Mateřská škola ve Varnsdorfu

Nová mateřská škola GALAXIE eR pro 50 dětí (eR jako RADOST) od RG architects studio reaguje na rostoucí potřebu nových předškolních kapacit ve městě Varnsdorfu ve Šluknovském výběžku. Objekt se nachází na nároží vymezeném ulicí Západní a cestou vedoucí ke škole Edisonova.

Mateřská škola ve Varnsdorfu, autoři RG architects studio, foto BoysPlayNice

Vlastní stavba školky je přízemní zděný objekt s pravidelným elipsovitým půdorysem a vnitřním elipsovitým atriem, který je přestřešen konstrukcí ploché zelené střechy s nízkou atikou, resp. vyvýšenou částí střechy nad multifunkčním sálem. Tvar objektu byl navržen s ohledem na okolní zástavbu, stávající komunikační vztahy, nárožní polohu a také na orientaci pozemku tak, aby se dostatečně proslunily vnitřní prostory i atrium a byly umožněny výhledy do okolní krajiny a přilehlého lesoparku. Situováním stavby vznikl před školkou kvalitní veřejný prostor s elipsovitými zelenými ostrůvky, umožňující rovněž přirozenou komunikaci pro pěší.

Mateřská škola ve Varnsdorfu, autoři RG architects studio, foto BoysPlayNice

Organický tvar školky zrcadlí otevřenost, volnost pohybu, harmonii a krásu – nezbytnou „potravu“ lidského ducha, žádoucí pro rozvoj dětí.  Uvnitř objektu se otevírá zelené atrium s nově vysázenými sakurami, které vytváří poklidné místo pro pohodu a hru dětí. Svým ztvárněním symbolizuje ideu rajské zahrady a čistou duši dítěte. Vizuální i fyzické propojení atria s přilehlou zahradou dále rozehrává představu výstupu dětí z ráje do okolního světa.

Mateřská škola ve Varnsdorfu, autoři RG architects studio, foto BoysPlayNice

Vnitřní dispozice školky je tvořena dvěma samostatnými odděleními pro 25 dětí s potřebným provozním a hygienickým zázemím, vlastním gastro provozem a multifunkčním sálem situovaným v pomyslném středu školky. Sál lze využívat k pořádání besídek a pohybových aktivit dětí v rámci provozu školky, ale i k pořádní kulturních akcí a aktivit v mimoškolní době. Od sousedních tříd je sál oddělen mobilními posuvnými panely, umožňujícími flexibilně měnit celý prostor dle potřeb. Třídy a herny, resp. lehárny dětí, symetricky orientované v bočních křídlech školky, jsou řešeny jako otevřený prostor z vnější strany ohraničený vestavným atypickým mobiliářem s policemi na hračky, vestavnými skříněmi, mobilními kontejnery a integrovanými pásovými a bezrámovými čtvercovými okny osazenými ve výšce očí dětí s průhledy do přilehlé zahrady.

Mateřská škola ve Varnsdorfu, autoři RG architects studio, foto BoysPlayNice

Interiéry školky jsou navrženy jako neutrální prostředí v kombinaci světle šedé podlahy z přírodního linolea, světlých březových překližek vestavného atypického mobiliáře s integrovanými bezrámovými okny, bílých výmaleb a akustických děrovaných podhledů s kruhovými svítidly, jenž ve výsledku nechá vyniknout jednotlivým barevným akcentům herních prvků a typového mobiliáře i přilehlé zahrady s břízkami a kvetoucími sakurami. Díky zasklení na výšku podlaží orientovaném do dvora pásovým a čtvercovým okénkům v obvodovém plášti, se zahrada stává všudypřítomnou součástí interiérů a dotváří jednotné harmonické prostředí celé školky.

Mateřská škola ve Varnsdorfu, autoři RG architects studio, foto BoysPlayNice

Autoři RG architects studio / Radomír Grafek
Design tým Zdeněk Navrátil, HIP – stavební část, Matěj Čunát, architektonické řešení – 1. varianta
Místo Západní ulice, Varnsdorf
Rok projektu 2014
Rok dokončení 2024
Zastavěná plocha 1120 m²
Hrubá podlahová plocha 790 m²
Užitná plocha 753 m²
Plocha pozemku 6188 m²
Klient Město Varnsdorf
Foto BoysPlayNice

Autorská zpráva

Mateřská škola ve Varnsdorfu, autoři RG architects studio, foto BoysPlayNice

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*