Park historie v Aši

Park v Aši od autorů SOA architekti a Ateliér KONCEPT představuje koncept revitalizace a urbanistického vývoje města, který využívá geografický i symbolický potenciál území. Projekt má za cíl připomenout zapomenuté hodnoty minulosti a provést návštěvníky po pohnuté historie města.

Park historie v Aši, autoři SOA architekti a Ateliér KONCEPT, foto Alex Shoots Buildings


Koncept parku zahrnuje mobilní aplikaci Time Trip, moderní informační systém, který návštěvníkům nabízí pohled do minulosti města a zároveň poskytuje zajímavé informace formou interaktivních bodů v parku. Tato inovativní přidaná hodnota slouží nejen k edukaci, ale i k zábavě návštěvníků.

Základní kompoziční princip parku sleduje časoprostorovou paralelu, vytvářející pozvolný přechod od urbanizovaného parkového prostoru kolem Goethova náměstí k lesoparku u Okružní ulice. Tato kompoziční myšlenka propojuje botanický a architektonický koncept parku, který odráží rozmanitost historických období města.

Park historie v Aši, autoři SOA architekti a Ateliér KONCEPT, foto Alex Shoots Buildings

Projekt vychází i ze smutné kapitoly v historii Aše spojené s likvidací největšího ašského hřbitova v normalizačních 70. letech minulého století. Ztráta kulturních a historických hodnot během této události má svůj odraz v Parku historie, kde byla vytvořena pietní památka na toto místo ve formě žulového bloku. Plochý památník tvoří soubor různě velkých kamenných kvádrů s prohlubněmi k umístění svíček. Je to místo pro setkání lidi z okolí i ze sousedního Německa a vytváří prostor, kde si mohou připomenout své předky.

Oprava nejstaršího kamenného mostu ve městě, propojujícího starou a novou část evangelického hřbitova, představuje další krok k obnově historického dědictví. Práce na projektu byly provázeny archeologickým průzkumem, který odhalil staré hroby, lidské ostatky a pozůstatky staveb. Tato péče o historické artefakty podtrhuje snahu o respekt k minulosti. Nově objevené historické sklepy, dlouhé několik desítek metrů, mají být využity pro kulturní akce, což přispívá k propojení minulosti se současným životem města.

Park historie v Aši, autoři SOA architekti a Ateliér KONCEPT, foto Alex Shoots Buildings

Novým prvkem vytvářející paralelní cestu parkem je lávka pro pěší. Atypická kombinace ocelové centrální konstrukce a dřeva vytváří subtilní strukturu, která se vine parkem. Na lávku navazují dřevěná pódia a chodníky. Nová vrstva komunikace se symbolicky nedotýká povrchu původního hřbitova.

V rámci celého projektu byly všechny povrchy pečlivě upraveny tak, aby mohly efektivně vsakovat vodu. Tento prvek je klíčovým prvkem ekologického designu, který přispívá ke snížení povodňového rizika a zlepšuje místní vodní cyklus.

Autorská zpráva

Park historie v Aši, autoři SOA architekti a Ateliér KONCEPT

Autoři: SOA architekti a Ateliér KONCEPT
Autorský tým: Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga, Petr Kostner, Martina Kostnerová, Tomáš Prinz, Vladimír Dufek
Spoluautoři: Tereza Březovská, Filip Rašek, Pavel Směták
Projekční tým: Tomáš Dantlinger, Martin Prinz, Vlastimil Čegan, Miroslav Čech, Michal Pašava, Petr Matala, Michal Durdis, Jiří Kudrna
Místo: U Radnice, Aš
Projekt: 2015
Dokončení: 2022
Plocha: 47 500 m²
Klient Město Aš
VR: Time Trip, www.timetrip.cz
Zahradní architekt: Ateliér zahradní a krajinářské architektury Mariánské Lázně
Foto: Alex Shoots Buildings

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*