Chalupy na Promenádě v Horním Maršově

V intravilánu města Horní Maršov v blízkosti KRNAP byla vyčleněna mezi ulicí Promenáda a strmým zarostlým svahem k Lysečinskému potoku úzká plocha určená pro výstavbu rodinných domů. Z původně navržených 4 domů se zatím realizovaly 2 od studia pH faktor architekti. Domy podélně lemují klidnou ulici a směrem jihozápadním se otvírají do zeleně k potoku, s lokálními průhledy na protější svahy.

Chalupy na Promenádě v Horním Maršově, autoři pH faktor architekti, foto Jan Kolský

Vzhledem k malé velikosti pozemků jsou domy dvojpodlažní a reagují dispozičním uspořádáním na morfologii terénu svažujícího se poměrně prudce od ulice k potoku. Z ulice se vstupuje na úroveň mezipatra, po schodech dolů se dostáváme do hlavního obytného prostoru provázaného s menší zahradou, po schodech nahoru je klidová zóna s ložnicemi a hlavní koupelnou.

Chalupy na Promenádě v Horním Maršově, autoři pH faktor architekti, foto Jan Kolský

Toto uspořádání umožnilo co nejvíce potlačit hmotu domů při pohledu z ulice, vzrostlá zeleň k potoku z velké části odcloňuje domy z dálkových pohledů z opačného směru. Oplocení je redukované na minimum, vůči svahu k potoku tvoří bariéru jen zeleň.
Domy jsou vůči okolí pokorné, nedominují, dotváří drobnou zástavbu u ulice. Materiály jsou tradiční – omítka kombinovaná s dřevěným fasádním obkladem z modřínu, falcovaná střešní krytina.
Interiér je prostý, na funkčnost zaměřený design s akcentovanými dřevěným prvky – adekvátní podhorskému prostředí.

Chalupy na Promenádě v Horním Maršově, autoři pH faktor architekti, foto Jan Kolský


Stavba je konstrukčně řešena jako difuzně otevřená dřevostavba, posazená na ve svahu zasazené podnoži z monolitického betonu. Stropy jsou trámové spřažené s tenkou betonovou deskou.

Místo: Promenáda 278 a 279
Autoři: Ing. Arch. Pavel Hanzal, pH faktor architekti
Investor: soukromý
Zastavěná plocha jednoho domu: 150 m2
Užitná plocha jednoho domu: 172 m2  
Obestavěný prostor jednoho domu: 848 m3
Projekt: 2020
Realizace: 2022
Foto: Jan Kolský

Autorská zpráva

Chalupy na Promenádě v Horním Maršově, autoři pH faktor architekti, foto Jan Kolský

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*