Florenci 2139/2, Praha 1
Autoři / Architects: Zaha Hadid Architects / Zaha Hadid, Patrik Schumacher
Spoluautoři / Co-authors: Jakub Klaška (hlavní architekt), DaeWha Kang, Jim Heverin, Craig Kiner, Sara Sheikh Akbari, Victor Arive
Spolupráce / Cooperation: Michal Wojtkiewicz, Malgorzata Kowalczyk, Fernanda Mugnaini, Matthew Carapiet, Bogdan Zaha, Chenxi Gong, Maya Boustany, Jan Klaska, Brian Dale
Generální projektant / Executive architect: Jakub Cigler Architekti / Pavel Prchal (hlavní inženýr projektu), Jakub Cigler, Alžběta Linhartová, Vladimír Vacek, Martin Vítek, Klára Poskočilová, Filip Šmolík, Lukáš Vacovský, Ilia Charushin, Jan Šebek, Tereza Přenosilová, Martin Zemánek, Antonín Holubec, Anna Salingerová, Kateřina Pazourková
Investor: Penta Real Estate
Dodavatelé / Contractors: Amos design, Capacity System, Knauf, MEA a další
Zastavěná plocha / Built-up area: 6180 m2
Užitná plocha / Usable area: 31 091 m2 (nadzemní), 11 850 m2 (podzemní)
Plocha řešeného území / Plot area: 6407 m2  
Obestavěný prostor / Volume: 121 050m3 (nadzemní), 55 550 m3 (podzemní)
Projekt / Design phase: 2016–2021
Realizace / Implementation: 2021–2023

Administrativně-obchodní budova Masaryčka v Praze od Zaha Hadid Architects, foto Penta

The Masaryčka building in Prague

The Masaryčka office and retail development incorporates seven storeys within its eastern section and nine storeys at its western end. Bordered by Masaryk Station’s railway platforms to the south, Na Florenci Street to the north, and the Wilsonova elevated freeway to the east, Masaryčka has been constructed on a derelict site that has stood abandoned for several decades. To the west, near Havlíčková Street, a new square was created with interchanges for railway and tram transport; defining a welcoming gateway to the city for suburban and intercity rail transport, which will also lead to Prague airport in the future.

The Masaryčka’s design establishes a dialogue with the architecture and urbanism of Prague’s Old Town – known as ‘the golden city of 100 spires’. External fins within Masaryčka’s façade contribute to solar shading in the summer and transform the project’s horizontal composition to the verticality of its western façade facing the spires of the Old Town.

Administrativně-obchodní budova Masaryčka v Praze od Zaha Hadid Architects, foto Penta

Targeting LEED Platinum certification, Masaryčka’s incorporates a double-insulated façade that ensures optimal natural light at all work areas and communal spaces. A cascade of terraces divides the two buildings while similar terracing on the eastern façade gives every office floor direct access to generous outdoor spaces. Communal roof gardens offer panoramic views across the city. Hybrid ventilation is supported by a high-efficiency plant with waste heat recovery systems while the building’s smart management systems continually monitor and adjust environmental controls to reduce energy consumption.

Planting using local species of plants, shrubs and trees irrigated by Masaryčka’s rainwater collection system, including the transformation of Na Florenci into a tree-lined avenue, will provide cooling summer shade and natural air purification. Low-flow systems and grey-water recycling will further reduce the centre’s water consumption.

Masaryčka’s construction and procurement has prioritised local suppliers and materials with a high recycled content to meet targets for Masaryčka to meet the objectives of the RIBA 2030 climate protection challenge.

Architect’s report

One Comment

  1. Petr Vaculík says:

    Trochu přerostlá obludná a opět černá stavba v centru Prahy. Myslím si, že stavby od paní Zahy Hadid byly vždy krásné a elegantní, bohužel to není tato realizace. Zlaté průčelí s vertikálním členěním je, dá se říct, i krásné. Ostatní fasády s horizontálním členěním opticky prodlužují již tak neúměrně dlouhé průčelí do ulice. Celý obvodový plášť v černé barvě je beznadějně to nejhorší. V centru Prahy je to naprosto cizorodý prvek. Někde na cestě od paní Zahy k realizaci se stala osudná chyba…… bohužel.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*