stempel & tesar architekti: Projekt bytového domu v Praze na Žižkově

stempel & tesar architekti: Projekt bytového domu v Praze na Žižkově

(20. 2. 2015) Žižkov, především jeho nejstarší západní část, je jednou z významných obytných čtvrtí, která se už stala integrální součástí městského centra. Toto území dnes přitahuje komerční aktivity a po mnoha letech znovu také rezidenční funkci. Samotné místo stavby je dnes charakterizováno kontrastem původní architektury a brutálního výrazu panelových domů. Autoři projektu se snažili tuto situaci zklidnit a navrhli průčelí, které přijímá tradiční lapidární formu stěny a rytmus okenních otvorů.

 
 
 
 

stempel & tesar architekti: Projekt bytového domu v Praze na Žižkově

Žižkov, především jeho nejstarší západní část, je jednou z významných obytných čtvrtí, která se už stala integrální součástí městského centra. Toto území dnes přitahuje komerční aktivity a po mnoha letech znovu také rezidenční funkci. Samotné místo stavby je dnes charakterizováno kontrastem původní architektury a brutálního výrazu panelových domů. Autoři projektu se snažili tuto situaci zklidnit a navrhli průčelí, které přijímá tradiční lapidární formu stěny a rytmus okenních otvorů.

Vzhledem k poloze a půdorysné formě území je Žižkov také místem silných radiálních vztahů mezi pražským centrem a periferií. Historické linie cest vedoucích východním směrem vytvořily prostorový skelet čtvrti. Dominantně obytnou zástavbu zde tvořily uzavřené domovní bloky, uskupené podél těchto tras, které tvoří nejen komunikační osy, ale jsou také soustředěním obchodních aktivit, nahrazujících na Žižkově neexistující výrazněji vyjádřené centrum. Navržený objekt doplňuje chybějící část zástavby podél jedné z nich, Koněvovy třídy, a zaceluje narušenou blokovou strukturu této části města.Urbánní struktura
Okolní zástavbu tvoří uzavřené domovní bloky, které zde tvoří jednu z největších souvislých ploch tohoto typu v rámci celého města. Jedná se o základní charakter území, jehož hodnota a stabilita byla potvrzena vyhlášenou plošnou památkovou ochranou (Městská památková zóna Žižkov- Vinohrady – Vršovice). Půdorysné formy ovlivnil poměrně dramatický terénní reliéf, takže bloky jsou dosti stísněné, o rozměrech zhruba 45 x 100 m.Historie území
Místo stavby prošlo bezprecedentní proměnou v průběhu osmdesátých let 20. století - stalo se první a naštěstí i poslední etapou zamýšlené plošné demolice čtvrti, která však předešla ekonomické možnosti doby. Uvolněná plocha se novými objekty zastavěla jen z části, destrukce původní zástavby ale vedla i k zániku uličních prostorů. Panelové domy narušily sourodou urbánní strukturu v půdorysném i ve volumetrickém, resp. i výškovém vyjádření. Vzhledem k tomu, že základní předpokladem uchování hodnot Městské památkové zóny je objemová a prostorová skladba území, je navrhovaný návrat k tradiční formě rehabilitací narušeného stavu. To platí také pro formování, restituci veřejného prostoru do podoby tradičně vymezených ulic.

Volumetrie a výšky zástavby
V nejstarší části tuto městskou čtvt tvoří tří, resp. čtyřpodlažní zástavba obytnými domy. Dlouhodobý evoluční vývoj se projevil nejvíce v postupném navyšování staveb adicí dalších podlaží, a to někdy i opakovaně, posléze přijetím této výšky jako modelové pro novější zástavbu přelomu 19. a 20. století. V současné době jsou často předmětem další exploatace střešní nástavby nebo vestavby do podkroví. Navrhovaný objekt navrací svým objemem a výškou zástavby opět tradiční místní měřítko a koriguje dojem převýšených panelových domů.

Architektonické řešení průčelí
Místo stavby je dnes charakterizováno kontrastem původní eklektické architektury a brutálního výrazu panelových domů. Návrh průčelí je snahou po uklidnění této situace, přijímá tradiční lapidární formu stěny a rytmus okenních otvorů. Ve směrech do nitra obytné části je průčelí oživeno lodžiemi. Naopak směrem do hlavní třídy vzniká možnost komerčních aktivit v parteru.

Na jemnosti okolních eklektických domů fasáda novostavby navazuje precizním detailem - určité výjimečnosti a neokázalé exkluzivity dosahuje materiálem a barevností, které korespondují s vnitřním charakterem území. Řešení severního průčelí dotvářejícího linii zástavby hlavní třídy je odlišné z důvodu významnosti prostoru i odlišného disposičního a funkčního řešení severního křídla.Funkční řešení
Poloha bloku předurčuje využití parteru pro obchod - vzhledem k morfologii terénu se jedná zčásti o dvoupodlažní prostory. Zbytek přízemí je vymezen jako pronajímatelné komernčí plochy pro služby (wellnes, posilovna) a kanceláře. V suterénu by měly být parkovací plochy, sklady a sklepy.

Od prvního patra je dům bytový, obsloužený sedmi vertikálními jádry. Byty z ulice Koněvova budou pavlačové, do ostatních bytů se vchází z podest schodišťových jader. Většina bytů je navržena jako 2kk a 3kk, větší byty se nachází v posledním ustoupeném podlaží.Vnitroblok
Uzavřený prostor vnitrobloku má proporce oproti okolním příznivější vzhledem ke zmenšené hloubce o jedno podlaží. Úprava vnitřních fasád potvrzuje intimitu poloveřejného prostoru a navrženou barevností vytváří pocit vzdušnosti a prosvětlení.  V parteru vzniknou centrálně utvářené pochozí plochy, volba druhu stromů tvoří harmonický celek s barevností průčelí.
Autorská zpráva

Zastavovací studie bytového domu Koněvova-Roháčova–Budovcova-Kaplířova
Místo: Koněvova/Roháčova, Praha 3 Žižkov
Investor: S12 a.s.
Architekti: stempel & tesar architekti – Ján Stempel, Jan Jakub Tesař, Jan Sedlák, Ivo Tuček
Návrh vnitrobloku: terra florida v.o.s. - Lucie Vogelová
Plocha řešeného území: 3 733,82 m2
Hrubá podlažní plocha nadzemních podlaží: 13 344 m2
Uspořádání podlaží: 3 podzemí podlaží (parkovací plochy, sklepní plochy pro byty a komerční plochy); 1 mezipatro v části půdorysu jako podzemní podlaží (parkování, sklepy, komerční plochy); 1 přízemní podlaží s částečně zvýšenými stropy v místech bez mezipatra (komerční plochy); 4 podlaží v plném půdorysu (byty, v 5. NP také mezonetové); 1 ustoupené podlaží s velkým podílem teras (byty, některé mezonetové)


 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Bytové domy

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz